Dandanakan Savaşı'nın Önemi

deep Harbi Aktif Üye
1040 yılında Selçukluların Gaznelileri yendiği ve Gazne Devleti'nin dağılmasına yol açan savaş. Bu savaşın sonunda Seçuklu Devleti kurulmuştur.
dandanakan savasi.jpg
Dandanakan Savaşının Sebep ve Sonuçları
Çağrı ve Tuğrul Beyler'in gitgide büyüyen Türkmen kuvvetleri Gazne şehirlerini tehdit edip, yağmalamaya başlamıştı. Gazne hükümdarı Sultan Mesud, Selçuklu tehlikesine son vermek için zırhlı askerlerden oluşan ordusu ile Selçukluların üzerine sefere çıktı. 23 Mayıs 1040 tarihinde Dandanakan'da iki ordu çarpışmaya başladı. Üç gün süren savaş Selçukluların büyük galibiyeti ile sonuçlandı. Sultan Mesud'un 100 süvarisi ile canını zor kurtardığı savaş Selçukluların bölgede hakimiyetinin başlangıcı ve Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu olarak kabul edilir. Sultan Mesud askerleri tarafından öldürüldü.

Dandanakan Savaşı Türk Tarihinde bir dönüm noktası olarak sayılır. Türkmenler tarih sahnesine bu savaşın ardından çıkmış ve Horasan'ın fethi başlamıştır. Bu savaştan sonra Tuğrul Bey hükümdar ilan edilmiş ve "sultan" unvanını almıştır. Tuğrul Bey, az zamanda Horasan, Toharistan ve Cürcan'ı ele geçirerek buralarda Gazne egemenliğine son vermiştir. Daha sonra İran'a yönelmiş, İran ve Azerbaycan'ı alarak Rey şehrini başkent yapmıştır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
14B
Misafir
M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Üst