Active-passive

SaMeT46 Harbi Aktif Üye
ACTIVE-PASSIVE

(ETKEN-EDİLGEN)


--------------------------------------------------------------------------------

Passive Voice hakkında genel bilgi almak için bu sayfayı okuyunuz, Tenslere göre Passive Voice yapılarını hemen incelemek istiyorsanız tıklayınız

--------------------------------------------------------------------------------

Türkçede kullandığımız “etken-edilgen” yapıdır. Türkçede olduğu gibi İngilizcede de bu yapı çok sık kullanılır.

Active (etken) cümle, cümlede işi yapanın belli olduğu cümlelerdir.


Örnek:

She wrote a letter. O bir mektup yazdı.


(Mektubu yazan kişi (o) bellidir. O halde bu cümle “active” bir cümledir)


Fakat Passive (edilgen) cümle, işi yapanın belli olmadığı cümlelerdir.


Örnek:

The letter was written. Mektup yazıldı.

(Bu cümlede mektubu kimin yazdığı belli değildir. O halde bu cümle “passive” bir cümledir)

Eğer “passive” bir cümle içersinde işi yapandan muhakkak bahsetmek gerekirse, cümlenin sonuna “by” ekledikten sonra yapan kişi yazılabilir.


The letter was written by her. Mektup onun tarafından yazıldı.


Active olan bir cümle niçin passive yapılır:


1. Yapılan eylem yapan kişiden daha önemli ise cümle “passive” olarak söylenir:


Örnek:

Cotton is grown in Çukurova in Türkiye.

Pamuk Türkiye’de Çukurova’da yetiştirilir.


(Bu cümlede pamuğu yetiştiren kişiden çok pamuğun yetiştirildiği yer önemlidir)

2. Bir eylemin kim tarafından yapıldığı bilinmiyorsa cümle “passive” olarak söylenir.


Örnek:

My money purse was stolen.

Para cüzdanım çalındı. (Kimin çaldığını bilmiyorum)3. Bir eylemi kimin yaptığını biliniyor fakat söylenmek istenmiyorsa yine cümle “Passive” olarak söylenir.


Örnek:

The window has been broken. I don’t know who broke it.

Cam kırılmış!! Kimin kırdığını bilmiyorum...!!


“Active” bir cümle şu şekilde “passive” yapılır:


1. “Active” cümlenin nesnesi “passive” cümleye özne olarak yazılır.

2. “be” cümlenin zamanına ve öznesine uygun biçimde yazılır.

3. “Active” cümlenin esas fiili daima “passive” cümlede daima " 3. halde"yazılır.

4. Eğer işi yapanın muhakkak cümleye yazılması gerekiyorsa cümlenin sonuna “by” yazıldıktan sonra işi yapan da “by” dan sonra yazılır (by + agent).


Örnekler:


(Active) People in France speak French.


Fransa’daki insanlar (halk) Fransızca konuşur.(Passive) French is spoken in France (by people)


Fransa’da Fransızca konuşulur.(Active cümlenin nesnesi “French” olduğundan “passive” cümlenin başına yazıldı. Active cümenin zamanı “present simple” olduğu için “be-is” olarak yazıldı. “Speak” fiilinin 3. hali "spoken" alındı)(Active) Someone broke my pencil.


(Passive) My pencil was broken (by someone)


(Active cümlenin nesnesi “my pencil” olduğundan “passive” cümlenin başına yazıldı. Active cümenin zamanı “past simple” olduğu için “be-was” olarak yazıldı. “break” fiilinin 3. hali "broken" alındı)

Bu genel açıklamalardan sonra zamanlara göre nasıl şekillendiğini görebiliriz. Aşağıda verilen linke tıklayarak istediğiniz zamana göre “passive voice” yapısını inceleyiniz. Bütün zamanlara göre “passive voice” tablo halinde en sonda ayrıca verilecektir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
1
Görüntülenme
25B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
7B
Üst