Gönül mazhardır envâr-ı cemâle ilahisi sözleri

Ömer
Yönetici
Gönül mazhardır envar-ı cemale
Gönül güldür gönül güldür cemale
Hüda yakmaz anı nar-ı celale
Gönül güldür gönül güldür cemale

Fena resmü ibadetdir NASUHİ
Tecelli-i cemalidir sabuhi
Gönül akdes lika ana fütuhi
Gönül güldür gönül güldür cemale

Makam: Bayâti Araban
Usul: Düyek
Nutk-ı şerif: Hz. Pir Muhammed Nasuhi (k.s)
Beste : Enderuni Hafız Hüsnü Efendi (1857-1919)
 
Üst