İstişare Nedir, İstişare Ne Demek

Ömer
Yönetici
İstişare Nedir, İstişare Ne Demek, İstişare Anlamı

İstişare, bir veya bir çok konu üzerine başkalarının fikrini sorma, görüş alma, başkalarına danışma demektir. İstişare kısaca fikir alışverişi anlamına gelir.

Bir konu üzerine kararlar verilmeden evvel o konu üzerine ehil kişilere danışılır. Buna meşveret de denmektedir. İstişarenin karşılıklı olmasına ise müşavere denir. Örneğin hükumet yetkililerinin bulunduğu bakanlar kurulunda başbakanın önemli bir konu ile ilgili bakanlarına fikir sorması. Veyahut bir bakanın bakanlık bünyesinde vereceği bir karar için müsteşarlarından görüş alması.

Müsteşar kelimesi de istişare kelimesinden türetilmiştir. Müsteşar danışman manasına gelir. Günümüzde bir çok vakfın meşveret heyeti vardır. Bu heyetin üyeleri belirli zamanlarda toplanırlar ve vakfın faaliyetleri hususunda karar almak için istişareler yaparlar.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) müslümanları ilgilendiren bir çok mevzu ile ilgili şûrâ toplar sahabeleri ile istişarelerde bulunurdu. Hz. Ebubekir'den sonra Hz. Ömer ve diğer halifeler de istişare ile halifeliğe seçilmiştir.

Türklerde istişare kültürü uzun yıllara dayanır ve büyük önem taşır. Eski Türk boyları aralarındaki tüm meseleleri toy yada kurultay toplantılarında istişare edip neticeye bağlarlardı. Osmanlı döneminde padişahlar devlet meselelerini Divan-ı Hümayun ismi verilen toplantılarda istişare eder ve kararlar bu toplantıların neticesinde ortaya çıkardı. Günümüzde Divan-ı Hümayun olmasa da devletin hayati meselelerinin konuşulduğu iki önemli istişare heyeti bulunmaktadır. Bunlardan birisi Bakanlar Kurulu, bir diğeri ise Milli Güvenlik Kurulu'dur.
 
Üst