Aşure Gününün Tarihi

deep Harbi Aktif Üye
Aşure Gününün Tarihi - Muharrem ayı ve aşure günün önemi

Aşure gününün tarihi; Muharrem ayının onuncu gecesi Aşure gecesidir. Ertesi günü de Aşure günüdür. Muharrem ayı, Kur'an-ı kerimde, değer verilen dört aydan biridir. Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşure gecesidir. Allahü teâlâ, birçok duâları Aşure günü kabul etmiştir.

Âşura Gününün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bugünde Cenâb-ı Hak on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve kudsiyetini arttırmıştır. Bu günlerde oruç tutmak çok faziletlidir.

Bazı tefsirlerde bu on gecenin Muharrem'in Âşurasine kadar geçen gece olduğu beyan edilmektedir.(1)Cenâb-ı Hak bu gecelere yemin ederek onların kudsiyet ve bereketini bildirmektedir.

Bugüne "Âşura" denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği içindir. Hadis kitaplarında geçtiğine göre ise, bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti, o günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan ettiği içindir. Bu ikramlar şöyle belirtilmektedir:
Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) Âşura Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.

 • Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiştir.
 • Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtulmuştur.
 • Hz. Âdem'in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir.
 • Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır.
 • Hz. İsa (a-s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.
 • Hz. Davud'un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.
 • Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.
 • Hz. Yakub'un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.
 • Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.

Hz. Âişe'nın belirttiğine göre, Kabe'nin örtüsü daha önceleri Âşura gününde değiştirilirdi.
İşte böylesine mânalı ve kudsî hâdiselerin yıldönümü olan bu mübarek gün ve gece, Saadet Asrından beri Müslümanlarca hep kutlana gelmiştir. Bugünlerde ibadet için daha çok zaman ayırmışlar, başka günlere nisbetle daha fazla hayır hasenatta bulunmuşlardır. Çünkü, Cenab-ı Hakkın bugünlerde yapılan ibadetleri, edilen tevbeleri kabul edeceğine dair hadisler mevcuttur.

Aşure Günü Olan ve Olacak Olan Önemli Olaylar
 • Yerlerin ve göklerin yaratılması,
 • Hz. Âdem'in tövbesinin kabûl olması,
 • Hz. Nuh'un tufandan kurtulması,
 • Hz. Yûnus'un balığın karnından çıkması,
 • Hz. İbrahim (a.s.)'in dünyaya gelmesi ve ateşten kurtulması
 • Hz. İdris'in göğe çıkarılması,
 • Hz. Süleyman (a.s.)'a saltanat verilmesi,
 • Hz. Yakub'un oğlu Hz. Yusuf'a kavuşması, Hz. Yusuf'un kuyudan çıkması,
 • Hz. Eyyûb'un hastalıktan kurtulması,
 • Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi ve Firavun'un helak olması,
 • Hz. İsâ'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşure günü oldu.
 • Hz. Musa (a.s.)'nın Firavun'un şerrinden kurtulması
 • Hz. Hüseyin (r.a.)'in şehid edilmesi
 • Kıyâmetin kopması da Aşûre günü olacaktır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
14B
Üst