Yazimi Kariştirilan Sözcükler

Türk Dili bölümünde yer alan bu konu yalnızlar rıhtımı tarafından paylaşıldı.

 1. YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER

  (TDK'nin 2005 baskılı Yazım Kılavuzuna göre hazırlanmıştır)
  (Parantez içindeki sözcüklerin yazımı, Dil Derneğinin 2005 baskılı Yazım Kılavuzundan alınmıştır)  • 12.00'de aşçı boşu boşuna enikonu
  • 14 Kasım 1988 Pazartesi aşçıbaşı briket enstantene
  • 19 Nisanda aşüfte broşür entelektüel
  • 1999 Ağustosunu atardamar bugün Erciyes Dağı
  • 30 cm'si atasözü büyük anne (büyükanne) Erol Bey
  • 7 Ekim 1995'te ateşkes büyük baba (büyükbaba) eski püskü
  • 7 Şubat Cuma günü atölye büyükbaş eskrim
  • 7,65'lik ayaküstü büyükelçi espri
  • Abant Gölü ayırt et- cambaz espritüel
  • acayip Ayşe teyze //akraba// Canım Annem //hitap// eş anlamlı (eşanlamlı)
  • acente Ayşe Teyze //unvan// cır cır //geveze// eş sesli (eşsesli)
  • açgözlü babayiğit cırcır //fermuar// eşek arısı (eşekarısı)
  • açık oturum (açıkoturum) badem yağı (bademyağı) çağ dışı (çağdışı) eşofman
  • açıkgöz bağ bozumu (bağbozumu) çalakalem etüt
  • açıortay bakakal- çalı kuşu (çalıkuşu) fark et-
  • ada çayı (adaçayı) Bakanlar Kurulunun çekidüzen fasulye
  • adamakıllı bakımevi çekyat Fırat Nehri
  • aerobik banknot çer çöp (çerçöp) film
  • AET'nin barışsever çıt çıt //ses// filtre
  • ağaçkakan Bartınlıya çıtçıt //kopça// fiyat
  • ağırbaşlı basımevi çikolata floresan
  • ağustos böceği (ağustosböceği) basmakalıp çinakop fotoğraf
  • Akdeniz'in doğusu baş başa çoban salatası fritöz
  • aksesuar baş belası çok anlamlı (çokanlamlı) gangster
  • akşamüstü baş örtüsü (başörtüsü) çok sesli (çoksesli) gardırop
  • akupunktur baş ucu (başucu) çok uluslu (çokuluslu) gelgit
  • alaca karanlık (alacakaranlık) başçavuş ÇUKOBİRLİK'e gelişigüzel
  • alelacele başıboş çünkü gelmeyen
  • âlem //evren// başıbozuk darmadağınık gerçeküstü
  • alem //bayrak// başöğretmen darülaceze gidedur-
  • alın yazısı (alınyazısı) başörtü defet- giderayak
  • alışveriş başörtü Değerli Arkadaşım //hitap// gitgide
  • alıver- başsağlığı dekorasyon gliserin
  • Alman başsavcı deli dolu (delidolu) göğüs göğüse
  • Almanca baştan başa demagog gökyüzü
  • alt yazı (altyazı) başüstüne (baş üstüne) demek ki görülüyor ki
  • altmış ( 60 ) başvur- demir yolu (demiryolu) gözlemevi
  • altüst et- başvuru deodorant gözyaşı
  • altüst ol- başyapıt dershane (dersane) gram
  • altyapı başyazar devalüasyon grev
  • alüminyum başyazı deve kuşu (devekuşu) gün batımı (günbatımı)
  • ana düşünce (anadüşünce) bazen Dicle Irmağı günbegün
  • ana vatan (anavatan) bekleyen dil bilgisi (dilbilgisi) Güneydoğu Anadolu
  • ana yol (anayol) beyaz perde (beyazperde) dipnot güvenoyu
  • anaokulu beyaz peynir (beyazpeynir) direkt hafriyat
  • anayasa biçerdöver distribütör hak et-
  • anekdot bilim adamı diş eti (dişeti) hakim //hikmet sahibi//
  • ankastre bilinçaltı diz üstü (dizüstü) hâkim //yargıç//
  • Antep fıstığı (antepfıstığı) bilirkişi DMO'da halbuki
  • antrenman bir an doğaüstü halüsinasyon
  • antrenör bir şey Doğu Akdeniz Hanefilik
  • apandisit bir takım //sayı// doğumevi hanımeli
  • apar topar biraz doküman hastane
  • apartman birbiri düz yazı (düzyazı) hava yolu (havayolu)
  • ara cümle (aracümle) birçoğu efekt havaalanı
  • ara söz (arasöz) birçok egzoz havacıva
  • Arap alfabesi birdenbire ek eylem (ekeylem) her gün
  • Arap sabunu (arapsabunu) bire bir //ölçü// ek fiil (ekfiil) her hâlde //mutlaka//
  • arapsaçı birebir //etkili// el âlem (elâlem) her ne kadar
  • arkeolog birkaç elbette ki her şey
  • art arda birkaçı elektrik herhâlde //belki//
  • arz et- birtakım //belgisiz// eli böğründe herhangi
  • asfalt biyografi eli koynunda herhangi bir
  • asteğmen boşboğaz eli kulağında herkes
  • hırgür kuş bakışı (kuşbakışı) prefabrike Türk Dili Dergisi dergisi
  • hiçbir şey Kuvayimilliye profesör Türkçenin
  • hiçbiri kuzeybatı profesyonel Türkiye Cumhuriyeti'ni
  • hoparlör laboratuvar program Türkleşmek
  • hoşsohbet laubali propaganda Türkoloji
  • Hristiyan (Hıristiyan) limon tuzu (limontuzu) prosedür uluslar arası (uluslararası)
  • hukukun maalesef prospektüs unvan
  • huzurevi mademki Protestanlık ustabaşı
  • ıstırap maestro psikiyatr Uzak Doğu (Uzakdoğu)
  • iç içe makine psikoloji üniforma
  • iç işleri (içişleri) materyal rast gel- üst geçit (üstgeçit)
  • içe kapanık meğerki rastgele (rasgele) üst üste
  • içgüdü metot referandum üsteğmen
  • ikide bir meyve renk körlüğü (renkkörlüğü) üstünkörü
  • ikiyüzlü //riyakâr// Milliyet gazetesi restoran Van Gölü'ne
  • ilk önce (ilkönce) monolog restorasyon var ol-
  • ilk yardım (ilkyardım) motosiklet RTÜK'e varsay-
  • ilkbahar Mudonun rüzgârgülü varsayım
  • ilkokul Musevilik saçma sapan vatansever
  • ilköğrenim müsaade sağduyu vazgeç-
  • ilköğretim natürmort sanatsever vejetaryen
  • illaki ne var ki sanki veyahut
  • ince hastalık (incehastalık) Nevruz Bayramı sarımsak (sarmısak) virtüöz
  • İngiliz anahtarı (ingilizanahtarı) ODTÜ'ye satır başı (satırbaşı) viyadük
  • inisiyatif okaliptus saygıdeğer vurdumduymaz
  • insanoğlu okuryazar Sayın Bakan ya da
  • insülin olağanüstü Sayın Rektör yadsı-
  • ipucu oldubitti senli benli (senlibenli) yağlı boya (yağlıboya)
  • iş adamı (işadamı) orijinal sere serpe yalan dolan
  • iş yeri (işyeri) Orta Çağ (ortaçağ) Sevgili Arkadaşım yalın ayak (yalınayak)
  • jelatin orta oyunu (ortaoyunu) Sevgili Kardeşim yalnız
  • jeneratör orta öğrenim sezaryen yanlış
  • jimnastik orta öğretim sıkboğaz et- yapım eki
  • kabakulak ortaokul sigara böreği (sigaraböreği) yarı final (yarıfinal)
  • kahverengi Osmanlı Devleti'ndeki slayt yarımada
  • kâhya oy birliği (oybirliği) soğukkanlı yarıyıl
  • kaldı ki oysaki sömestir (sömestr) yaşam öyküsü (yaşamöyküsü)
  • kamuoyu öge (öğe) söz et- yazar kasa
  • kanepe öğleyin söz gelimi (sözgelimi) yepyeni
  • kap kacak ön söz (önsöz) spekülasyon yer altı (yeraltı)
  • kapitülasyon öngörmek SSK'ye yer fıstığı (yerfıstığı)
  • kara kalem (karakalem) önsezi stajyer yer kabuğu (yerkabuğu)
  • kara suları (karasuları) ÖSYM'nin strateji yeryüzü
  • karı koca (karıkoca) öteberi stres yeter ki
  • karman çorman öteden beri suçiçeği yevmiye
  • karnabahar öyle ki suspus ol- yıl dönümü (yıldönümü)
  • kartopu öz eleştiri (özeleştiri) süregel- yılbaşı
  • kat sayı (katsayı) öz geçmiş (özgeçmiş) sürpriz YKr'un
  • katafalk öz yaşam öyküsü(özyaşamöyküsü Süveyş Kanalı yurt içi (yurtiçi)
  • katalitik Özbekçe şefkat yüksekokul
  • keşfet- özdeyiş şoför yükseköğrenim
  • kılavuz özveri şuuraltı yükseköğretim
  • kırkayak paragöz ta ki yüz altmış altı kişi
  • kim bilir (kimbilir) paragraf tabii ki yüz üstü (yüzüstü)
  • kirpik pardösü tabildot (tabldot) yüz yüze
  • klasisizm pastane takdir yüzaltmışaltıbinlira
  • kolesterol pedagog Tanzimat Dönemi yüzükoyun
  • komiser pek çok TDK'de yüzyıl
  • kompozisyon perakende tekdüze zarafet
  • konservatuvar perhiz teleferik zatürre
  • kontrolör performans tembel zeytinyağı
  • kontrplak perspektif terk et- Zonguldak'a
  • konuksever peş peşe tıraş
  • Köksal Toptan Lisesine peyzaj toplum bilimi (toplumbilimi)
  • kravat pırasa TTK'yi
  • kriko pijama Tuz Gölü
  • kriter pisboğaz TÜBİTAK'ın
  • kroki platform Türk
  • Kurban Bayramı poğaça Türk Dil Kurumuna
  • kuru kahve (kurukahve) postane Türk Dil Kurumunun
  • kuru yemiş (kuruyemiş) pratisyen Türk Dili dergisi