Gıybetle ilgili Sözler

Dini Sözler bölümünde yer alan bu konu mahir tarafından paylaşıldı.

 1. mahir

  mahir Harbi Aktif Üye

  Gıybet sözleri, Gıybet ile ilgili kısa sözler

  Gıybetle ilgili Özlü Sözler şunlardır

  Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz? Kardeşinizin hoşlanmayacağı şeyler ile onu anmanızdır
  Hadis-i Şerif

  3 kişinin gıybeti olmaz

  Bunlar:
  1) Nefsinin arzularına uyanlar
  2) fıskını ilan edenler
  3) zalim hükümdarlar
  Hasan-ı Basri

  Yine Hz. Aişe Validemizin anlattığına göre ; bir defasında kendisi biri hakkında söz söyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem O’na "tükür" der. Tükürünce ağzından bir et parçası çıkar.

  Başkalarının sözlerini sana taşıyan bir kimse, bil ki senin sözlerini de onlara taşıyordur
  Hasan-i Basri

  Gıybet zinadan daha kötüdür. Nasıl olur Yâ Resulallah? Adam zina eder sonra tevbe eder Allah mağfiret buyurur. Gıybet eden ise gıybet edilen affetmedikçe mağfiret olunmaz
  (Beyhaki Şuabu-l İman 6740-41-42)

  Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz
  Hucurat,12

  Bir Hadislerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur ; Allah bir müslümana bir müslümanın kanını ırzını ve ona su-i zanda bulunmasını haram kılmıştır. (Müslim birr 32) Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hüsn-ü zan imandandır. buyurur.

  Dedikodu basit ruhlu insanların eğlencesidir
  Corneille

  Dedikodu dinleyen dedikodu yapan kadar hatalıdır
  James Randall

  Kim bir müslümandan, gıybet ve şerefini payimal etmek suretiyle tek lokma dahi yese, Allah ona mutlaka onun aynısını cehennemden tattıracaktır
  (Ebû Davud, Edeb 40)

  Dedikoducu, tüccar gibi aldığı lafı hemen satmak zorundadır
  John Jewel

  Mirac gecesinde, bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. Tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Ey Cebrail, bunlar da kim ? diye sordum. Bunlar, dedi, insanların etlerini yiyenler ve ırzlarını ( şereflerini ) payimal edenler, ayaklar altına alanlardır
  (Ebû Davud,Edeb 40)

  Dünyada en kolay şey dedikodu yapmak en zor şeyse kendini tanımaktır
  John Lubbock

  Dünyada kendi hakkında konuşulmaktan daha kötü bir şey vardır: Kendi hakkında konuşulmamak
  Oscar Wilde

  Gıybet eden ve dinleyen, günahta ortaktırlar
  Hadis-i Şerif

  Her dedikodu, orada olmayan biri hakkında yapılıyorsa, inanılmayacak kadar tatlı değil midir? İnsanların dedikodularından uzak kalabilirsek, kendimiz de rahatlamış oluruz
  Shakespeare

  Kişiyi iyi tanırsan kimseyi inandıramazsın Ama kötülersen herkesi inandırırsın
  John Draper

  Sevdiğimiz kişilerle konuşurken öyle konuşmalıyız ki, yarın onlarla dost olduğumuzda söylediklerimizden utanmayalım
  Sadi

  Kardeşinin dahi hoşlanmadığı bir şeyden başka yerde bahsedilirse bu da dedikodudan sayılır
  John Watson