Geçmişten Günümüze Buluşlar

İcatlar & Keşifler bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Geçmişten Günümüze İcatlar
  Geçmişten Günümüze Buluşlar nedir
  Geçmişten Günümüze tüm Buluşlar


  MİLATTAN ÖNCE

  - 4241 Mısır ilk hassas takvim yapıldı
  - 3200 Tekerleğin ilk kez Mezopotamya ' da ve orta Avrupa ' da kullanıldığı varsayılır.
  - 3200 Mezopotamya Sümerler yazıyı kullanan ilk halktır
  - 3000 Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu
  - 3000 Babil ' de ilk ilk toplama makinesi kullanıldı
  - 1300 Suriye Ugarit ' te ilk alfabe kullanılmıştır.
  - 700 Lidya ( Türkiye ) ilk para sikkesi kullanıldı
  - 540 Miletli ( Batı Anadolu'da liman kenti ) THALES geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi
  - 450 Herodotot dünya haritası çizdi
  - 200 Yunan ARCHIMEDES kaldıraç kanunlarını keşfetti
  - 10 Roma mimar Vitrivius tarafından ilk kaldırma vinci tasarlandı

  MİLATTAN SONRA

  - 999 Bir keşiş tarafından ilk mekanik saat icat edildi
  - 1000 ~ Türk gök bilimci BİRUNİ 13 000 sayfalık araştırmalarını yayımladı
  - 1010 ~ Türk İbni SİNA 270 kitaplık araştırmalarını yayımladı
  - 1020 ~ Irak İbn-ül HEYSEM Optik konusunda ayrıntılı araştırmalar kitabını yayımladı
  - 1045 Çin Pi CHENG portATIf matbaa harflerini keşfetti
  - 1280 İtalyan armati gözlüğü ict etti ( kontak lens üzerindeki ilk çalışmalar ise Leanardo da Vinci tarafından yapılmıştır )
  - 1453 Polonyalı Keşiş Nicolas KOPERNICUS Dünya ve güneş sistemi kuramını ortaya attı
  - 1521 Türk Piri REİS Kitab-ı Bahriye adını verdiği gerçeğe en yakın Dünya haritasını yayınladı
  - 1528 Türk PİRİ Reis ikinci haritasını yaptı
  - 1592 İtalyan GALİLEO 30 kez büyüten teleskopu yaptı ( daha önce Hollandalı gözlükçü Hans Lippershey ilk teleskopu bulmuştu )
  - 1614 İskoçyalı John Napier Logaritma cetvelini ict etti
  - 1618 Alman Johannes KEPLER Güneş sisteminin yasalarını keşfetti
  - 1642 Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinesini icat etti
  - 1643 İtalyan Evangelista Toricelli cıvalı barometreyi buldu
  - 1666 Pariste Kraliyet Bilimler akademisi kuruldu
  - 1687 İngiliz Isaac NEWTON evrensel çekim yasalarını keşfetti.
  - 1492 İspanyol Kristof KOLOMB Amerika ' ya ayak bastı
  - 1507 İtalyan Amerigo VESPUCCI Amerikanın yeni kıta olduğunu kanıtlar
  - 1630 ~ Türk Hazarfen Ahmet çelebi yaptığı kanatlarla ilk kez uçmayı başaran adam oldu
  - 1680 ~ Türk Lagari Hasan çelebi aya gitme denemesini yaptı
  - 1698 İngiliz Thomas SAVERY ilk buharlı makineyi yaptı
  - 1704 İngiliz NEWTON Optik adlı kitabını yayımladı
  - 1742 İsveç Anders CELSİUS sıcaklık ölçümleri için standart geliştirdi
  - 1763 ~ Fransız Claude CHAPPE uzaktan yazma anlopps gelen Telgrafı icat etti
  - 1777 İngiliz James WATT uzun süreli çalışan buharlı makineyi yaptı
  - 1778 Fransız Joseph BRAMAH ilk modern tuvaleti tasarladı ve patentini aldı
  - 1783 Fransız MONTGOLFİER kardeşler ilk uçan balonla yolculuk yaptılar
  - 1783 Fransız Louis LENORAD ilk paraşütü tasarladı
  - 1789 Fransız Antoine LAVOISIER Oksijeni ve kimyasal adlandırma tablosunu yayımladı
  - 1796 Edvard JENNER çiçek aşısını buldu
  - 1799 İtalyan Alessandro VOLTA ilk elektrik bataryasını yaptı
  - 1800 ~ Fransız Dominique LARREY ilk ambulans fikrini ortaya atmıştır.
  - 1804 İngiliz Richard TREVİTHİCK ray üzerinde 16 Km hızla giden ilk lokomotifi icat etti
  - 1816 İngiliz George MANBY yangın söndürücü bir tüp tasarladı
  - 1816 Fransız Rene LAENNEC ilk tıpta kullanılan stetoskobu ict etti
  - 1820 Danimarkalı Hans OERSTED elektromanyetik akımı keşfetti
  - 1826 Fransız Joseph NIEPCE ilk fotoğraf çekimini başardı
  - 1830 Fransız terzi Berthelemy THIMONNIER ilk dikiş makinesini yaptı (bu tip makineleri üretip satan ilk kişi Isac SINGER dir)
  - 1831 İngiliz Michael FARADAY elektromanyetik kuramları keşfetti
  - 1836 ABD Samuel COLD kendi adını verdiği tabancayı tasarladı
  - 1837 İngiliz COOKE ve WHEATSTONE ilk elektrikli telgrafı icat ettiler
  - 1843 ABD Samuel MORS kendi adını verdiği bir telgraf kodu tasarladı
  - 1846 ABD dişçi William ORTON ik kez ameliyatında uyuşturma ve ağrıyı azaltmak için eteri kullandı
  - 1849 ABD Walter HUNT ilk modern çengelli iğneyi tasarladı ve patentini aldı
  - 1852 ABD Elisha OTİS ilk Asansörü icat etti
  - 1853 Fransız Charles PRAVAZ ilk deri altı şırıngasını tasarladı
  - 1853 İtalyan Linus YALE kendi adıyla anılan pimli kapı anahtarını icat etti
  - 1855 İskoç James MAXWELL Faraday kanunlarını matematiksel olarak kanıtladı ve kendi kuramını yazdı
  - 1859 İngiliz Charles DARWIN Türlerin kökenleri adlı evrim kuramını yayınladı
  - 1860 Belçika Müh ilk tek zamanlı ve içten yanmalı motor yaptı
  - 1867 ABD Christopher SHOLES gerçek anlamda ilk daktiloyu icat etti
  - 1863 İngiltere Londrada ilk metro çalışmaya başladı
  - 1869 Rus Dimitriy MENDELEYEV Periyodik elementler tablosunu yayımladı
  - 1865 İsveç Alfred NOBEL dinamiti ict etti
  - 1876 ABD EDİSON tarafından dünyanın ilk Endüstriyel Araştırma Laboratuvarı kuruldu. ( Edison bu laboratuarda 1093 adet patentli icatta bulunmuştur.)
  - 1876 Alman Nikolaus OTTO 4 zamanlı motoru yaptı
  - 1876 ABD İskoç asıllı Alexander Graham BELL ilk telefonu icat etmiştir. (Tarihteki İlk uzaktan konuşma denilen Tele-Phone konuşması 10 Mart 1876 BELL ile yardımcısı Watson arasında yapılmıştır)
  - 1877 ABD Thomas EDİSON Fonograf denilen ses kayıt cihazını icat etti
  - 1878 İngiliz Joseph SWAN elektrik ampulünü icat etti
  - 1879 Alman Ernst von SİEMENS ilk elektrikli treni icat etti
  - 1880 ABD Thomas EDİSON elektrikli ampulü güvenli hale getirerek satışa sundu
  - 1882 Alman Robert KOCH Kolera virüsünü tanımladı
  - 1884 Hiram MAXIM tam otomatik makineli tüfeği yaptı
  - 1885 Alman Karl benZ 14,5 Km hız yapabilen satış amaçlı ilk arabayı üretti
  - 1885 Alman Heinrich HERTS Elektromanyetik dalgalarının varlığını keşfetti
  - 1885 Fransız Louis PASTEUR kuduz aşısını buldu
  - 1887 ABD Emile BERLİNER Gramafonu (Plak) icat etti ve patentini aldı
  - 1888 ABD George EASTMAN ilk taşınabilir fotoğraf makinesini yaptı
  - 1894 ABD Jesse RENO ilk yürüyen merdiveni tasarladı
  - 1894 Fransız LİMUERE kardeşler ilk sinema makinesini icat ettiler
  - 1895 Alman Wilhelm RONTGEN X ışınlarını keşfetti
  - 1896 İtalyan Guglielmo MARCONİ Radyo dalgalarıyla ilk yayını yaptı
  - 1896 Fransız Antoine BECQUEREL Uranyumun radyoaktif madde olduğunu keşfetti
  - 1898 Danimarkalı Valdemer POULSEN İlk teybi icat etti
  - 1900 Norveç VAALER Kağıt tutturmada kullanılan Ataç ı geliştirdi
  - 1901 ABD GİLETTE ve NİCKERSON körlenince atılan tıraş bıçağının patentini aldı
  - 1901 İngiliz Hubert BOOTH ilk elektrikli süpürgeyi icat etti
  - 1901 İlk kez okyanus aşırı radyo yayını yapıldı
  - 1902 Polonya Marie CURİE ve kocası Pierre CURİE Radyumu keşfettiler
  - 1903 ABD WRIGHT kardeşler ilk motorlu uçağı tasarladılar
  - 1903 Fransız Gustave LİEBAU ilk emniyet kemerini tasarladı ve patentini aldı
  - 1903 Hollanda Dr Willem EİNTHOVEN Elektro kardiografi cihazını icat etti
  - 1904 İngiliz John FLEMİNG ilk elektronik vakum tüpü (Diyot) icat etti
  - 1905 ABD Albert EINSTEIN (Musevi asıllı Alman) görecelik kuramını yayınladı. Bu yazısını 1915 ve 1919 da tamamladı
  - 1906 ABD Alva FİSHER ilk çamaşır makinesını ict etti
  - 1907 Kanada Reginald FESSENDEN radyo aracılığıyla ilk insan sesini iletti
  - 1907 Fransız Paul CORNU ilk motorlu helikopteri uçurdu
  - 1908 Alman GEIGER kendi adını verdiği ve Radyasyonun varlığını saptayan cihazı geliştirdi
  - 1908 ABD Henry FORD T modeli adındaki ilk seri üretim otomobili yaptı. İlk üretim bandı fikrinin de babası olan Ford 1913 de günde 1000 araba üretebiliyordu
  - 1911 Norveç Roald AMUNDSEN Güney kutbunu keşfetti
  - 1913 ABD Elmer SPERRY ilk Robotu yaptı (ROBOT kelimesi Çek dilinde -zorunlu emek- anlamındadır ve deyim tarlada köle gibi sürekli çalışan işçiler için kullanılmıştır)
  - 1913 İngiliz Sheffield Paslanmaz çeliği buldu
  - 1914 ABD Ohio kentinde ilk trafik lambaları kullanıldı
  - 1914 I Dünya savaşı başladı ve 1918 de bitti
  - 1915 Isıya dayanıklı Pyrex cam üretildi
  - 1918 Fransız Pierre LANGEVIN ve ekibi ilk kez SONAR sistemini ict ettiler (SONAR : Sound Navigation and Ranging: Ses yardımıyla yer belirleme ve mesafe ölçme anlopps gelmektedir)
  - 1921 Almanya İlk otoyol hizmete girdi
  - 1922 Alman Arthur KORN radyo dalgalarıyla fotoğraf gönderebilen Faks tasarladı ve Amerika'ya gönderdi
  - 1922 Kanada İlk kez bir şeker hastasına Ensülin tedavisi uygulandı
  - 1923 İsveç Platen ve Munters adlı iki mühendis ilk elektrikli buzdolabını tasarladı
  - 1926 İskoç John Logie BAİRD ilk kez insan yüzünün görüntüsünü Televizyonda elde etti
  - 1926 ABD Robert GODDART ilk sıvı yakıtlı roketi başarıyla fırlattı
  - 1928 ABD'li Richard DREW genel amaçlı yapışkan bandı üretti (Avrupada seloteyp diye bilinir)
  - 1928 İskoç Alexander FLEMING penisilini buldu
  - 1929 ABD AT&T Laboratuarlarında Coaxial kablonun patenti alındı
  - 1930 ABD ilk elektronik cihaz yaratıldı
  - 1930 Wallace CAROTHERS naylonu üretti
  - 1930 ABD Clyde TOMBAUGH Plüton u keşfetti
  - 1933 Almanya ilk Teleks kullanıldı
  - 1934 İngiliz Percy SHAW kedi gözü adını verdiği yansıtıcı tasarladı ve çok para kazandı
  - 1935 İskoç Robert Watson-Watt, Radarı icat etti Bu radar uçakları 65 Km den tanıyabiliyordu
  - 1935 Rus asıllı Amerikan İgor SKORSKY VS 300 adlı ilk modern helikopteri yaptı
  - 1936 İngiltere BBC siyah beyaz TV yayınına başladı
  - 1937 İngiltere Frank WHITTLE ilk jet motorunu tasarladı
  - 1938 Macar Lazla BİRO tükenmez kalemi ict etti
  - 1938 ABD Chester CARLSON ilk fotokopi makinesını ict etti
  - 1939 İngiltere İlk Çamaşır makinesi üretildi
  - 1939 ABD de HP şirketi Analog verileri dijitale çeviren Pulse-code modulation sistemini geliştirdi
  - 1939 II Dünya savaşı başladı ( 1945 de sona erdi )
  - 1942 ABD Von BRAUN (Alman göçmeni) V-2 adlı uzun menzilli roketi tasarladı
  - 1942 İtalyan Enrico FERMİ ilk Nükleer Reaktörü tasarladı
  - 1943 Holanda Wilhelm KOLFF ilk yapay böbreği tasarladı
  - 1945 ABD Robert OPPENHEİMER ilk atom bombasını geliştirdi ve denedi. Ayni yıl Japonya'nın Nagazaki ve Hiroşima şehirlerine atıldı ve binlerce sivil öldürüldü. II. Dünya Savaşı sona erdi
  - 1945 ABD Percy SPENCER ilk Mikro dalga fırının patentini aldı
  - 1946 ABD J.MAUCHLY ve J.ECKERT askeri amaçlı balistik hesaplamalarda kullanılmak üzere ENIAC adlı ilk elektronik bilgisayar sayılan aleti tasarladılar
  - 1947 ABD Sesten hızlı uçuş denemesi başarıldı
  - 1947 ABD'li Edvin LAND polaroid fotoğraf makinesini icat etti
  - 1947 ABD Transistorun teorisi geliştirildi
  - 1948 ABD BARDEEN, BRATTAIN ve SCHOCKLEY adlı üç bilim adamı Transistoru icat ettiler
  - 1951 ABD IBM şirketi tarafından ilk ticari bilgisayar yaratıldı
  - 1951 ABD John ECKERT ve John MAUCHLY ilk sayısal bilgisayar olan UNIVAC ı yaptılar
  - 1953 ABD İlk Renkli TV yayını yapılmaya başladı
  - 1953 İngiliz Francis CRİCK ve ABD James WATSON DNA moleküllerinin yapısını keşfettiler
  - 1957 SSCB uzaydaki ilk insan yapımı cisim olan SPUTNİK 1 adlı uyduyu fırlattı
  - 1958 ABD Fizikçiler TOWNES ve SCHAWLOW LAZER kuramını ortaya koydular
  - 1958 ABD Silisyum yonga / Mikro Chip icat edildi
  - 1958 ABD Alman asıllı Von BRAUN tasarladığı roket sistemleriyle uzaya ilk uydunun fırlatılmasını sağladı
  - 1960 ABD Theodor MAIMAN ilk LAZER tabancasını gerçekleştirdi
  - 1961 SSCB Yuri GAGARİN uzaya giden ilk insan oldu
  - 1962 ABD ilk TV uydusu olan Telstarı fırlattı
  - 1964 ABD IBM şirketi ilk kelime işlemciyi üretti
  - 1966 ABD Tek transistörlü hafıza yongası yaratıldı
  - 1967 G.Afrika Christian BERNARD İlk kalp naklini gerçekleştirdi
  - 1969 ABD Bilgisayar platformlarında UNIX İşletim sistemi çalıştırılmaya başlandı
  - 1969 ABD Neil ARMSTRONG ve Edwin ALDRIN Aya ayak basan ilk insanlar oldular
  - 1970 ABD IBM firması ilk Floopy denilen esnek disketi üretti
  - 1971 SSCB ilk uzay istasyonu olan Solyut 1 fırlatıldı ve dünya yörüngesine oturtuldu.
  - 1972 İngiliz Godfrey HOUNSFIELD Bilgisayarlı Tomografi cihazını üretti
  - 1973 SSCB Lunokhod adlı robot aya iniş yapan insansız ilk araç oldu
  - 1974 ABD Değişik bilgisayarların komünikasyonu için TCP/IP protokolü geliştirildi
  - 1974 ABD Bar Code uygulaması başlatıldı
  - 1975 ABD microsoft adlı yazılım şirketi kuruldu
  - 1976 ABD Intel tarafından 4.77 MHZ hızında 8086 koduyla Mikro işlemci gerçekleştirildi
  - 1981 ABD IBM firması IBM-PC with MS DOS adıyla kişisel bilgisayar yaratıldı
  - 1982 Hollanda şirketi olan Philips ilk kompact diski (CD) üretti ( Sony ile ayni zamanda)
  - 1982 ABD İlk yapay kalp nakli gerçekleştirilir.
  - 1983 ABD de MicroSoft firması Windows işletim sistemini yarattı
  - 1984 ABD Milyon bitlik hafıza yongası yapıldı
  - 1984 ABD Apple firması MACİNTOSH adlı bilgisayarı anons etti
  - 1985 ABD ARPA nın adı INTERNET olarak değiştirildi
  - 1985 Avrupa'da Mobil telefonlar kullanılmaya başlanır.
  - 1986 SSCB Çernobil Nükleer kazası meydana geldi
  - 1986 ABD National Instruments firması LabVIEW adı altında GUI tabanlı bir endüstri yazılımı geliştirdi
  - 1990 ABD World Wide Web anons edildi
  - 1991 ABD Avrupa'nın ilk çevre uydusu ERS-1 yörüngeye oturtuldu
  - 1992 ABD sanal gerçeklik tasarlandı
  - 1992 Ozon tabakasındaki delik Güney Amerika sahillerine kadar genişlediği saptandı
  - 1997 ABD NASA tarafından fırlatılan Pethfinder Robotu Marsa iniş yaptı
  - 1997 ABD Genetik kopyalamada ilk somut başarı sağlandı. DOLLY adı verilen bir koyun kopyalandı
  - 1997 ABD IBM tarafından gerçekleştirilen DEEPER BLUE adlı bilgisayar Satranç ustası Kasparov'u yendi
  - 2000 ABD Bilim adamları ortak bir projede genetik şifrenin çok büyük oranda çözüldüğünü açıkladılar