Akarsuda Yaşayan Canlılar

naif
Moderatör
Akarsu ekosisteminde yaşayan canlıların isimleri, Akarsu ekosisteminde yaşayan canlıların adları nelerdir?

Akarsuda Yaşayan Canlılar Nelerdir?

Ekosistemlerin önemli bir parçasını meydana getirir Akarsular.Akarsuyun yer altına sızan kısmı akiferleri yüzeysel akışa geçen kısmı da deniz ve okyanusları besler.

Akarsuların hızı fiziksel ve kimyasal özellikleri akarsuyun barındırdığı hayvan türü ve sayısı üzerinde etkili olan faktörlerin başında gelir.Bir akarsuda eğim kesintileri ve çağlayanlar varsa biyolojik üretim ve çeşitlilik az olur.Yatak eğiminin fazla olduğu yerlerde bol miktarda alüvyal malzeme taşınıyorsa akarsu bulanık bir görünüm arz eder.Suyun bulanık olması birçok canlı için olumsuz sonuçlar doğurur.

Genellikle akarsuların yukarı çığırında topoğrafya daha engebeli eğim fazla olduğu için akış hızları fazladır.Burada genellikle bazı böcek türleri ile alabalık yer alır.Orta çığırda eğim biraz azalır ve vadi genişlemeye başlar.Bu kesimde balık türleri artar.Eğimin azaldığı yerlerde planktonlar artar.

Deniz Biyomları: Bitkisel planktonlar,Çeşitli balık türleri,midye,yengeç,balina,yu nus,deniz anası,ahtapot,deniz yıldızı,hayvansal planktonlar.

Tatlı Su Biyomları: Saz,kamış,nilüfer gibi bitkiler ve bitki planktonları.Balıklar,kurbağal ar,bazı böcek türleri,solucanlar,yumuşakçala r.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Üst