Element Nedir?

Genel Kültür bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Element Nedir - Element Ne Demek
  Bir çoğumuz GORA filminde duymuşsunuzdur, doğada bulunan 4 element geyiğini, oysaki günlük hayatımızın temel yapı taşları olan elementler hakkında bilgi bilmeyiz. İşte Element Nedir ve Element Tanımı yazımızı okumaktasınız.

  Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılamayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen Maddeye Element denir. Elementler Aynı cins Atomlardan meydana gelen saf maddelerdir.
  Elementlerin özellikleri
  Elementler fiziksel ve kimyasal yollarla kendisinden daha basit maddelere ayrıştırılmazlar.
  Elementlerin en küçük yapı taşları atomdur.
  Elementler sembollerle gösterilir.
  Elementler saf maddelerdir.
  Elementleri öz kütleleri ve erime, kaynama noktaları sabittir.
  Elementler tabiatta hem katı, hem Sıvı hem de Gaz halinde bulunurlar.
  Saf ve homojen maddelerdir
  Sabit öz kütleleri vardır.

  Kullandığımız Elementler
  Hidrojen, Oksijen ve karbon vücudumuzu oluşturan başlıca elementlerdir. Diğerleri de az miktarlarda olmasına rağmen yaşantımız için vazgeçilmez önemdedirler. Bu elementler yapımızda yer aldıkları gibi onları hayatımız boyunca doğadan sağlarız. Gerekli olmadığı halde birçok element vücudumuza girer. Ancak onları zararsız hale getirecek özelliklerimiz vardır. Genel olarak bakarsak yaşamamız için gereken element miktarının çok olmadığını görürüz. Selenyum çok önemlidir. Ama gereken dozun üstündeki miktar öldürücüdür. Canlı organizmaların,kendilerine gereken maddeleri hangi oranda alacağı evrim ile belirlenmiştir.

  Aynı şekilde yararsız olan yabancı maddelere karşı direnç te gelişim sürecinde kazanılmıştır. Bu direncin seviyesi, çevrelerindeki element çokluğu ile ilgilidir. Başka bir ifade ile,canlılar gerekli ve gereksiz Elementlerle iç içe yaşar. Ama evrimsel birikimleri ile metabolizmaları yaşamsal ayrımı gerçekleştirir. Elementlerin birbirleri ile birleştiklerinde bize garip gelen özellikleri vardır. Hem oksijen hem de Hidrojen ateşe karşı duyarlıdır. Oksijenin bizzat kendisi yanıcı değildir,sadece başka maddelerin yanmasını kolaylaştırır.
  Hidrojen gaz halinde iken son derece yanıcıdır. Ama bir araya geldiklerinde ortaya çıkan özellik tam tersidir. Ayrı ayrı yanma olayını tetikleyen bu iki element uygun oranda birleştiklerinde ateşi söndürür.
  Sodyum kararsız bir Elementtir. Klor ise oldukça toksiktir,yani bünyede zehirlenme etkisi yapar. Su içerisine az miktarda bile saf Sodyum atılırsa kuvvetli bir patlama olur. Klor az yoğunlukta kullanılır ise mikroorganizmaları yok eder. Ama yoğunluğun artması bizim için çok tehlikelidir.

  Nitekim yüzme havuzlarına mikrop öldürücü olarak atılan klor çok seyreltilmiş haldedir. Buna rağmen onun varlığını hissederiz. Ayrı ayrı bize zararlı olan bu iki element bir araya gelince ilginç bir oluşum gerçekleşir.Sodyum klorür. Yani yemeklerimize kattığımız sofra tuzu. Bir element doğal yollardan bünyemize girmiyorsa ona karşı direnç sistemimiz yoktur. Şöyle de ifade edebiliriz:Yaşantımız için doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan maddeler bizim için zararlıdır. Örneğin kurşun insan açısından zehirlidir.Zira onu zararsız hale getirecek savunmamız yoktur. Cıva ve plütonyum da böyledir.

  Elementlerin sınıflandırılması
  Elementler kimyasal özellikleri bakımından üçe ayrılır. Metaller Ametaller Soygazlar .

  Metaller
  Tabiatta atomik halde bulunur.
  Genellikle yüzeyi parlak görünüşlüdür.
  Levha ve tel haline getirilebilir.
  Isı ve Elektrik akımını iletir.
  Oda sıcaklığında hepsi katıdır. ( cıva hariç )

  Ametaller
  Yüzeyleri parlak görünüşlü değil, mattır.
  Genellikle erime noktası düşüktür.

  Katı olan ametaller tel ve levha hâline getirilemez. Kırılgandır.
  Tabiatta oda sıcaklığında üç halde de bulunur. ( Klor Gaz, brom Sıvı, iyot katıdır. )

  Elektrik akımını iletmez. ( Karbonun bir allotropu olan grafit hariç )
  Soy gazlar

  He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Elementleri soy gazdır.
  Soy Gazlar son yörüngesinde maksimum sayıda Elektron bulundurur. Bu sayı helyum için 2, diğer beş soy gaz için 8 dir.
  Soy gazlar nötr Atomlar olarak kalmayı tercih ederler. Elektron almaz, vermez ve ortaklaşmazlar.

  Elementlerin Simgeleri
  Element simgesi, her Elemente ait bir ya da iki harften oluşan simgelerin, uluslararası geçerliliği vardır. Çok az sayıda elementin bilindiği zamanlarda, Elementler, Plato'nun Eski Yunanlıların kullandığı Toprak - Hava - su ve ateş sembollerinden yaptığı uyarlamalarla simgeleniyordu. Daha sonra yeni elementler keşfedildikçe, tüm elementlerin eninde sonunda " Altın "a dönüşeceği düşüncesinden yola çıkan simyacılar tarafından, güneş ( Altın ) merkezli sistemdeki her gezegenin adı, bir elemente verildi. O dönemde bilinen elementlerin bazılarının " simya " sembolleri kullanılıyordu.

  Z Sembol İsim
  1 H Hidrojen
  2 He Helyum
  3 Li Lityum
  4 Be Berilyum
  5 B Bor
  6 C Karbon
  7 N Nitrojen
  8 O Oksijen
  9 F Flor
  10 Ne Neon
  11 Na Sodyum
  12 Mg Magnezyum
  13 Al Alüminyum
  14 Si Silisyum
  15 P Fosfor
  16 S Kükürt
  17 Cl Klor
  18 Ar Argon
  19 K Potasyum
  20 Ca Kalsiyum
  21 Sc Skandiyum
  22 Ti Titanyum
  23 V Vanadyum
  24 Cr Krom
  25 Mn Mangan
  26 Fe Demir
  27 Co Kobalt
  28 Ni Nikel
  29 Cu Bakır
  30 Zn Çinko
  31 Ga Galyum
  32 Ge Germanyum
  33 As Arsenik
  34 Se Selenyum
  35 Br Brom
  36 Kr Kripton
  37 Rb Rubidyum
  38 Sr Stronsiyum
  39 Y İtriyum
  40 Zr Zirkon
  41 Nb Niyobyum
  42 Mo Molibden
  43 Tc Teknetyum
  44 Ru Rutenyum
  45 Rh Rodyum
  46 Pd Paladyum
  47 Ag Gümüş
  48 Cd Kadmiyum
  49 In İndiyum
  50 Sn Kalay
  51 Sb Antimon
  52 Te Tellür
  53 I Iyot
  54 Xe Ksenon
  55 Cs Sezyum
  56 Ba Baryum
  57 La Lantan
  58 Ce Seryum
  59 Pr Praseodim
  60 Nd Neodim
  61 Pm Prometyum
  62 Sm Samaryum
  63 Eu Evropyum
  64 Gd Gadolinyum
  65 Tb Terbiyum
  66 Dy Disprosyum
  67 Ho Holmiyum
  68 Er Erbiyum
  69 Tm Tulyum
  70 Yb İterbiyum
  71 Lu Lutetyum
  72 Hf Hafniyum
  73 Ta Tantal
  74 W Tungsten
  75 Re Renyum
  76 Os Osmiyum
  77 Ir İridyum
  78 Pt Platin
  79 Au Altın
  80 Hg Cıva
  81 Tl Talyum
  82 Pb Kurşun
  83 Bi Bizmut
  84 Po Polonyum
  85 At Astatin
  86 Rn Radon
  87 Fr Fransiyum
  88 Ra Radyum
  89 Ac Aktinyum
  90 Th Toryum
  91 Pa Protaktinyum
  92 U Uranyum
  93 Np Neptünyum
  94 Pu Plütonyum
  95 Am Amerikyum
  96 Cm Küriyum
  97 Bk Berkelyum
  98 Cf Kaliforniyum
  99 Es Einsteinyum
  100 Fm Fermiyum
  101 Md Mendelevyum
  102 No Nobelyum
  103 Lr Lavrensiyum
  104 Rf Rutherfordyum
  105 Db Dubniyum
  106 Sg Seaborgiyum
  107 Bh Bohriyum
  108 Hs Hassiyum
  109 Mt Meitneriyum
  110 Ds Darmstadtiyum
  111 Uuu Ununnilyum
  112 Uub Ununbiyum
  113 Uut Ununtriyum
  114 Uuq Ununkuadyum
  115 Uup Ununpentiyum
  116 Uuh Ununheksiyum
  117 Uus Ununseptiyum
  118 Uuo Ununoktiyum
  119 Uue Ununenniyum
  120 Ubn Unbiniliyum

   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 27 Mayıs 2011