Neden "Kadir" Gecesi?

İslamiyet bölümünde yer alan bu konu BlueBerry tarafından paylaşıldı.

 1. BlueBerry

  BlueBerry Harbi Aktif Üye

  Kadir Gecesi hüküm gecesi demektir. Duhan Suresinde açıklandığı üzere İlâhi takdirce belirtilen hükümler Kadir Gecesinde ayırd edilir. Bu anlamda Kadir Gecesine takdir gecesi diyenler de vardır. Aslında eşyanın, işlerin ve hükümlerin miktar ve zamanları ezelde takdir edildiği için burada söz konusu olan takdir, önceden tespit edilen kader programının yerine getirilmesiyle ilgili planların hazırlanmasıdır. (3)

  "Kadr" kelimesinde "tazyik" manası da vardır. Buna göre o gece yeryüzüne o kadar çok melek iner ki, dünya onlara dar gelir.
  Bir hadiste, "O gece yeryüzüne inen meleklerin sayısı çakıl taşlarının sayısından çok daha fazladır" buyurularak buna işaret edilir. (4)
  Kadir Gecesinin Ramazan'ın hangi gecesine rastladığı hususunda pekçok rivayet olmakla birlikte, Ramazan'ın son on gününde aranması tavsiye edilmiştir. Bazı hadis-i şeriflerden de 27. gecesine denk geldiği bildirilmektedir. "Onu yirmi yedinci gecede arayınız" mealindeki hadis bu hususa işaret etmektedir. (5)
  Bu rivayetlerin ışığında, İslâm âlimleri Kadir Gecesinin Ramazan'nın yirmi yedinci gecesi olarak kabul etmiş ve böylece Müslümanlar o geceyi Kadir Gecesi niyetiyle ihya edegelmişlerdir.
  Bunun için mü'minler mümkün mertebe, vakit ve imkânları ölçüsünde Kadir Gecesini değerlendirmeye çalışırlar. Uyku ve istirahatla geçirmemeye gayret ederler. Çünkü bu gecede herbir Kur'ân harfine otuz bin sevap verilmektedir. Diğer ibadetlerin sevabı da o nisbette artış göstermektedir.
  Kadir Gecesini değerlendirmek ve o vaktin feyiz ve bereketinden istifadeyi arttırmak için namaz kılınır, Kur'ân okunur, Kur'ân tefsirleri mütâlâa edilir. Zikredilir, salavat-ı şerife getirilir. Dualar edilir, Allah'a niyaz ve tazarruda bulunulur. Fakir ve kimsesizler doyurulur, bol bol sadaka verilir. Hâsılı her vesileyle vakit nurlandırılır. Kadir Gecesinin getireceği büyük kazanç hakkında rivayet edilen hadisler en güzel teşvik mahiyetini taşımaktadır.
  "Kim inanarak, sevabını ancak Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesinde kıyam üzere olursa (uyanık kalıp ihya ederse) geçmiş günahları affedilir." (6)
  Kaynaklar
  1) Hak Dini Kur an Dili. 6:4592
  2) Muvatta. İtikâf:6
  3) Duhan Suresi, 3.
  4) Hak Dîni Kur'ân Dili, 9:5970.
  5) Müsned, 2:27.
  6) Buhari, Siyam: 71, İbni Mâce, Dua
   
 2. matematikçi

  matematikçi MATEMATİKÇİLERİN KRALI

  "Her kim imanından dolayı ve mükafatını yalnız Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse geçmiş günahları affedilir"
  (Hadis-i Şerif)


  Kadir Geceniz Mübarek Olsun...
  15 Eylül 2009 Salı – Kadir Gecesi  Rabbimiz Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerimde Kadir Gecesi için şunları bizlere söylüyor:
  Şüphesiz biz (Kuran'ı) Kadir gecesi indirdik. Kadir gecesinin ne oldugunu sana bildiren nedir ?
  Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) Rabbi'nin
  izni ile her iş icin o gece iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.''
  (Kadr Suresi 12345)

  Peygamber Efendimiz (s.a.v)'de Kadir Gecesi hakkında şöyle buyurmuşlardır:

  Hz. Aişe (r.ah.) Efendimiz (s.a.v)'in Kadir gecesinin son on gecesinde tek rakamlı günlerinde aranmasını söylediğini rivayet etmiştir. (Buhari)
  Kadir gecesini Ramazanın son on gününde arayın. (Müslim)
  Kadir Gecesinin en önemli özelliği cin ve insanlara iki cihan saadeti bahşeden kâinat kitabının ezelî bir tercümesi olan yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerimin bu gecede ilk olarak dünya semasına indirilmesidir. Daha sonra ise ihtiyaca göre âyet âyet veya sûreler halinde vahyin mazharı Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselama Cebrail (a.s.) vasıtasıyla takdim edilmiş olmasıdır.
  Yine bu mübarek gecede insanlığın ebedî refahına sebep olacak ona bereketli bir ömrü kazandıracak bir fırsat verilmektedir. Bu geceyi dua zikir ve ibadetle geçiren kişi ancak aaaaen sene gibi uzun bir ömürde kazanabileceği ecir ve sevabı bir gecede elde etme bahtiyarlığına ermiş olacaktır.
  Bin aydan hayırlıdır denmesinin hikmeti nedir?

  "Bin ay" aaaaen üç sene dört aylık bir süreye tekabül eder. Geçmişteki salih kimselerin bir ömür boyu kazandıkları manevi mertebeyi bir gece içinde elde etme fırsatıdır. Resulullah (a.s.m.) sahabilere İsrailoğullarından bir kimsenin Allah yolunda bin ay boyunca silâhlı olarak cihat ettiğini anlatmıştı. Sahabiler bunu duyunca şaşırdılar ve kendi amellerini az gördüler. Bunun üzerine Kadir Suresi indirildi.

  Başka bir rivayette Peygamberimiz Sahabilere İsrailoğullarından dört kişinin aaaaen sene boyunca hiç günah işlemeden ibadet ettiklerini anlattı. Sahabiler bunu hayretle karşıladı. Cebrail Aleyhisselâm geldi "Yâ Muhammed ümmetin o birkaç kişinin aaaaen sene ibadetinde hayrete düştüler. Allah sana ondan daha hayırlısını indirmiştir" diyerek Kadir Suresini okudu ve "İşte bu senin ve ümmetinin hayran kalışından daha hayırlıdır" buyurdu.

  Diğer bir rivayette Resulullah’a bütün ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Kendi ümmetinin ömrünü kısa görünce ömrü uzun olan ümmetlerin amellerini düşündü. Kendi ümmetinin bu kısa ömürlerinde yaptıkları amellerle onlara ulaşamayacakları endişesi içinde üzüldü. Yüce Allah da Habibine bu üzüntüsüne mukabil Kadir Gecesini vererek diğer ümmetlerin bin yılından daha hayırlı kıldı.
  Kadir Suresi bu hadiseler üzerine nazil olmuştur. Bu sure Sahabilerin üzüntüsünü hafifleten bir suredir.
  Neden "Kadir" Gecesi?

  Kadir Gecesi hüküm gecesi demektir. Duhan Suresinde açıklandığı üzere İlâhi takdirce belirtilen hükümler Kadir Gecesinde ayırd edilir. Bu anlamda Kadir Gecesine takdir gecesi diyenler de vardır. Aslında eşyanın işlerin ve hükümlerin miktar ve zamanları ezelde takdir edildiği için burada söz konusu olan takdir önceden tespit edilen kader programının yerine getirilmesiyle ilgili planların hazırlanmasıdır.
  "Kadr" kelimesinde "tazyik" manası da vardır. Buna göre o gece yeryüzüne o kadar çok melek iner ki dünya onlara dar gelir.
  Bir hadiste "O gece yeryüzüne inen meleklerin sayısı çakıl taşlarının sayısından çok daha fazladır" buyurularak buna işaret edilir.
  Kadir Gecesinin Ramazan'ın hangi gecesine rastladığı hususunda pekçok rivayet olmakla birlikte Ramazan'ın son on gününde aranması tavsiye edilmiştir. Bazı hadis-i şeriflerden de 27. gecesine denk geldiği bildirilmektedir. "Onu yirmi yedinci gecede arayınız" mealindeki hadis bu hususa işaret etmektedir.


  Kadir Gecesi Yapılacak Duâ
  "Allahumme inneke afuvvun kerîmun tuhibbul afve fa'fu annî."
  Anlamı:
  "Allah'ım şüphesiz sen affedicisin ikram sahibisin affetmeyi seversin beni affet." (Tirmizi Daavat 12)