Sayıların yazım kuralları

Genel Kültür bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  sayıların yazım kuralları - Türkçede sayıların yazımı - sayıların yazımı

  Sayıların Yazılışı

  - Harfle yazılan sayılarda her sayı ayrı yazılır.
  Bin dokuz yüz on dokuz
  kırk beş

  - Edebi yazılarda, küçük sayılar rakamla gösterilmez
  Evden ayrılalı üç gün olmuştu.

  - Matematiksel ifadelerde ve tarihlerde sayılar rakamla yazılır.
  Tarlanın bir kenarı 100 m. dir.
  Yıl 1976'ydı.

  - Çok sıfırlı sayılarda; sıfırlı basamaklar harfle yazılabilir.
  5 milyar

  - Para ile ilgili sayılar, bitişik yazılır.
  Üçyüzotuzbeşmilyaryediyüzaltmı şsekizmilyon TL

  - Sayılara gelen ekler kesme işareti ile ayrılır ve ek, sayının okunuşuna göre şekillenir.
  Saat 2'de ayrıldı.
  1987'de
  17.25'da
  23'ncü