Mevlam görelim neyler/neylerse güzel eyler

İslamiyet bölümünde yer alan bu konu sevdaL tarafından paylaşıldı.

 1. sevdaL

  sevdaL Sustuklarım Büyür İçimde

  MEVLAM GÖRELİM NEYLER/NEYLERSE GÜZEL EYLER
  TEFVİZNAME

  Hak şerleri hayreyler,

  Zannetme ki gayreyler,

  Arif onu seyreyler;

  Mevlâ görelim neyler

  Neylerse güzel eyler...  Sen Hakk'a tevekkül kıl,
  Tefvhiz et ve rahat bul,
  Sabreyle ve razı ol;
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler.  Kalbin O'na berk eyle,

  Tedbirini terk eyle,

  Takdirini derk eyle;

  Mevlâ görelim neyler

  Neylerse güzel eyler.  Hallâk-ı Rahim O'dur,
  Rezzâk-ı Kerim O'dur,
  Fe'âl-i Hakim O'dur;
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler.  Bil kat-ı hacâtı,

  Kıl O'na münacâtı,

  Terk eyle murâdâtı;

  Mevlâ görelim neyler

  Neylerse güzel eyler.  Bir işi murâd etme,
  Olduysa inâd etme,
  Hak'dandır o reddetme;
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler.  Hakk'ın olacak işler,

  Boştur gâm-u teşvişler,

  Ol hikmetini işler;

  Mevlâ görelim neyler

  Neylerse güzel eyler.  Hep işleri fâiktir,
  Birbirine lâyıktır,
  Neylerse muvâfıktır;
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler.  Dilde gamı dûr eyle,

  Rabbinle huzur eyle,

  Tefviz-i umûr eyle;

  Mevlâ görelim neyler

  Neylerse güzel eyler.  Sen adli zulüm sanma
  Teslim ol oda yanma,
  Sabret, sakın usanma;
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler.  Deme şu niçin şöyle,

  Bak sonuna sabr eyle,

  Yerincedir ol öyle;

  Mevlâ görelim neyler

  Neylerse güzel eyler.  Hiç kimseye hor bakma,
  İncitme gönül yıkma,
  Sen nefsine yan çıkma;
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler  Mü'min işi renk olmaz,

  Akıl huyu cenk olmaz,

  Arif dili tenk olmaz;

  Mevlâ görelim neyler

  Neylerse güzel eyler.  Hoş sabr-ı Cemilindir,
  Takdir-i Kefilindir,
  Allah ki Vekilimdir;
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler.  Her dilde O'nun adı,

  Her canda O'nun yâdı,

  Her kuladır imdâdı;

  Mevlâ görelim neyler

  Neylerse güzel eyler.  Nâçâr kalacak yerde,
  Nâgâh eder ol perde,
  Dermân eder ol derde;
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler.  Her kuluna her anda,

  Gâh kahr-û gâh ihsânda,

  Her anda O bir şanda;

  Mevlâ görelim neyler

  Neylerse güzel eyler.  Gâh Mu'ti û gâh Mâni
  Gâh Darr ü gâh Nâfi
  Gâh Hâfizu gâh Râfi.
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler.  Gâh âbdin eder ârif,

  Gâh eymenü gâh hâif,

  Her kalbin O'dur Sârif;

  Mevlâ görelim neyler

  Neylerse güzel eyler.  Gâh kalbini boş eyler,
  Gâh hulkunu hoş eyler,
  Gâh aşka duş eyler;
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler.  Gâh sâde ve gâh rengin,

  Gâh tabun eder rengin,

  Gâh hürrem gâh gamgin;

  Mevlâ görelim neyler

  Neylerse güzel eyler.  Az ye, az uyu, az iç,
  Ten mezbelesinden geç,
  Dil gülşenine gel göç;
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler.  Bu nass ile yorulma,

  Nefsinle dahi kalma,

  Kalbinde irab olma;

  Mevlâ görelim neyler

  Neylerse güzel eyler.  Geçmişle geri kalma,
  Müstakbele hem dalma,
  Hal ile dahi olma;
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler.  Her dem anı zikreyle,

  Zirekliği koy şöyle,

  Hayrân-ı Hakk ol şöyle;

  Mevlâ görelim neyler

  Neylerse güzel eyler.  Gel hayrete dal bir yol,
  Kendin unut O'nu bul,
  Koy gafleti hazır ol;
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler.  Her sözde nasihat var,

  Her nesnede ziynet var,

  Her işte ganimet var;

  Mevlâ görelim neyler

  Neylerse güzel eyler.  Hep rumzu işarettir,
  Hep gamz ve beşâdettir,
  Hep ayn-ı inayettir;
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler.

  Her söyleyeni dinle,

  Ol söyleteni anla,

  Hoş eyle kabul canla;

  Mevlâ görelim neyler

  Neylerse güzel eyler.  Bil elsine-i halkı,
  Eklâm-ı Hakk ey Hakkı,
  Öğren edeb-u hulkû;
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler.  Vallahi güzel etmiş,

  Billahi güzel etmiş,

  Tallahi güzel etmiş;

  Allah görelim netmiş

  Netmişse güzel etmiş.


  İbrahim Hakkı Erzurumî