Ege Bölgesindeki İller - Ege Bölgesinin Geçim Kaynakları

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Ege Bölgesindeki İller - Ege Bölgesindeki Şehirler - Ege Bölgesinin Geçim Kaynakları ve Ege Bölgesi'nin Özellikleri

Ege bölgesi Türkiye’nin 7 bölgesinden birisidir. Ege denizinden isimini alan bölge ege denizine kıyıları varıdr. Eskiden ege denizinin olduğu yerde ege karası vardır. Bu kara zamanla çökerek günümüzdeki ada ve yarımadalar oluştur. Bölge dağları kıyıya dik uzanmaktadır. Kıyısı girintili çıkıntılıdır enine kıyı tipi vardor. Kıyısında birçok körfez, yarımada ve burun vardır.

Ege Bölgesindeki İller
İzmir
Denizli
Manisa
Aydın
Kütahya
Afyonkarahisar
Uşak
Muğla
Çanakkale

Ege Bölgesindeki Ovalar
Ege bölgesinde horslar arasında kalmakta olan grabenler bir alüvyon ovasıdır. Bakırçay ovası, gedi ovası, büyük menderes ovası küçük menderes ovası. Ayrıca menemen delta ovası ve balat delta ovası vardır.

Ege Bölgesindeki Akarsular

Ege bölgesinde bakırçay nehiri, gediz nehri, küçük menderes nehri ve büyük menderes nehri ege bölgesinde bulunan en bilindik akarsulardır. Ege bölgesinin içi bölümlerinde susurluk nehri ve sakarya nehrinin kolları vardır.

Ege Bölgesindeki Göller
Ege bölgesindde bafa gölü, marmara gölü, ışıklı gölü, simav gölü, serçin gölü ve azap gölü bulunmaktadır.

Ege Bölgesinin Geçim Kaynağı
Ege bölgesi geçimini tarımdan ( zeytin, üzüm, tahıl, mısır, buğday, arpa, soğan, patates, sebzeler vs. ) Hayvancılıktan ( kıl keçisi, koyun, sığır, manda, balıkçılık, arıcılık ), sanayiden ( ege bölgesi marmara bölgesinden sonra sanayi alanından 2. sırada yer almaktadır. Şehirde gıda fabrikaları, tekstik, tütün gibi fabrikalar vardır. ),

Ege Bölgesi Turizm
Ege bölgesinden akdeniz ikliminin hakim olduğu kıyılarda turizm açısından çok zengindir. Bunlardan en bilinenleri çeşme, kuşadası, didim, bodrum’dur.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
16B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
14B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
15B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
27B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
LAL
Üst