Hadis-i Şerifler 7

Hadis Penceresi bölümünde yer alan bu konu SaMeT46 tarafından paylaşıldı.

 1. SaMeT46

  SaMeT46 Moderatör

  Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez; onu tehlikeye atmaz�​
  (Müslim, Birr 58)​
  İki günü birbirine denk olanlar aldanmıştır.​
  (Keşfü�l-hafâ, 54)​
  Allah�tan korkunuz. Çocuklarınız arasında âdil davranınız.​
  (Buhari, Hibe 12,13)​
  Nerede olursan ol Allah�tan kork!​
  (Tirmizi, Kitâbü�l-birr ve�s-sıla 55)​
  Hayır, bir alışkanlıktır​
  (İbni Mace, 221)​
  Kur�ân, Allah�a gökyüzünde ve yeryüzünde bulunan her şeyden daha sevimlidir.​
  (Dârimî, Fedâilü�l-Kur�ân 6)​
  İnsan, elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir. Allah�ın elçisi Dâvût (a.s) da, kendi elinin emeğini yerdi.​
  (Buhari, Büyu 15)​
  Kıyamet günü insanoğlu, ömrünü nerede harcadığından, yaptığı işleri ne niyetle yaptığından, nasıl kazanıp nereye harcadığından, vücudunu ve sıhhatini nerede ve nasıl değerlendirdiğinden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılmaz.​
  (Tirmizi, Kıyame 1)​
  "Şüphesiz siz, sizden öncekilerin yoluna karış karış, arşın arşın tabi olacaksınız. Hatta onlar, bir keler deliğine bile girseler, onların arkasından gideceksiniz.� Bunun üzerine sahabe �Ey Allah�ın Rasûlü! Onlar Yahudi ve Hıristiyanlar mıdır� diye sordular. Rasûlullah (s.a.v) �ya kim olacak! evet onlardır� buyurdular...​
  (Buhari, Enbiya 50)​
  Çevresindeki insanların şerrinden emin olmadığı kişi, cennete giremez.​
  (Müslim, İman 19)​
  Kim, sözleşme yaptığı kimseye zulmeder, hakkını kısar veya gücünün üzerinde bir şey emreder yahut rızası dışında bir şeyini alırsa kıyâmet günü onun aleyhine bizzat ben delil (ve davacı) olacağım.​
  (Ebu Davud, Harac 33)​
  Mü�min, geçimi güzel olan kişidir. Geçimsiz kişide hayır yoktur.​
  (Ahmed b. Hanbel,11/400)​
  Zulümden sakınınız, çünkü zulüm kıyâmet günü zalimleri karanlıklara sokacaktır​
  (Müslim, Birr 56)​
  Yüce Allah, yaptığınız işi sağlam ve iyi yapmanızdan hoşnut olur.​
  (Beyhakî, Şu�abu�l-İmân, 4/334.)​
  Her kul öldüğü hal üzere diriltilir.​
  (Müslim, Cennet 83)​