Dua ibadetin kendisidir

Dualar bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Bu dua sevgili peygamberimiz (sav) efendimizin elini açarak ettiği dualardandır

  Allahım ,hatamı ve cahilliğimi,işimde aşırılığımı ve benden iyi bildiğin şeylerimi bağışla.
  Allahım,ciddimi ve şakamı bağışla,hataen ve kasten yaptıklarımı bağışla.Bütün bunlar bende vardır.
  Allahım,yapıp ileriye gönderdiğim ve yapmayıp geriye bıraktığım;açıkladığım ve gizlediğim şeylerimi ve benden daha iyi bildiğin şeylerimi bağışla.İleriye süren ve geriye bırakan sensin.Sen her şeye kadirsin.

  Allahım bütün hamdler sanadır,sen yerin ğöğün ve onlarda onların nurusun.Hamd yine sanadır, çünkü sen yerin ğöğün ve bunlarda olanın yegane idare edenisin, ve gene bütün övgüler sana aittir, ki sen Hakk'sın, vaadin,sözün, seninle karşılaşmak,cennet ve cehennem, peygamberlerin, Muhammed(sav)'in kıyamet saati, bütün bunlar Hakk'tır.

  Allahım sana teslim oldum,sana inandım,sana tevekkül ettim, sana yöneldim, tövbe ettim, senin uğruna mücadele ettim, seni hakem edindim, gelmiş gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla.Sen, benim ilahımsın senden başka ilah yoktur. Şanı yüce Allahın güç ve kuvvetinin dışında güç ve kuvvet yoktur;(buhari-müslüm)

  Gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin rabbi, meliki ve sahibi olan Allahım ! Senden başka ilah olmadığına şahidim. Nefsimin kötülüğünden, şeytan ve ortaklarının şerrinden sana sığınırım. Nefsime bir kötülüğün gelmesinden veya müslümanlara karşı bir suç işlemeye onu itmesinden gene Allaha sığınırım.(tirmizi)