Ege bölgesi

SüKuN Harbi Aktif Üye
egebolgesi.jpg

Diğer kıyı bölgelerimizde olduğu gibi Ege Bölgesi de adını komşu olduğu denizden almıştır.

DAĞLARI: Bölgenin kıyı kesiminde kırıklı dağlar vardır. Dağlar kıyıya dik olarak uzanır. Bunlar kaz, Yunt, Boz, Aydın ve Menteşe Dağlarıdır. Batı Anadolu’da ise Emir, Murat ve Sandıklı dağları bulunur.

OVALARI: Ülkemizde çöküntü (Graben) ovalarının en fazla görüldüğü bölgemizdir. Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay ovaları bu ovalardandır.
Ayrıca kıyıda Menemen ve Balat delta ovaları vardır.

AKARSULARI: Doğu-Batı yönünde akışa sahip olan akımları yazları düşen akarsular; Bakırçay, Gediz, Büyükmenderes ve Küçükmenderes’dir. Çöküntü ovaları içinde akan akarsuların yatak eğimleri azdır dolayısıyle akarsular yataklarında Menderes (Büklüm) çizerek akar.

GÖLLERİ: Ege Bölgesi doğal göl bakımından zengin değildir. Bölgenin başlıca gölleri alüvyal set oluşumlu Bafa ve Marmara Gölleridir.

İKLİMİ: Kıyı kesiminde Akdeniz İklimi görülür. Bu iklim Dağların denize dik uzanmasından dolayı iç kesimlerede kadar sokulur. İç Batı Anadolu Bölümünde ise karasal iklim görülür.

BİTKİ ÖRTÜSÜ: Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde maki, iç kesimlerde ise bozkırdır.

NÜFUS VE YERLEŞME: Ege Bölgesinde çöküntü ovalarının olduğu yerlerde nüfus sıktır. Menteşe yöresinde ise engebeli bir arazi olduğu için nüfus seyrektir.

TARIM VE HAYVANCILIK: Bölgede zeytin, üzüm, pamuk,tütün, incir (kıyı kesiminde), haşhaş, şeker pancarı, tahıllar (iç kesimlerde) yetiştirilir.

Menteşe Yöresinde arıcılık, iç kesimlerde küçükbaş hayvancılık faaliyeti önemlidir.

YER ALTI KAYNAKLARI: Linyit, krom, zımpara taşı, mermer, demir, uranyum, cıva ve bor çıkarılır.

SANAYİ: Ege Bölgesinin başlıca sanayi kolları: İplik, dokuma, zeytinyağı, alkoloid, şeker fabrikaları, petro-kimya, makine, otomotiv ve çimentodur.

TURİSTİK YERLER: Efes, Milet, Bergama, Sard, Pamukkale

pamukkale.jpg

PAMUKKALE

milet.jpg

MİLET

efes.jpg

EFES

bergama.jpg

BERGAMA

sard.jpg

SARD

Ege Bölgesi'nin Genel Özellikleri:

1. Dağlar denize dik uzanır ve yükselti batıdan do¬ğuya doğru artar.
2. Ege kıyıları kuş uçuşu olarak en kısa fakat kıyının girintili ve çıkıntılı olmasından dolayı en uzun kıyımızdır (2805 km).
3. Ege kıyıları girintili çıkıntılı olduğu için enine kıyı tipi görülür. Kıta sahanlığı geniştir.
4. Ege Bölgesi kıyılarında Akdeniz iklimi, iç kesim¬Ierde ise karasal iklim görülür.
5. Zeytin, üzüm, haşhaş, tütün ve incir üretiminde 1. sıradadır.
6. Ege bölgesi krom ve linyit üretiminde 1. sıradadır.
7. Linyit üretimine bağlı olarak termik enerji üreti¬minde 1. sıradadır.
8. Türkiye'nin en önemli ihraç limanı olan İzmir bu bölgemizdedir.
9. Marmara Bölgesi'nden sonra yurdumuzun ekono¬mik bakımdan en gelişmiş 2. bölgesidir.
10. Yıllık ortalama yağış miktarı 600 - 700 mm ara¬sındadır. Yağışlar en fazla kışın, en az yaz mevsiminde görülür.
11. Yıllık sıcaklık ortalaması: 16 -17 °C
En sıcak ay ortalaması : 25 - 27 °C
En soğuk ay ortalaması: 7 - 8 °C
 
Son düzenleme moderatör tarafından:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
27B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
LAL
Yanıtlar
3
Görüntülenme
22B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
LAL
Üst