Doğu Anadolu Bölgesinin Manileri

  • Konuyu başlatan LAL
  • Başlangıç tarihi
  • Görüntülenme 14.601
LAL
Moderatör
Doğu Anadolu Bölgesinin Manileri, Doğu anadoluda söylenen maniler, Doğu Anadolu Tekerlemeleri

Bu bulak, eşme bulak,
Yaremi deşme bulak,
Yar gelir su götürür,
Su ver, sıleşme bulak.

Bitlis’de ördüm kilim,
Yaman oldi pek halım,
Sevgilimi görende,
Titrer ayağım, elım.

Bitlis’e tez varayım,
Kız saçını tarayım,
Kaçtın uzak ellere,
Seni kime sorayım?

Ağaçlarda maziler,
Gönül seni arzuler,
Yar aklıma düşende,
Yüreğimde sıziler.

Almede ari gördüm,
Bahçede yari gördüm,
Keşke görmez olaydım,
Benzini sarı gördüm.

Ah yar beni, yar beni,
Yarem derin yar beni,
Kipriğini neşter et,
Ne duresen yar beni.

Evleri görünüyor,
Gönüldür veriliyor,
Çekilecek dert değil,
Mevlam sabır veriyor.

Gere tavuğ tepeli,
Kulahleri küpeli,
Bekarlar, evlenmeyin,
Şimdiki kızler şüpeli.

Bitlis’te Güzeldere,
Gidişin böle nere?
Gözlerinin bakışı,
Renk verir gönüllere.

Bitlis çayı bulanık,
Ağlerem yanık, yanık,
El alem gece uyur,
Men her zaman uyanık.

Ay pacedan gitmiyor,
Elim yare yetmiyor,
Haftada bir mercimek,
Boğazımdan gitmiyor.

Bu dağde meral gezer,
Zülfıni tarer gezer,
Dağ bizim, meral bizim,
Avcı bırde ne gezer.

Bilezik kolundedır,
Gözlerim yolundedır,
Men sevdım, sen sevmezsın,
Günahım boynundedır.

Bugün günlerden Sali,
Altıme serdım hali,
Evlenmek iyi ama,
Ucuz değil, pahali.

Bizim dağlar yücedır,
Gülü sıra, sıradır,
Seven murat almesın,
Gözüm ardı sıradır.

Bir sanci tıtti meni,
tıtti kurutti meni,
İtibarsız el oğli,
Ne tez unutti meni.

Bele bağlar, bele bağlar,
İpek kuşak bele bağlar,
İşte men gider oldum,
Şen kalsın böle bağlar.

Masa üstünde kalem,
Kalemi sat men alem,
Dünyada ölüm çoktır,
Kadan belan men alem.


Kar yağer lape, lape,
Bızım evin damıne,
Kız seni alecağem,
Ananın inadıne.

Entarımi men biçtım,
Yeni sevdaya düştım,
Ne kötü talihim var,
Asker oğlane düştım.

Yüksektır bızım eyvan,
Vebalım olsın boynan,
Menım kalbim hesûttûr,
Kimseyi alme koynan.

Bahçe barından oldım,
Ayve narından oldım,
Geceleri uyhumdan,
Gündüz karımdan oldum.

Altın tasde yoğurdım,
Dert içınde boğuldım,
ana belın büküle,
Ğam için mi doğurdın?

Bahçelerde sarmaşık,
Sormedan oldım aşık,
Dediler yar geliyor,
Elımdan düştü kaşık.

Bozdım yine areyi,
Görmem aki, karayi,
Bıçakla, hançer açmez,
Yar açtıği yareyi.

Camiler, medreseler,
Yarim geldi deseler,
Bir canım var emanet,
Veririm isteseler.

Bahçelerde bi kuş var,
Kanadınde gümüş var,
Evvel meni severdın,
Şimdi sen de bi iş var.

Altun kalbur derindır,
Süleri çok seridır,
Diyarbakır kızleri,
Halkevinde gelidır.

Bugün, o güne benzer,
Sinem bir güle benzer,
Aydan gün tıtılende,
Yar giden güne benzer.

Ah bu handan, bu handan,
Kervan geçer Duhan’dan,
Kes zülfün mezat eyle,
Kurtar meni bu haldan.

Bak ilane, ilane,
Daği, taşi, dolane,
Kim bıze sebep oldi,
Torbe tahe dilene.

Değirmen ark içınde,
Dolanır çark içınde,
O boyan kurban olem,
Geziyor halk içinde.

Sabahın ilk ezani,
Çağır mektup yazeni,
İlahi sen kavuştır,
Hasret ile gezeni.

Neden yana
Hallaın neden yana
Yağşı dost yaman günde
Çekiler neden yana

Nece eylerem
Gündüzüm gece eylerem
Sen bensiz durdun amma
Ben sensiz nece eylerem

Bir Üzdü
Bir Çalkalandı bir üzdü
Üzün koy üzüm üste
Koy desinler bir üzdü

Çengele
Duman gele çengele
Ben feleğe neyledim
Saldı beni çengele

Bu gelen nagırmıdır
Saralan tahılmıdır
Diyorlar yarin gelir
Menzili yakınmıdır

Uzaklar seçilmiyor
Gönüldür geçilmiyor
Gönül bir top ibrişim
Dolaşmış açılmıyor

Bitlis Manileri

Bitlis’in etrafı dağlar,
İçinde gülden bağlar,
Fazla mektup yazardım,
Yarim gariptur ağlar.

Bu dağı delemenem,
Yol yohtur gelemenem,
Men o yeri kaybettim,
Kimselere diyemem.

Avih’in yolu ince,
Düşümde gördüm gece,
Kuşler kurbanız olem,
Yarimin hali nice.

Evleri yol üstüdü,
Kemeri bel üstüdü,
Her gün gel bırdan savuş,
Koy desinler dostidu.

Gidene bah gidene,
Boyu benzer fidane,
Üç arşın boyan kurban,
Yarım arşın gerdane.

Balıh kumde durer mi?
Ördek daşte durer mi?
Sen orede, men bırde,
Akıl başde durer mi?

Bitlis çayı bir umman,
Men bu dertten kurtulmam, yanık,
Yarimi süler aldi,
Ölsem bile unutmam.

Şafaklar sökülende,
Al elma dökülende,
Yarimi çağıresiz,
Mezarım örtülende.

Bir ay doğdi kararsız,
Niye meni kınersiz,
Öle bir ah çekerem,
Ateşımdan yanersız.

Beyaz giyme üşürsen,
Güzellohte meşhursen,
Güzelloh başın yesin, sevmezsın,
Herkestan görüşirsın.

Bulak biı poturak,
At minderi oturak,
Bir sen söyle bir de men,
Bu sevdadan kurtulak.

Belediye önü taşdır,
Kızların gözü yaştır,
Arvatler ağlemeyın,
Manto çarşaftan hoştır.

Könek, tuman manise,
Bu güzel menım olsa,
Bu güzelın anesi,
Menım kaynanam olsa.

Bal koydım yesın diye,
Yürekler yansın diye,
Kızler çarşiye çıkmiş,
Oğlanler görsün diye.

Mani maniye peştır,
Mani bilmeyen hiçdır,
Söyle arkadaş söyle,
Garipliğe yoldaştır.


Kar yağer tane, tane,
Elınde var tentene,
Öyle bir yar sevmişem,
Memlekette bi tane.

Bizim dağler tütlüdır,
Dibi çayır otlidır,
Kurban oldığım Allah,
El kızı ne tatlidır.

Bılbıller düğün eyler,
Bilmem ne güne eyler,
Zaman böyle giderse,
Yar bızi sürgün eyler.


Bahçelerde bal tatli,
Meyvalerdan nar tatli,
Anem babam sağ olsın,
Her bir şeydan yar tatli.

A menım heci dostım,
Başımın taci dostım,
El meni döger, söger,
Sen bana aci dostım.

Bahçesız barsız adem,
Hayvasız, narsız adem,
Kalaysız kabe benzer,
Dünyade yarsız adem.

Dağde kaya oyerler,
Meni ore koyerler,
Sinem yorgan kaldırmez,
Ağır saller koyerler.

Kale kaleye bakar,
Kaleden kanler akar,
Yeni oğlan kalırken,
Sakalliye kim baher.

Dert budır, bela budır,
Okunan sela budır,
Yıkıldi gönlüm evi,
Yapılmez bela budır.

Ay gitti ulaşmağe,
Kurbanem al yanağe,
Yari bulak de gördım,
Utandım sıleşmağe.

Avıl meydanın dızi,
Devriye sardı bızi,
Cehd edın arkadaşler,
Belki kurtarah kızi.

Dil meze,
Dudak meze, dil meze,
Bilmedım gönül verdım,
Kadır, kıymet bilmeze.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
14B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
21B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Üst