Dramatik Şiir Nedir - Dramatik Şiire Örnek

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Dramatik Şiir Nedir, Dramatik Şiire Örnek, Dramatik Şiir Ne Demek
Dramatik şiir, dram türü konuları içeren bir şiir türüdür.
Acıklı ya da korkunç bir olayı konu alır. Konuyu okuyucunun gözünde canlandırabilen, harekete dönüşebilen bir şiir türüdür. Opera için yazılan manzum eserlerde de kullanılır. Karşılıklı manzum olarak konuşmalı eserdir. Edebiyatımızda dramatik şiire fazla örnek yoktur. Başlangıçta trajedi ve komedi olmak üzere iki tür olan bu şiir türü dramın eklenmesiyle üçe çıkmıştır.

Ortaya çıkışı
Eski Yunan edebiyatında oyuncuların sahnede söyleyecekleri sözler şiir haline getirilir ve onlara ezberletilirdi. Bu durum dram tiyatro türünün (19. yy.) çıkışına kadar sürer. Bundan sonra tiyatro metinleri düz yazıyla yazılmaya başlanır.

Dramatik Şiir Örnekleri

GELİNLİK KIZIN ÖLÜMÜ

Salâ verilirken kalktık kahveden
Kızın babası yanımızda boyu uzun
Zayıf ağzı mırıltılar.
On köylü iki subay bir tezkereci er
Sıralandık ahşap mescidin avlusunda
Aldık cenazeyi sarsmadan iğreti
Ve hafif gözlerimiz yerde
Kayıp bir tayın izini süreriz sanki...

Melih Cevdet Anday

SUNA

Bu hepsini işitmiş... Sen gün günden ağırsın!
Gönlüm sana derdini daha nasıl bağırsın ?
Ey Tanrı senin de mi boşaldı deryaların ?
Senin de kalmadı mı bir teselli pınarın ?
Biz senin rahmetini bekliyorken ufuktan
Bizler gibi sende mi bunaldın susuzluktan ?
En sonra Gök Tanrısı Su Tanrısı ’ yken adın
Suna’ nın bir içimlik kanına mı susadın ?

F.N.ÇAMLIBEL


Halketsem esirlerle leşker
Mahveylesem ordularla asker
Olsa bana hep mülûk çâker;
Cinsince o iktidar münker
Fevkimde uçar tuyûr-u kemter!

Âvâze-i dehr iken tanînim
Gördüm ana değmiyor enînim;
Milletlere karşı âhenînim;
Bir âfete karşı nazenînim.
Afetse de ey ilâh göster!

Bilmem bana ân mı şân mı lâzım?
Gülbün mü ya kehkeşân mı lâzım?
Âguuş-u vefâ-nişân mı lâzım?
Bir pençe-i hun-feşân mı lâzım?
Canan mı güzel cihan mı hoş-ter?

Abdülhak Hâmit TARKAN
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
4B
Üst