Çaka Bey Kimdir?

deep Harbi Aktif Üye
Çaka Bey'in Hayatı
caka-bey.jpg
İzmir Beyliği'nin kurucusu. Oğuz Türklerinin Çavuldur boyundan gelir. Bir donanma meydana getirerek Ege Denizi'nde hakimiyet kurmuştur. Çaka Bey aynı zamanda ilk Türk denizcisidir ve Türk denizciliğinin kurucusu olarak kabul edilir. İzmir ve çevresini fethederek, İzmir'i ilk defa Türk idaresine katmıştır. İznik bölgesini hakimiyeti altında tutan Selçuklular ile güçlerini birleştirmiştir. Çaka Bey, Anadolu'da Bizanslılar'la yapılan savaşlardan birinde Bizans kumandanlarından Kabalika Aleksan-dros'a esir düşmüş ve İstanbul'a götürülmüştür. Uzun yıllar boyunca kaldığı İstanbul'da Bizans imparatoru Botaneiates'in gözüne girmeyi başararak bir süre Bizans sarayında bulunmuştur. Yunanca öğrenmiş ve Homeros'u okumuştur. İmparatordan asalet unvanı almıştır. Bu dönemde Bizans'ın iç siyasetini, zayıf ve güçlü taraflarını öğrenme imkanı da bulmuştur. 1081'de Aleksios I Komnenos'un tahta geçmesiyle Bizans içindeki itibarı zayıflamıştır. Bunun üzerine İstanbul'dan kaçarak İzmir'e dönmüştür. Çaka Bey, mensup olduğu boyun desteği ile İzmir'i alarak burada bir beylik kurmuş, donanmasıyla birlikte yakın adaları ele geçirmiştir. Üzerine gönderilen Bizans donanmasına karşı galip gelerek Sisam, Rodos ve Sakız adalarını almıştır. Çaka Bey'in bundan sonraki amacı İstanbul'u Bizanslılar'dan almaktı. Çaka Bey'in planlarını anlayan Bizans İmparatoru, Türkleri birbirlerine düşürme politikası izledi. Kuman Türklerini Peçenekler'e karşı kışkırttı. Peçenekler tarihte Levunion Savaşı olarak geçen bu saldırı karşısında çok fazla kayıp verdiler ve dağıldılar. Tüm bunlara rağmen Çaka Bey Bizans'a karşı mücadelesine devam etmiştir. İmparator Aleksios I Komnenos İzmir üzerine ordularını göndermiş, denizden ve karadan saldırıya geçmiş, 1092'de Midilli Adası'na çıkarma yapmıştır. Midilli Adası yeniden Bizanslılar'ın eline geçmiştir. Çaka Bey, Bizans İmparatorunun kışkırtmaları sonucunda, damadı Birinci Kılıç Arslan tarafından bir ziyafet sırasında zehirletilerek öldürülmüştür.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
1
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
39B
Üst