Babıali nedir?

deep Harbi Aktif Üye
Babıali ne demek?
Osmanlı İmparatorluğu'nun son Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında sadrazamlık makamına ve hükümete verilen isim. Babıali günümüz Türkçesinde 'Yüce Kapı' anlamına gelmektedir. Osmanlılarda "kapı" kelimesinin yanı sıra aynı anlama gelen Arapça "bab" ve Farsça "der" kelimeleri devlet ve hükümet dairesi, padişah ve sadrazam sarayı anlamında kullanılmıştır. İslam tarihinde birliğin ve kuvvetin temsilcisi olarak kabul edilen devlet merkezleri yüksek ve yüce makamlar olarak görüldüğü için buralara aynı manalara gelen Dergah, Bab-ı Saray, El-Bab-üs-Sultaniye, Bab-ı Hümayun, Bab-ı Ali, Bab-ı Asafi ve Paşa Kapısı gibi isimler verilmiştir. 18. yüzyılın sonlarından itibaren ise Babıali ismi kabul edilmiştir.

Sadrazamlık makamı Osmanlı Devleti'nde bugünkü başbakanlık makamına benzer yapıdaki yönetim organına verilen isimdir. Babıali de Sadrazam'ın başkanlığında olduğu için, Sadrazam nerede oturursa Babıali de oraya taşınmıştır. Babıali'nin kendisine has bir çalışma düzeni vardı. Buna göre Sadaret Kethüdası, Reisülküttab ve Çavuşbaşıya bağlı üç büyük daire Sadrazam'a yardımcı olarak çalışıyorlardı. Bu üç görevden sonra ikinci dereceden görevler olarak tezkireciler, mektupçu, beylikçi, teşrifatçı ve kahya katibinin oluşturduğu altı müsteşar bulunmaktaydı. Daha sonra bu memur kadrosu Osmanlı bürokrasisini teşkil edecek tarzda genişletilmiştir.

Babıali'de memurlar sabahları çok erken saatte işe başlar gün batımına kadar bu işlerini titizlikle sürdürürlerdi. Babiali iç ve dış siyasi konular ile ilgilenir, her türlü problemi gidermek için çalışırdı. Babıali'de konular, uzmanları tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda görüşülür, gerekli görüldüğünde problemlerin kaynaklarına müfettişler gönderilirdi. 18. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti'nin batılı ülkelerle olan sorunları ile de Babıali ilgilenmiştir. Nitekim özellikle Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz Han dönemlerinde Babıali devlet idaresinde tamamen nüfuz sahibi olmaya başlamıştır.

Osmanlı Devleti'nin yıkılması ve Cumhuriyet'in kurulması ile Babıali Türkiye Büyük Millet Meclisinin İstanbul şubesi olmuş, daha sonra da bu kurum Valiliğe geçmiştir. Günümüzde İstanbul'un Vilayet Konağı olarak kulanılmaktadır. Ayrıca Babıali Türk basın dünyasına verilen isimdir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
21B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst