Bilimsel Araştırma Basamakları Nelerdir

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Bilimsel Araştırma Basamakları Nelerdir, Bilimsel Araştırma Teknikleri

Belirlenen bir konuda araştırma yapılırken, belli aşamaları takip etmek, çalışmanın daha hızlı ve verimli olmasını sağlayacaktır Bu aşamalar 8 başlık altında toplanabilir

1-Araştırmanın Konusu
2-Araştırmanın Amacı ve Önemi
3-Araştırmanın planlanması
4-Problem Cümlesi
5-Kaynak Taraması (Anahtar kelimeler, veri toplama yöntem ve teknikleri: Veri türleri/kaynakça (ilgili kurumlar, kütüphaneler, ilgili kişiler, internet) Verileri toplama/sınıflandırma)
6-Varsayımlar
7-Tanımlar ve Sınırlılıklar (Araştırmanın içeriği, Başlıklar/alt başlıklar)
8-Yazım/sunum (rapor yazma teknikleri)

Bilimsel araştırmada verilen bir araştırma konusunu;

-Bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak yürütebilmek,
-Araştırma sonucuna uygun çözüm önerileri geliştirebilmek,
-Araştırma konusuna ait çözüm önerilerini analiz edebilmek,
-Bilimsel kurallara uygun olarak rapor edebilmek,
-Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazabilmek,
-Araştırma amacına uygun veri toplama aracını uygulayabilmek,
-Araştırma verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve çözümlemeler yapabilmek,
-Bulguların yorumlanması ile ilgili özellikleri açıklayabilmek,
-Araştırmada elde edilen bulguları yorumlayabilmek,
-Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilmek,
-Yapılan araştırmayla ilgili özet yazabilmek,
-Araştırma raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklayabilmek,
-Kurallarına uygun olarak raporlaştırabilmek,gerekmektedir

Bilimsel bir araştırma iki evreden oluşur Bunlar;

A-Araştırma Teknikleri (Araştırmanın Amacı ve Önemi, Veri Toplama Teknikleri)
B-Araştırma Teknikleri (Rapor Yazma Teknikleri)

A ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ: ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ, VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ

-Araştırma yapılacak konuda, amacı ortaya tam koyabilmek, çalışmanın önemini vurgulamak,
-Bilimsel araştırma teknikleri doğrultusunda, seçilen konu üzerinde araştırma yaparak, değişik kaynaklardan veri toplamak ve elde edilen verileri doğru olarak analiz edebilmek
-Veri türleri
1-Belgesel tarama (kütüphane)
2-Gözlem
3-Görüşme
4- Yazışma
5- Internet
Çalışmanın bu aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda özetlenmiştir


-Seçtiği konuyla ilgili kaynak taraması yapabilmek


1 Konuyla ilgili kaynak eser ve kişileri belirleyip yazma
2 Kaynak taraması için uygun bir plân hazırlama
3 Kütüphane çalışmalarında katalog kullanma
4 Yararlandığı kaynak ve kişilerden elde ettiği bilgileri not ve fişlere yazma
5 Basın yayın organlarını takip ederek konuya ilişkin bilgileri toplama
6- Internet’ten araştırma yapma

-Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazabilmek

1 Araştırma konusuna uygun olarak araştırmanın amacını yazma
2 Araştırma konusuna göre araştırmanın önemini yazma
3 Araştırmanın dayandığı temelleri yazma
4 Araştırma konusunun sınırlılıklarını yazma
5 Araştırma konusuna uygun tanımları yazma


-Araştırma verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve çözümlemeler yapabilmek

1 Elde ettiği verileri amacına uygun olarak sınıflayıp yazma
2 Sınıflandırdığı veriler üzerinde gerekli olan istatistiksel işlemleri yapma
3 Verileri tablo halinde gösterme
4 Sonuçları kontrol etme

-Bulguların yorumlanması ile ilgili özellikleri açıklayabilmek

1 Bulguların nasıl yorumlanacağını yazma
2 Yorumlamada dikkat edilmesi gereken özellikleri yazma
3 Bulguların yorumlanmasını örnek vererek açıklama

-Araştırmada elde ettiği bulguları yorumlayabilmek

1 İstatistiksel tekniklerle elde ettiği bulguları yazma
2 Bulgular doğrultusunda yorumunu yazma
3 Yaptığı yorumun doğruluğunu tabloya göre kontrol ederek yazma

-Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilmek

1 Araştırma sonuçlarına dayalı olarak gerçekleştirilebilecek öneriler yazma
2 Bu önerileri önemine göre sıralayıp yazma

-Yaptığı araştırmayla ilgili özet yazabilmek

1 Araştırmanın tüm aşamalarını özetleyerek yazma
2 Yazdığı özeti, araştırmanın ilgili bölümüne yerleştirme
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
18B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
4B
Üst