Recep Ayında Tutulacak Oruç

Ramazan bölümünde yer alan bu konu Mr.Kenan tarafından paylaşıldı.

 1. Mr.Kenan

  Mr.Kenan Genc HarbiForum Başkanı

  Recep Ayında Tutulacak Oruç

  Abbâd b. Hanîf anlatıyor:

  Saîd b. Cübeyr Rahimehullaha Recep ayındaki orucu sordum. Bana şu cevabı verdi:

  İbn Abbas Radıyallahu Anhümâyı dinledim, şöyle demişti:

  Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, Galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, galiba hiç tutmayacak derdik. ( Buhârî, Savm 53; Müslim, Sıyâm 179 (1157); Ebû Davud, Savm 55 (2430))

  Yukarıdaki hadis-i şeriften anlaşıldığı üzere Recep ayında oruç tutmak pek faziletlidir.

  Çünkü Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz bu ayda oruç tutmuştur. Bazı yıllarda tamamına yakınını oruçlu geçirmiş, bazı yıllarda da az bir kısmını oruçlu geçirmiştir.

  Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemin Recep ayı ve Recep ayında tutulacak oruç hakkında şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.

  Recep Allahın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır. Recep ayının niçin Allahın ayı olduğu sorulduğunda şöyle buyurmuştur:

  Çünkü bu ayda özellikle mağfiret boldur. Bu ayda, halkın kan dökmesine engel vardır. Bu ayda, Allahu Teâlâ, peygamberlerinin tevbelerini kabul buyurmuştur. Allahu Teâlâ bu ayda, peygamberlerini düşmanlarından korumuştur. Bir kimse, Recep ayını oruçlu geçirirse, Allahu Teâlâ üç şeyi onun için gerekli kılar. Şöyle ki:

  1-Geçmiş günahlarının tümünü bağışlar.

  2-Kalan ömrünün temiz geçmesini temin eder.

  3-Büyük huzura çıkılacak olan kıyamet gününün susuzluğundan da onu emin kılar.

  Bunun üzerine Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Selleme sorarlar:

  Ya Resûlullah Recep ayının tümünü oruçlu geçirmeye gücüm yetmez.

  O hâlde, ilkinden bir gün, ortasından bir gün, sonundan da bir gün tutarsın. Böyle yaptığında, ayın tümünü oruçlu geçirmiş olursun. Zira, yapılan iyilikler on misli sevap getirir. ( Geylânî, a.g.e., s. 551)

  Ashabtan Mûcibetül-Bâhiliyye Radıyallahu Anhdan şöyle rivayet edilir:

  Babası veya amcası, kabilesinin elçisi olarak Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Selleme geldi ve bir süre yanında kalıp ayrıldı. Bir sene sonra kılık kıyafeti değişmiş bir halde Peygamberimizin yanına tekrar geldi ve:

  Yâ Resûlullah! Beni tanıdınız mı? dedi.

  Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem:

  Sen kimsin? diye sordu:

  Geçen sene gelen Bâhilîyim. dedi.

  Neden bu kadar değiştin? Hâlbuki o zaman kılık kıyafetin düzgündü. dedi.

  Yâ Resûlullah! Senden ayrıldığım günden beri geceler dışında hiç yemek yemedim. cevabını verdi. Bunun üzerine Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem:

  Kendi kendine işkence yapmışsın. Sabır ayında (Ramazan) tamamıyla, diğer ayların her birinden de birer gün oruç tut. buyurdu.

  Yâ Resûlullah, günün sayısını artır. Zira bundan daha fazla tutmaya gücüm yeter. dedi. Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem:

  O hâlde her aydan ikişer gün oruç tut. dedi.

  Biraz daha arttır yâ Resûlullah. dedi.

  Her aydan üç gün. dedi.

  Daha artır yâ Resûlullah. deyince.

  Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarında üçer gün oruç tut, kalan günlerde iftar et. Emrini üç defa tekrarladı ve üç parmağıyla işaret etti. Onları yumdu, sonra bıraktı. ( Nevevî, Riyazüs-Salihîn, terc. Kıvamüddin Burslan, Hasan Hüsnü Erdem, Emek Matbaası, c.2, s.506. Hadisi, Ebû Davud rivayet etmiştir.)