Bulgarlar Kimdir?

SüKuN Harbi Aktif Üye
Bulgarlar Kimdir?
Batı hun imparatoru Atilla'nın 453 yılında vefatından sonra küçük oğlu İrnek doğu istikametine çekilerek kuzey batı karadeniz sahillerinde,kendi soyundan ve aynı kültüre sahip Oğur türkleri ile karışıp kaynaşarak Bulgar adı ile yeni bir türk topluluğu oluşmasının temellerini atmıştır.Kelime anlamı zaten karıştırmak olan bulgar kelimesi ilk defa bizans kaynaklarında yer almıştır.Gotların saldırılarına karşı bizanslılar ile bulgar türkleri trakyada birlikte hareket etmiştir.5.nci yüzyılın sonunda bulgar türkleri ile bizans ittifakı bozulmuştur.499 yılında bizanslıları mağlup eden bulgar türkleri trakyaya gelmiştir.Bizanslılar bulgar akınlarından korunmak için don nehrinin etrafındaki Uturgur ve Kuturgur türklerini kışkırtmıştır.Avarların burada hakimiyet kurup Kuturgurları egemenlikleri altına alıncaya kadar bu iki türk topluluğu bizans entrikaları nedeniyle birbirlerine düşman olmuştur.Avarların batıya göçü ile tekrar özgür kalan Kuturgurların bir kısmı balkanlara dağılmışlardır.Oğur boyu başkanı Kubrat Han dağılmış türk boylarını bir araya getirmek ve ilk büyük bulgar birliğini oluşturmak için çalışmıştır.Avar hegomonyasını kabul etmeyen bu hakan 635 yılında volga ve dnyeper bölgesinde bulgar adını taşıyan ilk devleti kurdu.Kubrat hanın vefatından sonra bulgar devletini kuran oğurlar hazar baskılarından usandı ve bir kısmı kuzeye,diğer kısmı batıya göç etmiştir.üçüncü bir kısım ise kafkasyada eski yurtlarında kalmıştır.Böylece üç gruba ayrılan bulgarların her grubunun başına Kubrat Hanın bir oğlu geçmiştir.oğurlar kimdir?

Çin kaynaklarına göre MÖ.3.ncü yy.sonlarında Asya hun imparatorluğunun batı kanadını teşkil eden bir türk kolu olarak anlatılmıştır.Eski grek coğrafyacısı Ptolemaios'un kayıtlarına göre oğurlar hazar-ural dağları arasında yer alan volga bölgesinde oturmuşlardır.Orta asyadaki kardeşlerinden yani oğuzlardan ayrılanve güney rusyaya yerleşen türkler ''z'' harfi yerine ''r''harfini kullanma alışkanlığında olduklarından oğuz isimleri zamanla oğur ismine dönüşmüştür.Türkçede boy(kabile)anlamındaki ok kelimesinin çoğul hali olan oğuz(ok+z) adı kullanılmıştır.Oğur(ok+r)ismide r harfi alışkanlığı olan bu türk boyu tarafınfdan kullanılmıştır.

Tarihte kurulan ilk bulgar devletleri Büyük Bulgaria Devleti,Tuna Bulgar Devleti ve İtil(Volga) Bulgar Devletidir.Moğolların ruslarla yaptıkları savaşlarda İtil bulgarları moğollara ağır kayıplar verdirmiştir.Savaş sonrasında Moğol(Altınordu devleti)hanı Batu hanın 1236 yılında İtil bulgar devleti topraklarına girerek talanlar yapmasına sebep olmuştur.Hazarlara,ruslara,moğollara karşı çok mücadele veren İtil bulgarları bu talandan sonra bir daha toparlanamadılar.Altınordu hükümdarı Pulat Timur tekrar saldırarak İtil bulgarlarını yıkmıştır.Bu mağlubiyetten sonra İtiller kuzeye çekilip Kazan hanlığını kurmuşlardır.(1437)

Araştırıldığında,tarihin derinliklerine inildiğinde bulgar dediğimiz bu topluluğun türk olduğunu görüyoruz.Birkaç asır sonrada bu türk boyu ruslarla can ciğer olup türklere akla hayale gelmez işkenceler,zulümler yapıyor.1877-78 osmanlı-rus harbi sırasında ve 1878 yılında bulgar prensliği kurulmasından sonra,Rumelinin işgal edilen her toprağında türkler çok ağır baskılar ve zulümler altında inlemişlerdir.Ruslar bulgarları silahlandırarak tüm türk köylerini yakıp yıktırmışlardır.1877-78 yıllarında 350 binden fazla türk şehit edilmiştir.Çok sayıda türk kadını tecavüze uğramıştır.Bir milyon civarında türk göçe zorlanmıştır.Tırnova ve civarı bölgede 4770 türk katledilmiş,2120 türk evi yakılmıştır.Bulgar ve rus zulmünden kaçan binlerce türk yollarda,camilerde katledilmiştir.300 arabadan oluşan bir türk kafilesi acımadan,hunharca yakılmıştır.

Bu hristiyanlaştırma ve türklere türklerini unutturma baskıları 1970 yıllarına kadar durmadan,artan devlet baskıları ile devam etmiştir

Netice?netice şu!can düşmanlarını dost edinenler gün gelir kardeşini,bacısını,torununu boğazlamaya başlar.Bulgarlar bizanslılarla,ruslarla dost olunca ve hristiyan dinini benimseyince zaten türklüklerinden uzaklaştılar.Öylesine uzaklaştılar ki birkaç asır sonra azılı birer türk düşmanı oldular.

Keşke titreselerde,kendilerine gelselerde ve kendilerine dönselerde ve Oğuz Kaanın ,Bilge Kaanın,Atillanın sancakları altındaki o muhteşem günlerini hatırlasalar.

ne mutlu türküm diyene.

Ama daha daha büyük bir mutluluk varki oda türk olduklarını bir an bile unutmayanların yüreğindeki mutluluktur.
 
SYSTEM Üye
ne mutlu türküm diyene.

Ama daha daha büyük bir mutluluk varki oda türk olduklarını bir an bile unutmayanların yüreğindeki mutluluktur.__________________
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst