Geçmişten Günümüze Buluşlar

deep Harbi Aktif Üye
Geçmişten Günümüze İcatlar
Geçmişten Günümüze Buluşlar nedir
Geçmişten Günümüze tüm Buluşlar


MİLATTAN ÖNCE

- 4241 Mısır ilk hassas takvim yapıldı
- 3200 Tekerleğin ilk kez Mezopotamya ' da ve orta Avrupa ' da kullanıldığı varsayılır.
- 3200 Mezopotamya Sümerler yazıyı kullanan ilk halktır
- 3000 Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu
- 3000 Babil ' de ilk ilk toplama makinesi kullanıldı
- 1300 Suriye Ugarit ' te ilk alfabe kullanılmıştır.
- 700 Lidya ( Türkiye ) ilk para sikkesi kullanıldı
- 540 Miletli ( Batı Anadolu'da liman kenti ) THALES geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi
- 450 Herodotot dünya haritası çizdi
- 200 Yunan ARCHIMEDES kaldıraç kanunlarını keşfetti
- 10 Roma mimar Vitrivius tarafından ilk kaldırma vinci tasarlandı

MİLATTAN SONRA

- 999 Bir keşiş tarafından ilk mekanik saat icat edildi
- 1000 ~ Türk gök bilimci BİRUNİ 13 000 sayfalık araştırmalarını yayımladı
- 1010 ~ Türk İbni SİNA 270 kitaplık araştırmalarını yayımladı
- 1020 ~ Irak İbn-ül HEYSEM Optik konusunda ayrıntılı araştırmalar kitabını yayımladı
- 1045 Çin Pi CHENG portATIf matbaa harflerini keşfetti
- 1280 İtalyan armati gözlüğü ict etti ( kontak lens üzerindeki ilk çalışmalar ise Leanardo da Vinci tarafından yapılmıştır )
- 1453 Polonyalı Keşiş Nicolas KOPERNICUS Dünya ve güneş sistemi kuramını ortaya attı
- 1521 Türk Piri REİS Kitab-ı Bahriye adını verdiği gerçeğe en yakın Dünya haritasını yayınladı
- 1528 Türk PİRİ Reis ikinci haritasını yaptı
- 1592 İtalyan GALİLEO 30 kez büyüten teleskopu yaptı ( daha önce Hollandalı gözlükçü Hans Lippershey ilk teleskopu bulmuştu )
- 1614 İskoçyalı John Napier Logaritma cetvelini ict etti
- 1618 Alman Johannes KEPLER Güneş sisteminin yasalarını keşfetti
- 1642 Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinesini icat etti
- 1643 İtalyan Evangelista Toricelli cıvalı barometreyi buldu
- 1666 Pariste Kraliyet Bilimler akademisi kuruldu
- 1687 İngiliz Isaac NEWTON evrensel çekim yasalarını keşfetti.
- 1492 İspanyol Kristof KOLOMB Amerika ' ya ayak bastı
- 1507 İtalyan Amerigo VESPUCCI Amerikanın yeni kıta olduğunu kanıtlar
- 1630 ~ Türk Hazarfen Ahmet çelebi yaptığı kanatlarla ilk kez uçmayı başaran adam oldu
- 1680 ~ Türk Lagari Hasan çelebi aya gitme denemesini yaptı
- 1698 İngiliz Thomas SAVERY ilk buharlı makineyi yaptı
- 1704 İngiliz NEWTON Optik adlı kitabını yayımladı
- 1742 İsveç Anders CELSİUS sıcaklık ölçümleri için standart geliştirdi
- 1763 ~ Fransız Claude CHAPPE uzaktan yazma anlopps gelen Telgrafı icat etti
- 1777 İngiliz James WATT uzun süreli çalışan buharlı makineyi yaptı
- 1778 Fransız Joseph BRAMAH ilk modern tuvaleti tasarladı ve patentini aldı
- 1783 Fransız MONTGOLFİER kardeşler ilk uçan balonla yolculuk yaptılar
- 1783 Fransız Louis LENORAD ilk paraşütü tasarladı
- 1789 Fransız Antoine LAVOISIER Oksijeni ve kimyasal adlandırma tablosunu yayımladı
- 1796 Edvard JENNER çiçek aşısını buldu
- 1799 İtalyan Alessandro VOLTA ilk elektrik bataryasını yaptı
- 1800 ~ Fransız Dominique LARREY ilk ambulans fikrini ortaya atmıştır.
- 1804 İngiliz Richard TREVİTHİCK ray üzerinde 16 Km hızla giden ilk lokomotifi icat etti
- 1816 İngiliz George MANBY yangın söndürücü bir tüp tasarladı
- 1816 Fransız Rene LAENNEC ilk tıpta kullanılan stetoskobu ict etti
- 1820 Danimarkalı Hans OERSTED elektromanyetik akımı keşfetti
- 1826 Fransız Joseph NIEPCE ilk fotoğraf çekimini başardı
- 1830 Fransız terzi Berthelemy THIMONNIER ilk dikiş makinesini yaptı (bu tip makineleri üretip satan ilk kişi Isac SINGER dir)
- 1831 İngiliz Michael FARADAY elektromanyetik kuramları keşfetti
- 1836 ABD Samuel COLD kendi adını verdiği tabancayı tasarladı
- 1837 İngiliz COOKE ve WHEATSTONE ilk elektrikli telgrafı icat ettiler
- 1843 ABD Samuel MORS kendi adını verdiği bir telgraf kodu tasarladı
- 1846 ABD dişçi William ORTON ik kez ameliyatında uyuşturma ve ağrıyı azaltmak için eteri kullandı
- 1849 ABD Walter HUNT ilk modern çengelli iğneyi tasarladı ve patentini aldı
- 1852 ABD Elisha OTİS ilk Asansörü icat etti
- 1853 Fransız Charles PRAVAZ ilk deri altı şırıngasını tasarladı
- 1853 İtalyan Linus YALE kendi adıyla anılan pimli kapı anahtarını icat etti
- 1855 İskoç James MAXWELL Faraday kanunlarını matematiksel olarak kanıtladı ve kendi kuramını yazdı
- 1859 İngiliz Charles DARWIN Türlerin kökenleri adlı evrim kuramını yayınladı
- 1860 Belçika Müh ilk tek zamanlı ve içten yanmalı motor yaptı
- 1867 ABD Christopher SHOLES gerçek anlamda ilk daktiloyu icat etti
- 1863 İngiltere Londrada ilk metro çalışmaya başladı
- 1869 Rus Dimitriy MENDELEYEV Periyodik elementler tablosunu yayımladı
- 1865 İsveç Alfred NOBEL dinamiti ict etti
- 1876 ABD EDİSON tarafından dünyanın ilk Endüstriyel Araştırma Laboratuvarı kuruldu. ( Edison bu laboratuarda 1093 adet patentli icatta bulunmuştur.)
- 1876 Alman Nikolaus OTTO 4 zamanlı motoru yaptı
- 1876 ABD İskoç asıllı Alexander Graham BELL ilk telefonu icat etmiştir. (Tarihteki İlk uzaktan konuşma denilen Tele-Phone konuşması 10 Mart 1876 BELL ile yardımcısı Watson arasında yapılmıştır)
- 1877 ABD Thomas EDİSON Fonograf denilen ses kayıt cihazını icat etti
- 1878 İngiliz Joseph SWAN elektrik ampulünü icat etti
- 1879 Alman Ernst von SİEMENS ilk elektrikli treni icat etti
- 1880 ABD Thomas EDİSON elektrikli ampulü güvenli hale getirerek satışa sundu
- 1882 Alman Robert KOCH Kolera virüsünü tanımladı
- 1884 Hiram MAXIM tam otomatik makineli tüfeği yaptı
- 1885 Alman Karl benZ 14,5 Km hız yapabilen satış amaçlı ilk arabayı üretti
- 1885 Alman Heinrich HERTS Elektromanyetik dalgalarının varlığını keşfetti
- 1885 Fransız Louis PASTEUR kuduz aşısını buldu
- 1887 ABD Emile BERLİNER Gramafonu (Plak) icat etti ve patentini aldı
- 1888 ABD George EASTMAN ilk taşınabilir fotoğraf makinesini yaptı
- 1894 ABD Jesse RENO ilk yürüyen merdiveni tasarladı
- 1894 Fransız LİMUERE kardeşler ilk sinema makinesini icat ettiler
- 1895 Alman Wilhelm RONTGEN X ışınlarını keşfetti
- 1896 İtalyan Guglielmo MARCONİ Radyo dalgalarıyla ilk yayını yaptı
- 1896 Fransız Antoine BECQUEREL Uranyumun radyoaktif madde olduğunu keşfetti
- 1898 Danimarkalı Valdemer POULSEN İlk teybi icat etti
- 1900 Norveç VAALER Kağıt tutturmada kullanılan Ataç ı geliştirdi
- 1901 ABD GİLETTE ve NİCKERSON körlenince atılan tıraş bıçağının patentini aldı
- 1901 İngiliz Hubert BOOTH ilk elektrikli süpürgeyi icat etti
- 1901 İlk kez okyanus aşırı radyo yayını yapıldı
- 1902 Polonya Marie CURİE ve kocası Pierre CURİE Radyumu keşfettiler
- 1903 ABD WRIGHT kardeşler ilk motorlu uçağı tasarladılar
- 1903 Fransız Gustave LİEBAU ilk emniyet kemerini tasarladı ve patentini aldı
- 1903 Hollanda Dr Willem EİNTHOVEN Elektro kardiografi cihazını icat etti
- 1904 İngiliz John FLEMİNG ilk elektronik vakum tüpü (Diyot) icat etti
- 1905 ABD Albert EINSTEIN (Musevi asıllı Alman) görecelik kuramını yayınladı. Bu yazısını 1915 ve 1919 da tamamladı
- 1906 ABD Alva FİSHER ilk çamaşır makinesını ict etti
- 1907 Kanada Reginald FESSENDEN radyo aracılığıyla ilk insan sesini iletti
- 1907 Fransız Paul CORNU ilk motorlu helikopteri uçurdu
- 1908 Alman GEIGER kendi adını verdiği ve Radyasyonun varlığını saptayan cihazı geliştirdi
- 1908 ABD Henry FORD T modeli adındaki ilk seri üretim otomobili yaptı. İlk üretim bandı fikrinin de babası olan Ford 1913 de günde 1000 araba üretebiliyordu
- 1911 Norveç Roald AMUNDSEN Güney kutbunu keşfetti
- 1913 ABD Elmer SPERRY ilk Robotu yaptı (ROBOT kelimesi Çek dilinde -zorunlu emek- anlamındadır ve deyim tarlada köle gibi sürekli çalışan işçiler için kullanılmıştır)
- 1913 İngiliz Sheffield Paslanmaz çeliği buldu
- 1914 ABD Ohio kentinde ilk trafik lambaları kullanıldı
- 1914 I Dünya savaşı başladı ve 1918 de bitti
- 1915 Isıya dayanıklı Pyrex cam üretildi
- 1918 Fransız Pierre LANGEVIN ve ekibi ilk kez SONAR sistemini ict ettiler (SONAR : Sound Navigation and Ranging: Ses yardımıyla yer belirleme ve mesafe ölçme anlopps gelmektedir)
- 1921 Almanya İlk otoyol hizmete girdi
- 1922 Alman Arthur KORN radyo dalgalarıyla fotoğraf gönderebilen Faks tasarladı ve Amerika'ya gönderdi
- 1922 Kanada İlk kez bir şeker hastasına Ensülin tedavisi uygulandı
- 1923 İsveç Platen ve Munters adlı iki mühendis ilk elektrikli buzdolabını tasarladı
- 1926 İskoç John Logie BAİRD ilk kez insan yüzünün görüntüsünü Televizyonda elde etti
- 1926 ABD Robert GODDART ilk sıvı yakıtlı roketi başarıyla fırlattı
- 1928 ABD'li Richard DREW genel amaçlı yapışkan bandı üretti (Avrupada seloteyp diye bilinir)
- 1928 İskoç Alexander FLEMING penisilini buldu
- 1929 ABD AT&T Laboratuarlarında Coaxial kablonun patenti alındı
- 1930 ABD ilk elektronik cihaz yaratıldı
- 1930 Wallace CAROTHERS naylonu üretti
- 1930 ABD Clyde TOMBAUGH Plüton u keşfetti
- 1933 Almanya ilk Teleks kullanıldı
- 1934 İngiliz Percy SHAW kedi gözü adını verdiği yansıtıcı tasarladı ve çok para kazandı
- 1935 İskoç Robert Watson-Watt, Radarı icat etti Bu radar uçakları 65 Km den tanıyabiliyordu
- 1935 Rus asıllı Amerikan İgor SKORSKY VS 300 adlı ilk modern helikopteri yaptı
- 1936 İngiltere BBC siyah beyaz TV yayınına başladı
- 1937 İngiltere Frank WHITTLE ilk jet motorunu tasarladı
- 1938 Macar Lazla BİRO tükenmez kalemi ict etti
- 1938 ABD Chester CARLSON ilk fotokopi makinesını ict etti
- 1939 İngiltere İlk Çamaşır makinesi üretildi
- 1939 ABD de HP şirketi Analog verileri dijitale çeviren Pulse-code modulation sistemini geliştirdi
- 1939 II Dünya savaşı başladı ( 1945 de sona erdi )
- 1942 ABD Von BRAUN (Alman göçmeni) V-2 adlı uzun menzilli roketi tasarladı
- 1942 İtalyan Enrico FERMİ ilk Nükleer Reaktörü tasarladı
- 1943 Holanda Wilhelm KOLFF ilk yapay böbreği tasarladı
- 1945 ABD Robert OPPENHEİMER ilk atom bombasını geliştirdi ve denedi. Ayni yıl Japonya'nın Nagazaki ve Hiroşima şehirlerine atıldı ve binlerce sivil öldürüldü. II. Dünya Savaşı sona erdi
- 1945 ABD Percy SPENCER ilk Mikro dalga fırının patentini aldı
- 1946 ABD J.MAUCHLY ve J.ECKERT askeri amaçlı balistik hesaplamalarda kullanılmak üzere ENIAC adlı ilk elektronik bilgisayar sayılan aleti tasarladılar
- 1947 ABD Sesten hızlı uçuş denemesi başarıldı
- 1947 ABD'li Edvin LAND polaroid fotoğraf makinesini icat etti
- 1947 ABD Transistorun teorisi geliştirildi
- 1948 ABD BARDEEN, BRATTAIN ve SCHOCKLEY adlı üç bilim adamı Transistoru icat ettiler
- 1951 ABD IBM şirketi tarafından ilk ticari bilgisayar yaratıldı
- 1951 ABD John ECKERT ve John MAUCHLY ilk sayısal bilgisayar olan UNIVAC ı yaptılar
- 1953 ABD İlk Renkli TV yayını yapılmaya başladı
- 1953 İngiliz Francis CRİCK ve ABD James WATSON DNA moleküllerinin yapısını keşfettiler
- 1957 SSCB uzaydaki ilk insan yapımı cisim olan SPUTNİK 1 adlı uyduyu fırlattı
- 1958 ABD Fizikçiler TOWNES ve SCHAWLOW LAZER kuramını ortaya koydular
- 1958 ABD Silisyum yonga / Mikro Chip icat edildi
- 1958 ABD Alman asıllı Von BRAUN tasarladığı roket sistemleriyle uzaya ilk uydunun fırlatılmasını sağladı
- 1960 ABD Theodor MAIMAN ilk LAZER tabancasını gerçekleştirdi
- 1961 SSCB Yuri GAGARİN uzaya giden ilk insan oldu
- 1962 ABD ilk TV uydusu olan Telstarı fırlattı
- 1964 ABD IBM şirketi ilk kelime işlemciyi üretti
- 1966 ABD Tek transistörlü hafıza yongası yaratıldı
- 1967 G.Afrika Christian BERNARD İlk kalp naklini gerçekleştirdi
- 1969 ABD Bilgisayar platformlarında UNIX İşletim sistemi çalıştırılmaya başlandı
- 1969 ABD Neil ARMSTRONG ve Edwin ALDRIN Aya ayak basan ilk insanlar oldular
- 1970 ABD IBM firması ilk Floopy denilen esnek disketi üretti
- 1971 SSCB ilk uzay istasyonu olan Solyut 1 fırlatıldı ve dünya yörüngesine oturtuldu.
- 1972 İngiliz Godfrey HOUNSFIELD Bilgisayarlı Tomografi cihazını üretti
- 1973 SSCB Lunokhod adlı robot aya iniş yapan insansız ilk araç oldu
- 1974 ABD Değişik bilgisayarların komünikasyonu için TCP/IP protokolü geliştirildi
- 1974 ABD Bar Code uygulaması başlatıldı
- 1975 ABD microsoft adlı yazılım şirketi kuruldu
- 1976 ABD Intel tarafından 4.77 MHZ hızında 8086 koduyla Mikro işlemci gerçekleştirildi
- 1981 ABD IBM firması IBM-PC with MS DOS adıyla kişisel bilgisayar yaratıldı
- 1982 Hollanda şirketi olan Philips ilk kompact diski (CD) üretti ( Sony ile ayni zamanda)
- 1982 ABD İlk yapay kalp nakli gerçekleştirilir.
- 1983 ABD de MicroSoft firması Windows işletim sistemini yarattı
- 1984 ABD Milyon bitlik hafıza yongası yapıldı
- 1984 ABD Apple firması MACİNTOSH adlı bilgisayarı anons etti
- 1985 ABD ARPA nın adı INTERNET olarak değiştirildi
- 1985 Avrupa'da Mobil telefonlar kullanılmaya başlanır.
- 1986 SSCB Çernobil Nükleer kazası meydana geldi
- 1986 ABD National Instruments firması LabVIEW adı altında GUI tabanlı bir endüstri yazılımı geliştirdi
- 1990 ABD World Wide Web anons edildi
- 1991 ABD Avrupa'nın ilk çevre uydusu ERS-1 yörüngeye oturtuldu
- 1992 ABD sanal gerçeklik tasarlandı
- 1992 Ozon tabakasındaki delik Güney Amerika sahillerine kadar genişlediği saptandı
- 1997 ABD NASA tarafından fırlatılan Pethfinder Robotu Marsa iniş yaptı
- 1997 ABD Genetik kopyalamada ilk somut başarı sağlandı. DOLLY adı verilen bir koyun kopyalandı
- 1997 ABD IBM tarafından gerçekleştirilen DEEPER BLUE adlı bilgisayar Satranç ustası Kasparov'u yendi
- 2000 ABD Bilim adamları ortak bir projede genetik şifrenin çok büyük oranda çözüldüğünü açıkladılar
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
43B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Üst