Eserleri, Biyografisi Aziz Mahmud Hüdayi - Aziz Mahmud Hüdayi Hayatı

pesimist sanal alem
1541 yılnda Koçhisar`da doğdu. İstanbul`da Molla Nasırzade`den dersler aldı. Hocasıyla birlikte Edirne`ye gitti. Sultan Selim Medresesi`nde hocalık yaptı. Şam ve Mısır`ı dolaştı. Bursa`da müderrislik görevinde bulundu. Şeyh Üftade`ye intisap etti. Celvetiye tarikatını kurdu. Çeşitli yerlerde irşad görevini sürdürdü. İstanbul`da tekke açtı. Aruz ve hece vezniyle şiirler yazdı. Dinî-tasavvufî şiirin önemli temsilcilerinden biri sayıldı. 1628 yılında öldü.
ESERLERİ
Manzum ve mensur yirmi üç kadar eseri vardır. Dîvân`ı yayımlanmıştır.
Gönül seni
Aşka düşürdün kendüzün
N`eyleyeyin gönül seni
Bir oldu gecen gündüzün
Âh n`ideyin gönül seni
Düşeli aşkına yârin
Yerde gökte yok karârın
Gitti elden ihtiyârın
N`eyleyelin gönül seni
Hakk ile her kim bileşdi
Vâdî-i hayrete düşdü
Aşk deryâsı başdan aşdı
Âh n`ideyin gönül seni
Âşık olaldan dîdâra
Derd ile kaldın âvâre
Döymez oldun intizâre
N`eyleyeyin gönül seni
Aşk ile hoş oldu başın
Ma`şûk ile doldu işin
Kalmadı gayrı teşvîşin
Âh n`ideyin gönül seni
Her gün Hakk`tan ihsân ola
Her müşkil iş âsân ola
Her derdine dermân ola
N`eyleyeyin gönül seni
Ma`şûktan ericek kemend
Uşşâkı eyler kayd ü bend
N`itsin Hüdâyî derd-mend
Âh n`ideyin gönül seni

 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst