Geometrik Kavramlar

Matematik bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  GEOMETRİK KAVRAMLAR

  Geometride “Nokta”, “Doğru”, “Düzlem” gibi kavramlar tanımsız olarak kabul edilir.

  1. Nokta: “.” biçiminde gösterilir. Boyutu yoktur.

  2. Doğru: İki uçtan sınırsız noktalar kümesidir.
  geometrik-kavramlar-1.png
  3. Düzlem: Her yönde sonsuza giden noktalar kümesidir.
  E düzlemi dört yönde de sonsuza kadar gider.
  geometrik-kavramlar-2.png
  E düzlemi yandaki gibi gösterilir.

  4. Doğru Parçası : İki nokta ile bu iki nokta arasında kalan noktaların birleşimidir.
  geometrik-kavramlar-3.png

  [AB] sembolüyle gösterilir.
  [AB] ® AB doğru parçası
  |AB| ® AB doğru parçasının uzunluğu

  5. Işın : Bir başlangıç noktası olup sonsuza giden noktalar kümesidir.
  geometrik-kavramlar-4.png
  [AB ® AB ışını​

  6. Yarı Doğru: [AB ışınından A noktasının çıkarılması ile elde edilen kümeye AB yarıdoğrusu denir.
  geometrik-kavramlar-5.png
  ]AB sembolüyle gösterilir.​

  Doğrusal nokta kümelerinin gösterimi
  geometrik-kavramlar-6.png[AB]: A ve B noktaları dahil.
  [AB[: A noktası dahil, B noktası dahil değil
  ]AB[: A ve B noktaları dahil değil AÇILAR


  Açılar
  Başlangıç noktaları ortak iki ışının birleşimine açı denir.
  Şekilde [AC ve [AB ışınının oluşturduğu açı BAC açısıdır.geometrik-kavramlar-7.png
  [ABÈ[AC = BAC açısıdır.BAC, CAB olarak veya A ile gösterilir.[AB ve [AC ışınları açının kenarları,
  A noktası açının köşesidir. Açı yazılırken açının köşesi olan nokta ortada yazılır.


  1. Açının Ölçüsü
  [AB ile [AC arasındaki açıklığın ifadesine açının ölçüsü denir. BAC açısının ölçüsü a dır.m(BAC) = a veya m(A) = a olarak gösterilir.geometrik-kavramlar-8.png


  Ölçüleri eşit olan açılara eş açılar denir.

  2. Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler
  Bir açı düzlemi üç bölgeye ayırır.
  geometrik-kavramlar-9.png
  a. Açının kendisi [AB ve [AC ışınları.
  b. İç bölge (taralı alan)
  c. Dış bölge

  3. Açı ölçü birimleri
  Açı ölçüsü birimi olarak genelde derece kullanılır. Dereceden başka Grad ve Radyan birimleri de kullanılır. Açı ölçüsü birimleri arasında, 360° = 400 G(grad) = 2p (radyan) eşitliği vardır.

  Bir ışının başlangıç noktası etrafında bir tur döndürülmesi ile elde edilen açı 360° dir.

  Derecenin alt birimleri
  1° = 60' (dakika)geometrik-kavramlar-10.png
  1' = 60" (saniye)
  1° = 3600" dir.
  90° = 89° 59' 60" ve
  180° = 179° 59' 60" olur.


  4. Ölçülerine göre açılar
  a. Ölçüsü 0° ile 90° arasında olan açılara dar açı denir.geometrik-kavramlar-11.png
  b. Ölçüsü 90° olanaçılara dik açı denir.geometrik-kavramlar-12.png
  c. Ölçüsü 90° ile 180° arasında olan açılara geniş açı denir.geometrik-kavramlar-13.png
  d. Ölçüsü 180° olan açılara doğru açı denir.geometrik-kavramlar-14.png
  e. Ölçüsü 360° olan açıya tam açı denir.geometrik-kavramlar-15.png


  5. Komşu açılar
  Köşeleri ve birer ışınları ortak olan, iç bölgesi ortak olmayan açılara komşu açılar denir. CAD ile DAB komşu açılardır.geometrik-kavramlar-16.png


  6. Açıortay
  Açıyı iki eşit parçaya bölen ışına açıortay denir.[AD, CAB açısının açıortayıdır. Açıortay üzerinde alınan her noktanın açının kollarına olan dik uzaklıkları eşittir.geometrik-kavramlar-17.png


  7. Tümler açı
  m(CAD)+m(DAB)=90°geometrik-kavramlar-18.png
  a+b=90°

  a açısının tümlerinin ölçüsü (90° – a) dır.

  Komşu tümler iki açının açıortay doğruları arasındaki açının ülçüsü 45° dir.
  geometrik-kavramlar-19.png[OA] ┴ [OB]
  m(KOL) = 45°


  8. Bütünler açı
  Ölçüleri toplamı 180° olan iki açıya bütünler açılar denir.
  m(DAB)+m(CAD)=180°geometrik-kavramlar-20.png
  x+y=180°

  x açısının bütünlerinin ölçüsü (180° – x) dir.
  Komşu bütünler iki açının açıortay doğruları arasındaki açının ölçüsü 90° dir.
  geometrik-kavramlar-21.pngm(KOL) = 90°


  9. Ters Açılar
  Kesişen iki doğrunun oluşturduğu açılardan komşu olmayanlara ters açılar denir. Ters açıların ölçüleri eşittir.
  geometrik-kavramlar-22.pnggeometrik-kavramlar-23.png
  m(x)=m(z) ve m(t)=m(y) dir.


  10. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar

  a. Yöndeş açılar
  d1 // d2 isegeometrik-kavramlar-25.png
  geometrik-kavramlar-24.png

  Yöndeş açıların ölçüleri eşittir.

  m(a) = m(x) ; m(b) = m(y)
  m(c) = m(z) ; m(d) = m(t)

  b. İçters açılar
  d1 // d2 isegeometrik-kavramlar-27.png
  geometrik-kavramlar-26.png


  İçters açıların ölçüleri eşittir.

  m(a) = m(z); m(b) = m(t)

  c. Dışters açılar
  d1 // d2 isegeometrik-kavramlar-29.png
  geometrik-kavramlar-28.png

  Dışters açıların ölçüleri eşittir.
  m(c)=m(x)=m(d)=m(y)

  d. Karşı durumlu açılar
  d1 // d2 isegeometrik-kavramlar-31.png
  geometrik-kavramlar-30.png

  Karşı durumlu açıların toplamı 180° dır.

  m(a) + m(t) = 180°; m(b) + m(z) = 180°

  Karşı durumlu açıların açıortayları arasındaki açının ölçüsü 90° dir.

  Paralel doğrular arasında birden fazla kesenin olduğu durumlarda kesişim noktalarından yeni paraleller çizilir.

  e. Birden fazla kesenli durumlar
  d1 // d2 isegeometrik-kavramlar-32.png
  B noktasından d1 ve d2 doğrularına paralel çizersek m(ABC) = a + b olur.

  B noktasından paralel çizersek m(ABD) + x = 180°geometrik-kavramlar-33.png
  m(DBC) + z = 180° buradan
  x + y + z = 360° dir.


  f. Paralel doğrular arasındaki ardışık zıt yönlü açılar
  d1 // d2 ise a + b + c = x + y olur.geometrik-kavramlar-34.png
  Bu tür soruları kırılma noktalarından paraleller çizerek de çözebiliriz.


  g. Kolları paralel ve kolları dik açılar
  Açıları oluşturan ışınlar aynı yönde ve paralel ise bu iki açının ölçüsü eşittir.geometrik-kavramlar-35.png
  Açıları oluşturan ışınlar zıt yönlü ve paralel ise bu iki açının ölçüsü eşittir.geometrik-kavramlar-36.png
  Açıları oluşturan ışınlardan biri aynı diğeri zıt yönlü ve paralel ise bu iki açının ölçüleri toplamı; a + b = 180° olur.geometrik-kavramlar-37.png
  Kenarları birbirine dik karşılıklı iki açının ölçüleri toplamı a + b = 180° olur.geometrik-kavramlar-38.png
  Kenarları şekildeki gibi birbirine dik açıların ölçüleri eşittir.geometrik-kavramlar-39.png

   
  Son düzenleme: 14 Aralık 2014