Pastoral Şiir nedir? Pastoral Şiire Örnekler

Edebiyat ve Kitap bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Pastoral Şiir Nedir - Pastoral Şiir Örnek, Pastoral Ne Demek
  Pastoral şiir doğa güzelliklerini anlatan şiirlerdir. Kır, çoban hayatını, çıplak tabiat güzelliklerini tanıtıp sevdirmek gayesini taşıyan edebî eserlerdir. Doğaya karşı bir sevgi, bir imrenme söz konusudur. Bu söz için Türk Dil Kurumu çobanlama karşılığı önermektedir.
  Şiir, roman, hikâye, tiyatro, mektup, makale, seyahat; fıkra; hayrat; sohbet gibi edebî türlerin hepsi pastoral bir görüşle yazılabilir. Batıda, pastoral şiirlerden doğrudan doğruya tabiat manzaralarını canlandıran idil; karşılıklı konuşma tarzında yazılan pastoral manzumelere eglog denilir. Yunan edebiyatından Theokritos (M.Ö. III. yüzyıl), Lâtin edebiyatından Vergilius (M.Ö. 70 - 19) en büyük pastoral şiir örneklerini veren şairlerdir.

  Pastoral Şiir Çeşitleri ve türleri

  İdil: Şairin doğa karşısında duygulanmasını anlatmasına idil denir.
  Eglog: Şairin duygularını bir çobanla konuşuyormuş gibi anlatmasına Eglog denir.
  Edebiyatımızda idil denilebilecek pastoral şiirler varsa da eglog tarzı şiir yoktur. Bunu Tevfik Fikret denemiş ancak pek başarılı olamamıştır.[kaynak belirtilmeli] Recaizade Mahmut Ekrem, Yahya Kemal, Behçet Necatigil, Cahit Külebi başarılı pastoral şiir örnekleri vermişlerdir.
  Aşağıda Pastoral şiir örneği görülmektedir:
  Yanık bir kaval sesi geliyordu uzaktan
  Derdi dağlardan aşkın ak abalı bir çobandan
  Önünde sürüleri ardında sürüleri
  İniyordu yemyeşil, dumanlı bir yamaçtan