Hadis-i Şerifler 9

Hadis Penceresi bölümünde yer alan bu konu SaMeT46 tarafından paylaşıldı.

 1. SaMeT46

  SaMeT46 Moderatör

  Kıyamet günü üç grup insan şefaat eder: peygamberler, sonra alimler, sonra da şehitler.​
  (İbni Mace, Zühd 37)​
  Allah'ın kitabını okumak ve ders yaparak onu mutaala maksadıyla Allah'ın evlerinden birinde veya başka bir yerde bir araya gelen cemaate, muhakkak ki, Allah gönül huzuru verir. Onları rahmet ve lütfuna boğar. Melekler onların etrafını sarar ve Allah onları -Mele-i 'Âlâda- yanında bulunanların huzurunda överek anar.​
  (Tirmizi, İlm 2)​
  Her kime bildiği bir mesele sorulur, o da bunu söylemeyip gizlerse, Allah ona Kıyamet Günü ateşten bir gem vurur.​
  (Tirmizi, İlm 3)​
  Peygamberimiz (SAV) bir şey söylediği zaman insanlar anlayıncaya kadar üç defa tekrar ederdi.
  Bir topluluğa rastladığı zaman da işitmedikleri takdirde üç defa selam verirdi.​
  (Ebu Davud, İlm 6)​
  Kıyamet Günü insanlar arasında en şiddetli azaba uğrayacaklar, ilmi kendisine ve başkalarına fayda vermeyen alimlerdir.​
  (Keşfü'l-Hafa, 1.376)​
  Cennet bahçesine uğradığınız zaman orada oturunuz.
  Sahabiler: "Ya Resulullah, Cennet bahçesi nedir?" diye sordular.
  Resulullah (SAV) şöyle cevap verdi : "İlim meclisleridir."​
  (Terğib, 1.112)​
  En üstün sadaka, bir Müslüman'ın ilim öğrenmesi ve sonra da öğrendiği ilmi Müslüman kardeşlerine öğretmesidir.​
  (İbni Mace, Mukaddime 3)​
  Ne alimlere karşı övünmek, ne cahillerle münakaşa etmek ve ne de meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim tahsil etmeyiniz.
  Kim böyle yaparsa cehenneme müstehak olur. Cehenneme müstehak olur.​
  (İbni Mace, Mukaddime 23)​
  Akrabaların gösterdiği yakınlığa karşılık veren kimse, tam anlamıyla akrabalık haklarını gözetiyor sayılmaz. Akrabalık haklarını tam anlamıyla gözeten kimse; yakınları akrabalık bağlarını ondan kestikleri halde, o onlardan alaka ve yardımını kesmeyen kimsedir.​
  (Müslim, 1003)​
  İlim öğretmek her müslümana farzdır. Layık olmayanlara ilim öğreten, domuzların boynuna cevher, inci ve altın gerdanlık takan kimseye benzer.​
  (İbni Mace, Mukaddime 7)​
  Kötü alimler Cehennemin köprüleridir.​
  (Keşfü'l-Hafâ, 2.1743)​
  İnsanlar yalnızlıktaki (mahsuru) benim kadar bilselerdi, hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdı.
  (Buhari, Cihad 135)​
  Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki bir yıl oruç tutmuş olur.​
  (Tirmizi, Savm 53)​
  Herşeyin bir zirvesi vardır. Kur'an-ı Kerim'in zirvesi de Bakara Suresidir.
  Çünkü bu surede öyle bir ayet vardır ki o, Kur'an ayetlerinin efendisidir. Bu Ayet-el Kürsî'dir.​
  (Tirmizi, Fezail-Kur'an 2)​
  Hangi idareci yoksul ve düşkünlere kapısını kaparsa, Allah da ona fakirlik, ihtiyaç ve düşkünlüğüne karşı rahmet kapılarını kapar.​
  (Tirmizi, Ahkam 6)​