Böbrek Parankim Ekojenitesi Nedir

deep Harbi Aktif Üye
Soru: Böbrek Parankim Ekojenitesi, Böbrek Parankim Ekojenitesi Nedir hakkında bilgi
Cevap: Çocukluk çağında görülür Wilm’s tümörü radyosensitiftir Bugün için radyoterapi ile birlikte cerrahi ve daktinomycine,vincristin gibi ilaçlar şu durumlarda birlikte kullanılır;

(1) Kapsül lezyonu veya lokal lenf nodülü metastazı olduğunda postoperatif dönemde, böbrek yatağına, (
2) Periton boşluğunda makroskopik hastalık kalıntısı bulunduğu veya tümör rüptüre olduğunda tüm karına,
(3) Metastazlara,

(4) Rekürrent hastalığa,

(5) Bilateral durumlarda karşı böbrekteki tümöre radyoterapi verilir.Ender bazı durumlarda cerrahiyi kolaylaştırmak, tümörü küçültmek amacıyla preoperatif kemoterapiuygulanabilir.Lokalize Willm’s tümöründe cerrahi, kemoterapi radyoterapi kombinasyonuyla 2 yıllık hastalıksız yaşam oranı %80 ve metastatik durumlarda %50′dir.

Böbrek parankiminin adenokarsinomu genellikle radyasyonla tedavi edilemez şeklinde değerlendirilemez.Primer tedavi olarak cerrahi seçilir.Postoperatif kalıntı hastalık, kapsül invazyonu veya rejiyonel lenf nodülü metastazı bulunduğunda radyoterapi yararlıdır.Preoperatif radyoterapinin bir değeri yoktur, fakat sınırdaki vakalarda uygulanabilir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
1
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Üst