Atatürk İlkeleri

Ömer
Yönetici
Atatürkün en büyük eseri Türkiye Cumhuriyetidir.Bu yeni cagdas devleti kuran büyük önder,türk vatanı ve devlatinin bagımsızlıgına , türk ulusunun özgürlüğüne dayaluı bu gençdevletin kurulmasına savaş verdikten sonra, “İlelebet paidar olacağına” ,sonsuza dek yasayacagına inandıgı cumhuriyeti gelecegin genç kusaklarına emnet etmiştir.Cumhuriyet adını verdiği yeni devletin çagdas demıkratık yönetim temeline oturan toplum yapısınıda cagdqs dünya görüşüne dogru oluysturmustur.Bu yapıyı olusturan cagdas dünya görüşünü olan türkiye devriminin korunmasında bu kusakların görevidir.
Atatürk’ün “Türk Devrimi” dediği toplumsal değişme ve oluşun değişmez ilkeleri , onun ölümünden sonra “Atatürk İlkeleri” deyimiyle yeni türkiyenin yaşama felsefesini ana kaynağı olmuştur.
Atatürk ilkeleri türk devriminin dayandığı temel düşünce ve inançların özüdür.Devrimler, Yeni Türkiyenin ruhu,ilkeler de bu ruhu yaşatan gücün kaynağıdır.Türk ulusunun cagdaslasmasının durmadan gelişip süreceği inincının özetleyen bosluk atatürk ilkeleri sonsuzluğa akıp giden ulusun varlığının sonsuz dinanizmidir.
1924 ve 1961 ana yasalarında açık seçik yerini bulan bu ilkeler , kaderde ve tasada birleşen bu bireylerinin ortak mutluğuluğu amaçlayan ve birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturan bir ulusal inanç olarak yaşayacaktır.Türk ulusu ve gencligi her gün ileriye doğru gelişen atılımlarında şaşmaz bir hedef olarak Atatürk ilkeleri doğrultusunda inançla yüreyecektir.
ATATURK ILKELERININ OLUSUMU VE BIRBIRIYLE ILIŞKISI:
Atatürk ilkeleri , tahrihsel süreci içinde türk ulusunun ve toplumsal yapısının gerçeklerinden çıkmış çağdaşlaşma gereksiniminin yarattığı toplumsal ilkerlerdir. Kavram Ve sözcük olarak kullanılmaya başlanması , türk ulusunun yaşam çizgisi içinde , toplumsal vicdanın ozunda saklı birer inanc olarak olayların doğal gelişimiyle ortaya cıkısından sonradır.
Özgürlükcülük Cumhuriyetcilik ve milliyetcilik yeni devletin kurulmasında ulusun ozundan kopmus ve birer yaşama ve varolma savasının temel ilkeleridir. Halkçıklık ve devrimcilik bağımsızlığı kazanmış türk ulusunun çağdaşlaşma gereksiniminin yaratıcı kaynaklarıdır.Lailik ve devletçilik , yeni devletin çağdaş bi kimlik kazanmasının doğal sonucudur.Barışçlık , gerçekcilik ve akılcılık, ötekilerin hepsinin itici gucu olmus , ilkelerin tümünün bir biri ile kaynasık bir bütün olusturmasını saglamıstır.
Özgürlükcülük ilkesi , kurtuluş savasının iki ana sloganıyla ozetlenebilecek olan “ya bağımsızlık , ya olum” Ve “ Milli Misak (ulusal ant) “ in ozunu belirler. Kaynagı ni Türk ulusunun tarihsel niteliklerinden alan bu ilke , kurtulus savası boyunca ulusal direncin itici gucunu olusturmustur. Ulusal Ant , Atatürk tarafından kaleme alınıp 28 Ocak 1920 de kabul edilmiştir
Genc Turkiye devletinin demokratık eseslara dayalı ilk yonetim biçimi olan T.B.İ.M Yonetiminin saglam kurallara baglanarak calısmasını ön goren halkçılık programıda 13 Eylül 1920 de yine Atatürk Tarafından Meslise Verilmiştir.
Satatürk ilkelerinin tümü yeni turkiyenin atılımlarına kaynak olarak “9 umda “ adıyla 8 Nisan 1923 te yine Atatürk tarafından ortaya atılan programın uygulama eylemlerinin adım adım gerçekleştirilmesinde tarihsel ssüreclerin dogal sonucu olmustur.
Bu ilkelere bu tarihsel olusum ve gelisim ana çizgileri olarak anlamak ve birbirini bütünleyen bir demet halinde incelemek ve acıklamak gerekir.Bu incelememizde ilkelerin ilişkileri ve birbirlerinin butunleyislerı ozellikle on planda tutulacaktır.
*Özgürlükçülük
*Akılcılık
*Gerçekçilik
*Uygarcılık
*Barışçılık
*Halkçılık
*Devletçilik
*Cumhuriyetçılık
*Milliyetçilik
*Devrimcilik
*Laiklik
 

Benzer Konular

Yanıtlar
1
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
4B
Üst