Göçün nedenleri nelerdir

soru Üye
insanlar neden göç ederler, göçün nedenleri nedir?
 
deep Harbi Aktif Üye
İç göçün nedenleri
• Kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı
• Miras yoluyla tarım alanlarının daralması ve ailelerin geçimini karşılamaması
• Tarım alanlarının yetersiz gelmesi ve erozyonun artmasıyla toprağın verimsiz hale gelmesi
• Tarımda makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak tarımsal işgücünün azalması
• Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması
• Ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler
• Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği
• İklim ve yerşekillerinin olumsuz etkileri
• Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş olanaklarının fazlalığı
• Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlığı

Dış göçlerin başlıca nedenleri
• Ekonomik nedenlerle çalışmaya gidilmesi
• Tabii afetler
• Savaşlar
• Etnik nedenler
• Sınırların değişmesi
• Uluslararası anlaşmalarla sağlanan nüfus değişimi
 

Benzer Konular

Yanıtlar
1
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Şarkı Sözü Alex Gönül Göçü
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Coğrafya Terimleri Beyin Göçü
Yanıtlar
0
Görüntülenme
79
Üst