Kelimelerin Eski Dildeki Anlamları

Genel Kültür bölümünde yer alan bu konu LAL tarafından paylaşıldı.

 1. LAL

  LAL Moderatör

  Kelimelerin Eski Dildeki Anlamları
  Türkçe Kelimelerin Eski Dildeki Manaları
  Eski Dil Kelimeler
  Eski Dil Sözlüğü


  Acıyan:RAİF

  Adalet, doğruluk:ADL

  Adet, tören:DEB

  Ağırbaşlılık, vakar:VAK

  Ağız:FEM-DEHEN

  Ağlatma:IBKA

  Akıllı:LEBİB-LEBİBE

  Alametler, işaretler:ALAİM

  Alın:NASİYE

  Altın:ZER

  Ameller, istekler:AMAL

  Anahtar:MİFTAH

  Anlama, kavrama, kavrayış:FEHİM

  Anne.:MADER

  Anne:EM-ÜM

  Aralık ayı:BİRİNCİ KANUN-İLK KANUN

  Araştırma, inceleme:AMAR

  Arka, sırt:ZAHR

  Arkası sıra:DERADAP

  Asla, hiçbir zaman:EBEDA

  Aslan:ŞİR-ESED

  Asma, bağ kütüğü:REZ

  At, beygir:ESB

  Atasözü:DARBIMESEL

  Ateşler:NİRAN

  Atlı haberci, postacı:ÇAPAR

  Ay tutulması:KESF

  Ayırıcı özellik:ŞİAR

  Ayna:MİRAT

  Aysberg:CUMUDİYE

  Azı dişi:NAB

  Baba, cet:EB

  Bağırsaklar:EMA

  Bağlı kılma, kısıtlama:TAKYİT

  Balık:MAHİ

  Balta:TEBER

  Başhekim:SERTABİP

  Bayağı insanlar:EDANİ

  Bayrak:RAYET

  Belediye:URAY

  Belirti:NİŞANE

  Bencillik:ENANİYET

  Benzer, eş, aynı anlamında sözcük:NİD

  Berber:pERUKAR

  Berrak, duru:NAB

  Beşte bir:pENÇİK

  Beyazlanma, ağarma anlamında sözcük:İBYİZAZ

  Biçimsel anlamında bir sözcük:SURİ

  Bilgi, sağlam kanıt:İKANİ

  Bilgiçlik taslayan:MALUMATFURUŞ

  Bir şeyin geçmişi:SİBAK

  Bir yazıya eklenen parça:ZEYİL

  Bırakma,salıverme:ITLAK

  Bitiştirme, birleştirme, iki şeyi birbirine ekleme:İLSAK

  Böğürtlen:BÜK

  Boy, endam:KAD

  Boylam:TUL

  Boynuzdan yapılan bir tür boru:NEFİR

  Bozma, feshetme:FEK

  Bülbül:ANDELİB

  Burun ucu:KALAK

  Cam, kristal:MİNA

  Cehennem:TAMU

  Çekinme, razı olmama:İBA

  Çekirge:MİK

  Çeyrek:RUBU

  Cıva:ABEK

  Çizme:MUSE

  Çocuklar:EFTAL

  Çok bağışta bulunan:MİNAM

  Çok konuşan,geveze anlamındaki sözcük:RAAD

  Çok olma durumu, çokluk, bolluk. Kalabalık:KESRET

  Çok sık kadın boşayan erkek:MITLAK

  Çöl:TİH

  Cömertlik, iyilikseverlik:SEMAHAT

  Çukur:ÜKRE

  Dağ eteği, çayırlık, çimenlik:RAG

  Dağ:CEBEL

  Daha doğru, en sağlam:ASAH

  Damar:REG
  Damla hastalığı:NIKRİS

  Davul:TABL

  Değme, dokunma:MES

  Delip geçen, içe işleyen:NAFİZ

  Demir:AHEN

  Deri kalkan:DARAKA

  Derin hale getirme:İKAR

  Derinlik:UMK

  Derinlikler:AMAK

  Deve:ŞÜTÜR

  Devirler, çağlar, zamanlar:EDVAR

  Dilek:KAM

  Dilenci:SAİL-GEDA

  Dinç, güçlü, kuvvetli:TÜVANA

  Dinlenme, istirahat:AJ

  Dışarı çıkarma, dışarı atma:ITRAH

  Diyalektik:CEDEL

  Doğuştan kör:NABİNA

  Doku:NESİÇ

  Dokumacılıkta, tüle benzer ince ve saydam bir kumaş:SAKANGUR

  Dolum, dolma, doluluk:MELA

  Dönence:MEDAR

  Dördüncü:RABİA

  Dörtte bir, çeyrek:RUBU

  Dostlar, arkadaşlar:İHVAN

  Doyurma:İŞBA

  Dudak:LEB

  Düğün yemeği:URS-URAS

  Düşman:ADU

  Düşmanlar, hasımlar:HUSUM

  Duvar:DAR

  Ekim ayı:BİRİNCİ TEŞRİN

  Ekmek:NAN

  El:DEST

  Elbise, çamaşır:CAME

  Elma:SİB

  En azından, asgari:LAAKAL

  En sefiller, pek aşağı:ESFEL

  En sonra bulunan, sonuncu:HATEM

  En tatlı:AZEB

  Engel, uymazlık:BEİS

  Enine, enlemesine:ARZANİ

  Er, erkek:NER

  Erik:ALU

  Erkeğin kadını boşaması:TALAK

  Erkekler:RİCAL

  Eş, zevce:REFİKA

  Eşek:HAR

  Eşik:ASİTANE

  Estetik:BEDİA

  Et:LAHM

  Etek:DAMEN

  Eziyet, sıkıntı, azap:RENC

  Faiz:RİBA

  Fakat, ama, ancak anlamında sözcük:LİK

  Fiiller, eylemler anlamında sözcük::EFAL

  Gayri, başka:SİVA

  Gazete:CERİDE

  Gece:ŞEB-LEYL

  Geceler:LEYAL

  Geçip gitme, sona erme:MÜRUR

  Gelin, yeni evlenmiş kadın:ARUS

  Gelin:ARUS

  Gemi demiri:MİRSAT

  Gemi:SEFİNE-SABİHA-KEŞTİ

  Geometri:HENDESE

  Geri çeviren, reddeden:RAD

  Geri döndürme, geri çevirme:REKS

  Gidiş, gelip gitme:REFTİ-REFT

  Giyen,giyinmiş:LABİS

  Giysi, giyecek:RUBA-LİBAS

  Gökbilim,astronomi:FELEKİYAT

  Gökkuşağı:TİRAJE

  Gömlek:KOMİS

  Görme:RÜYET

  Gösterme:İRAE

  Göz:AYN-DİDE

  Gözyaşı:EŞK

  Güç, iktidar elde etme:NAMİYE

  Güçsüz bırakma:İHAN

  Gün:RUZ-YEVM

  Güneş:ŞEMS

  Günlük olayların yazıldığı defter:RUZNAME

  Güreş:AFTAB

  Gürültü:VEGA

  Güzel kokulu şey:ŞEMİME

  Haberci, ulak:SAİ

  Halkın İstanbul’daki yabancılara, özellikle Fransızlara verdiği ad:DİDON

  Hasta:BİMAR

  Hastalık, dert:DA

  Herhangi bir şeyin küçük parçası:ŞİRZİME

  Hesap defteri:ABAR

  Hevesler, istekler:EHVA

  Hiddet, öfke, kızgınlık:KAKINÇ

  Hokkabazlık, el çabukluğu:ŞABEZE

  Hor görülen,aşağılanmış olan:AHKAR

  Horoz:DİK

  Hükümetin, hazinenin malı olan, beylik:MİRİ

  İbadet:KUNUT

  İç, öz, asıl, merkez:SAMİM

  içi taşla örülü kuyuya verilen ad:RES

  Temize çıkarmak:ABRAMAK

  İhtiyarlık:ŞEYB

  İkiz:TEVEM

  İklimler:EKALİM

  Ilgın ağacı:AC

  İlkbahar:NEVBAHAR

  İnsanlar, kimseler:KESAN

  İntegral:TAMAMİ

  İntikam:SAR

  İyi cins at:SAFİN

  Kadın:ZEN

  Kadınla, kızlar:İNAS

  Kahramanlar, yiğitler:ASÜD

  Kale hendeği:UR

  Kalıba dökme:İSAGA

  Kamış:NAY

  Kan pıhtısı:ALAK

  Kan:DEM

  Kanat:BAL

  Kanser:AKİLE

  Kaplan:BEBİR

  Karanlık:ZULMET

  Karınca:MUR

  Karında su biriktirme hastalığı:AMAR

  Kaş:EBRU

  Kasım ayı:İKİNCİ TEŞRİN-SONTEŞRİN

  Katıksız, saf:RAİK

  Kaz:BAT

  Kazalar, belalar:AVARIZ

  Kemik:AZM

  Kent, şehir:ŞAR

  Kılıç:TİG-SEYF

  Kilise çanı:NAKUS

  Kimse:KİMESNE

  Kimseler, insanlar:KESAN

  Kip:SIYGA

  Kırmızı renkli olan:LALİN

  Kök tutmuş, köklenmiş:RİŞEGİR

  Koku:BU

  Kolay:ASAN

  Konsolos:ŞEHBENDER

  Köpek:SEG-SEK

  Korkan, ürkek:REMENDE

  Korku, heyecan:REV

  Korku:BİM

  Körpelik, tazelik:TARAVET

  Kötü iş yapma, kötülük etme:İRTİKAP

  Kötülükçü, fesat kimse:ŞERİR

  Kovma:İBAD

  Köyle ilgili, köylü:RUSTAİ

  Küçük mızrak:NİZEK

  Kumaş:KALA

  Kurban bayramı:ADHA

  Kuş gagası:NUL

  Kuşluk vakti:ÇAŞT

  Kuvvetler, güçler:KUVA

  Mektup, mesaj ulaştırma:BELAĞ

  Mermer:RUHAM

  Mimaride yapıları örten süslü çatı ve saçaklar:ARASTAK

  Müjde, müjdeli haber:SAVA

  Mum, balmumu:ŞEM

  Mutlu etme, mutluluk verme:İSAD

  Nevale, azık:TUŞE

  Oburlar:EKELE

  Öç, intikam:SAR

  Odun, ağaç:UÇARI

  Öfke:RİS

  Öğrenci:ŞAKİRT-TİLMİZ

  Oğul, evlat:İBN

  Öğüt, akıl verme:NUSH

  Öğüt, nasihat:MEVİZE-NUSH

  Ok atıcı, okçu:KEMANKEŞ

  Ok:TİR

  Oklar:NİBAL

  Ömürler, hayatlar, yaşlar:AMAR

  On sayısı:AŞR

  Örtme, gizleme:SETR

  Örümcek:ANKEBUT

  Otlar:ERA

  Oturan, oturmuş anlamında birleşik sözcükler oluşturan sözcük:NİŞİN

  Özgürlük yanlısı olanlar:AHRAR

  Papağan:TUTİ

  Parlaklık, göz alıcılık:REVNAK

  Parlama:LEM

  Peçe, yaşmak:LİSAM

  Pek az, çok aşağı:EDNA

  Pirinç:ERZ

  Rüzgar, esinti:RİH

  Saf, arı, katıksız:NAB

  Sağır:ASAM

  Sanık:MAZNUN

  Şarap:HAMR

  Satrançtaki vezir:FERZ-ASAF

  Sefil, pek aşağı:EZFEL

  Şehir:ŞAR

  Sermaye, kapital:RESULMAL

  Sıcak suda haşlama:NAK

  Sıcaklık, hararet:TEB

  Sığır çobanı:RAİ

  Sıhhi:ZENİ

  Şiirler:EŞAR

  Sıkıntı verici:MUKASSİ

  Sıkma, sıkarak bağlama:ŞET

  Şişme, kabarma:AMASA

  Şöhret, ün:NENG

  Sorgu yargıcı:MÜSTANTİK

  Soylular:ZADEGAN

  Su yosunları:ÜSNİYE

  Su:AB-MA

  Sülük:ALAK

  Sünnet etme:HİTAN

  Şüpheci, kuruntulu kimse:MERAKİ

  Şüphecilik:İNADİYE

  Surat, yüz:RU

  Süs:ZİVER

  Taç:İKLİL

  Taçlar:TİC

  Tahtlar:ERAİK

  Tarak:ŞANE

  Taş:SENG

  Taşları parçalamakta kullanılan büyük çekiç:MİTİN

  Titreyiş, titreme:RAŞE

  Toplama:İCMA

  Tuğgeneral:MİRLİVA

  Türkler:ETRAK

  Tuz:NEMEK

  Uğursuzluk:HUSUM

  Uyurgezer:SAİFFİLMENAM

  Uzaklık, ara:KAB

  Üzengi:RİKAB

  Üzerine yazı yazılmış kağıda veya mektup:RAKİME

  Üzüm:İNEB

  Üzüntü, kaygı:HEM

  Vergi toplama:CİBAYET

  Yakın, az aralıklı olan:KARİN

  Yalan:ENİSAN

  Yara:KARHA

  Yara:ZAHM

  Yardım:NASR

  Yasaklayan, engel olan:NAHİ

  Yemin etme:İLA

  Yengeç Burcu:SERETAN

  Yeni:CEDİT

  Yiğitler, kahramanlar:ASÜD

  Yılan:MAR

  Yıldırım:BARİKA

  Yıldız:SİTARE

  Yıldızların belli bir zamandaki yerlerini, durumlarını gösterir çizelge:ZAYİÇE

  Yırtma:ÇAK

  Yiyecek ve içecek şeyleri veren anlamında sözcük:RAZİK

  Yumuşak:NERM

  Yumuşaklık:NERM

  Yuva:LANE

  Yüzük gibi parmağa takılan mühür:HATEM

  Yüzyıl:ASR

  Zalimler, zulmedenler:ZALEME

  Zaman:EYN-ADAR

  Zarif giyinen kimse:TİRENDAZ

  Zor:TENG

  Zorluk, güçlük:USR