Hadis-i Şerifler 10

SaMeT46 Harbi Aktif Üye
En hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve onu öğretenlerinizdir.​
(Ebu Davud, Vitr 14)​
Allah bir idarecinin iyiliğini murad ettiği zaman, ona dürüst bir yardımcı verir. O, onun unuttuğu şeyleri hatırlatır ve hatırlattığı işlerde de yardım eder.​
(Ebu Davud, İmare 4)​
İki vasıf vardır ki, bunlar münafıkta bir araya gelmez:
güzel sima ve dini konularda derin anlayış.​
(Tirmizi, İlm 19)​
Resulullah'a (S.A.V) "Hayırlı bir iş yapıp ta, insanların kendisini methettiği kimse hakkında ne buyurursunuz" diye soruldu..

Resulullah (S.A.V) : "Bu, mü'minin dünyada iken peşin aldığı bir mükafattır." buyurdu.​
(Müslim, Birr 166)​
Bu din ilmi, dinin ta kendisidir, öyle ise onu kimden öğrendiğinize dikkat edin.​
(Dârimî, Mukaddime 38)​
Şuna dikkat edin!
İdarecilerinizde hoşlanmadığınız bir husus gördüğünüz vakit, o meseleyi tasvip etmediğinizi gösterin. Ama hiçbir surette de itaatten vazgeçmeyin.​
(Tirmizi, Fiten 63)​
Salla'llâhu aleyhi ve sellem (iyd-i) fıtır günü bir kaç (dâne) hurma yemeden (bayram) namaz (ın)a çıkmazdı. Yine (Enes radiya'llâhu anh'den) diğer rivâyette bunları tek (adedli) olarak yerdi, diyor.​
(Enes b. Mâlik)​
İçinizden birisinin şu veya bu ayeti unuttum demesi kadar kötü birşey yoktur. Çünkü o unutmamış, unutturulmuştur.
Kur'an-ı Kerim'i tekrar okumak suretiyle hafızanızda tutunuz. Çünkü Kur'an, ezberleyenlerin hafızalarından develerin bağlarından boşanıp kaçtığından daha hızlı kaçar.​
(Buhari, Fezail-i Kur'an 21)​
Bayram sabahı Müslümanlar, namaz için camilerde toplanınca, Allahü Teâlâ, meleklere, �İşini yapıp ikmal edenin karşılığı nedir?� diye sorar. Melekler de, �Ücretini almaktır� derler. Allahü Teâlâ da, �Siz şahit olun ki, Ramazandaki oruçların ve namazların karşılığı olarak kullarıma kendi rızamı ve mağfiretimi verdim. Ey kullarım, bugün benden isteyin, izzet ve celâlim hakkı için istediklerinizi veririm� buyurur....​
(İmam Beyheki)​
Şüphesiz bu Kur'an tesirli olarak nazil olmuştur. Öyle ise onu okuduğunuz zaman ağlayınız.
Ağlamasanız da ağlamaklı okuyunuz.
Kur'an okurken makamla okumaya çalışınız.
Kim Kur'an'ı makamla ve güzel sesle okumaya çalışmazsa bizden değildir.​
(İbni Mace, İkame 176)​
Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve mükafatını da Cenab-ı Haktan bekleyerek, ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.​
(Tecrid-i sarih c.1, s. 45.)​
Her kimin üç kız çocuğu veya üç kız kardeşi yahut iki kızı veya kız kardeşi bulunur;
onlara iyi muamele eder ve onların haklarını yerine getirme hususunda Allah'tan korkarsa o Cennetliktir.​
(Tirmizi, Birr 13)​
İlim İslam'ın hayatıdır, imanın direğidir. İlim öğrenen kimsenin mükafatını, Allah tam tamına verir. Bir kimse öğrenir ve öğrendikleri ile amel ederse, Allah bilmediklerini de öğretir.​
(Muhtarü'l-Ehadis, 1.100: 786)​
Alim, ilim ve amel Cennettedir. Eğer alim bildikleriyle amel etmezse ilim ve amel Cennette alim ise cehennemde olur.​
(Kenzü-l Ummal, 4.28)​
"Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir" diye sorulduğunda "Vaktinde kılınan namaz" cevabını verdi.
"Sonra hangisidir?" diye soruldu. "Anneye babaya iyi davranmak" buyurdu.
"Daha sonra hangisidir?" diye soruldu. "Allah yolunda cihad" karşılığını verdi.​
(Müslim, İman 139)​
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
13B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst