Açık Öğretim Lisesi Kayıt Şartları

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Açık Öğretim Lisesi Kayıt Şartları Nelerdir ? Açık Liseye Giriş Şartları - AÖL Kayıt Şartları
1) Denklik İşlemleri:

Yurtdışında Öğrenim Gören Öğrencilerin Denklik İşlemleri;

a) Yurtdışındaki okullardan alınmış olan öğrenim belgelerinin incelenerek belge sahibinin gördüğü öğrenimin, yurdumuzdaki hangi okullara ve bu okulların hangi sınıflarına denk olduğunun tespit ettirilmesi gerekmektedir.

b) Denklik işlemleri yurt içinde MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ve illerde Milli Eğitim Müdürlüklerinin ilgili komisyonlarında, yurtdışında ise Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerinde yapılmaktadır.

c) Denklik belgesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt için başvuran öğrencinin denklik belgesinde belirtilen düzeylerine göre; ilköğretim okulu mezunu veya ara sınıf öğrencisi olanların kaydı yapılır.

d) Denklik belgesini kaybeden öğrencilerden denkliğini yapan kurumdan almış oldukları onaylı denklik belgesi alınır.


2) Başvuru Ücreti Ödemeyecek Öğrenciler

a) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında yaralanan gazilerimiz ile bu mücadelede şehit düşenlerin birinci dereceden yakınlarından,

b) Terörle mücadele görevini yaparken yaralanan gazilerimiz ile eşleri ve çocukları, bu mücadelede şehit düşenlerin birinci derecedeki yakınlarından;

c) İstiklal madalyası verilmiş, Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar;

d) Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenler,
Durumlarını belgelendirmeleri halinde diploma harcı dışında, kayıt, kayıt yenileme ve eğitim giderleri alınmayacaktır.

3) Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olduğu Durumlar

a) Kayıt ücretinin yatırıldığına dair belge eksikse,

b) Kayıt ücretini yatırmış ancak halk eğitim merkezi müdürlüğüne işletmemişse,

c) Başvuru işlemi zamanında yapılmamışsa,

d) Belgelerinin (Diploma/tasdikname/denklik belgesi) aslı verilmemişse,

e) İnternet ortamında veya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine birden fazla başvuru formu doldurulup verilmişse,

f) Ortaokul / ilköğretim okulundan sorumlu ders/dersleri var ise,
Bu öğrencilerin kayıtları kabul edilmez ve kayıt evrakları iade edilir.

ÖNEMLİ

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine teslim edilen kayıt başvuru evrakları Açık Öğretim Lisesi kayıt kabul komisyonu tarafından Kayıt başvuru evrakları incelenmektedir. İnceleme sonrasında kaydı kabul edilmeyen öğrencilerin kayıt başvuru evrakları, eksikliği tamamlanmak üzere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir.

Bu durumdaki öğrenciye kaydının kabul edilmeme sebebi yazılı olarak bildirilmektedir.

Gönderilen yazıda belirtilen süre içerisinde, öğrencilerin kayıtla ilgili eksik evraklarını tamamlaması ve tekrar Açık Öğretim Bürolarına teslim etmesi gerekmektedir.

Ortaokul / ilköğretim okulu son sınıftan sorumlu ders/dersleri olanların kaydı alınmayacaktır.

4) Askerlik Ertelemesi:

Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerin askerlik ertelemesi yapılmamaktadır.

5) Özürlü, Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler:

a) Özürlü öğrenciler kayıt formu üzerinde özür gruplarını işaretleyerek özürlerini belgeleyen raporu ve özürlerini açıkça ifade ettikleri dilekçeyi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine kayıt sırasında vermeleri gerekmektedir.

b) Bu öğrencilerimize ait listeler İl Sınav Yürütme Kuruluna gönderilmektedir. Ancak engelli olduğunu belirtmeyen öğrenciler ile engeli sonradan oluşan öğrenciler, sınavdan önce İl Sınav Yürütme Kuruluna başvurdukları takdirde uygun salonlarda sınava alınacaklardır.

c) Öğrencinin özür türüne göre, sınavı kurallarına uygun şekilde tamamlamalarına yardımcı olacak öğretmenler görevlendirilmektedir.

d) Özürlü öğrencilerin durumlarına uygun ders materyalleri hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Bu durumdaki öğrencilerimiz karşılaştıkları genel sorunlar için Müdürlüğümüze yazılı olarak veya telefonla başvurabilirler.

e) Ceza ve tutukevlerinde bulunan öğrencilerin sınavları, bulundukları il içinde belirlenen bir cezaevinde yapılmaktadır.

f) Ceza ve tutukevlerinde bulunan öğrenciler, kitap ve ders notları ile diğer belgelerini cezaevi öğretmeni aracılığı ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden alabilirler.

6) Açık Öğretim Liselerinde Kullanılan Terimler:

Aktif Öğrenci: Yeni kayıt olan veya kaydını süresinde yenileyen öğrencilerimiz için kullanılır.

Kaydı Dondurulmuş Öğrenci: Kaydını bir kez yenilemeyen öğrencilerimiz için kullanılır.

Kaydı Silinmiş Öğrenci:
Üst üste en az iki defa kaydını yenilemeyen ya da Açık Öğretim Lisesi’nden tasdikname ile ayrılan, öğrenciler için kullanılır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
40B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
13B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Üst