Envanter nedir

Ömer
Yönetici
Envanter nedir ne demek, Envanter anlamı
Envanterin kelime anlamı; Sayım, kontrol ve düzeltme işlemlerini yapmak sureti ile belirli bir tarihteki alacakların borçların ve varlıkların miktar ve değerlerinin saptanmasıdır.
İşletmeler envanter işlemini bazı kurallara uyarak yerine getirmek zorundadırlar.
Şirketlerin sayım yapmadaki öncelikli nedeni net dönem kar veya zararını vergi kanunları açısından belirlemektir. Kıymetlerin sayımını, muhasebe servisinde çalışanlar gerçekleştirir.

Defter tutan tacirlerin belirli bir tarihte sahip oldukları varlık ve kaynakların sayımını yaparak, ticari defterlerini bu sayım sonuçlarına göre denkleştirmelerine envanter işlemleri denir. Defterlere yapılan bu denkleştirme kayıtlarına envanter kayıtları denir. Envanter kayıtlarından sonra işletmenin kar mı yoksa zarar mı ettiği rakamlar ile ortaya dökülür.

Envanterin Aşamaları
Varlık ve borçların fiili durumunun tespiti (Muhasebe Dışı Envanter)
Bulunan fiili durum ile kayıtların karşılaştırılması
Envanter kayıtlarının yapılması (Muhasebe İçi Envanter)

Envanter İşlemleri
Muhasebe dışı envanter sonucu elde edilen bilgiler ile işletmenin muhasebe kayıtları arasında bir fark olduğu durumda gereken tamamlama ve kayıtların yaplarak omların gerçek değerleriyle görünmelerini sağlayarak işlemlere envanter işlemleri denir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
58B
Üst