Edebi Sanatlar Nedir

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Edebi sanatlar nelerdir, Türk Edebiyatındaki Edebi Sanatlar, Edebi Sanatlar hakkında detaylı bilgi

Edebi Sanatlar Nedir:Edebi metinlerin anlaşılmasında ve yorumlanmasında edebi sanatların önemli bir yeri vardır.Özellikle Divan Edebiyatı’nın anlaşılabilmesi için

Sanatların çok iyi bilinmesi gerekir.Divan şiirinde sanatsız beyit hemen hemen hiç yok gibidir.Divan şairleri sanata düşkün olduklarından çoğu zaman bir beyit içinde birden fazla sanatı iç içe kullanmışlardır.
Söz sanatları çoğunlukla nazımda ve nesirde ortaktır.Nazımda yapılan sanatların bir çoğu nesirde de vardır.Edebi sanatlar söze güzellik katmak canlılık vermek ve sözü daha etkili kullanmak için yapılır.

Edebiyatımızda belli başlı sanatlar şunlardır

Mübalağa (Abartma)
Tezat
Teşhis-İntak (Kişileştirme-Konuşturma)
Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması)
Cinas
Telmih (Hatırlatma)
Tecahül-i Arif
Tariz (İğneleme-Dokundurmaca)
Aliterasyon
Hüsn-i Talil
Tenasüp
Kinaye
İstiare (İğretileme)
Benzetme (Teşbih)
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
24B
Üst