Gelin Duası

Dualar bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Gelin Duası - Gelinlerin Okuyacağı Dualar
  İnsanlar için kendi türlerinden eşler var eden ve aralarında sevgi yaratan Yüce
  ALLAH'a sonsuz hamd ve şükürler olsun. Aile hayatını en güzel şekilde yaşayarak
  bizlere örnek olan Hz. Muhammed Aleyhisselam'a da binlerce salat-ü selam...

  Aile efradına, ashabına ve onun yolundan gidenlere de selam olsun.

  Rabbimiz!

  Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve nesiller ver.
  Bizi takva sahiplerine önder kıl.

  Rabbimiz!

  Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma, bize rahmetinden
  ver. Şüphesiz sen çok bağışlayansın.

  Rabbimiz!

  Nurumuzu tamamla. Bizi bağışla,şüphesiz senin her şeye gücün yeter.


  Rabbimiz!

  Bizi sana teslim olanlardan eyle. Neslimizden de sana teslim olmuş bir
  ümmet lütfeyle. Bize vazifelerimizi göster, tövbelerimizi kabul et. Şüphesiz
  tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan ancak sensin.

  Ey sevginin ve rahmetin kaynağı! Sen Rasulünün diliyle, iffetini korumak için
  evlenenlere mutlaka yardım edeceğini vaat ettin. Sen vadinden dönmezsin ve
  vadini yerine getirenlerin en üstünü sensin.

  Hayatının belki bu en önemli gününde, bu gelinimizin dünya ve ahiret hayatına
  ilişkin olarak giderilmedik hiçbir sıkıntısını, görülmedik hiçbir ihtiyacını bırakma.
  Efendimiz Hz. Muhammed ve ailesine rahmet ettiğin gibi bu gelinimizi ve ailesini de
  rahmet alanına al.

  ALLAHım!

  Eşi ile birbirlerini, Hz. Muhammed ile Hz. Hatice validemizin birbirlerini
  sevdikleri gibi sevmeyi nasip eyle. Kendilerine Hz. Adem ile Havva annemiz
  arasına koyduğun sevgi gibi bir sevgi ver. Hz. Ali Efendimiz ile Fatıma validemiz
  gibi birbirlerini sevdir. Birbirlerine karşı kalplerini ısındır ve onları fitneden,
  fesattan, nefretten ve düşmanlıktan muhafaza eyle.

  ALLAHım!

  Ona takva, iffet, sıhhat, afiyet ve ihtiyaç duyduğu her alanda yeterlilik
  nasip eyle. Onu yardımından mahrum bırakma. Ona bol ve helal rızık ver. Verdiğin
  rızkı hakkında bereketli kıl. Onu kanaatkar eyle. Ilmini artır. Faydalı şeyleri öğret.
  Hidayete ulaştırdıktan sonra kalbini eğriltme. Ona, öğrettiklerinden yararlanmayı
  nasip eyle.

  ALLAHım!

  Ona anne olmayı ve anne şefkatini nasip et. Tertemiz bir nesil lütfet.
  Şüphesiz sen duaları işitensin. Salih evlat ihsan eyle. Rabbim! Onu ve soyundan
  gelecekleri, namaz kılanlardan eyle.

  ALLAHım!

  Ona, iffetini muhafaza ederek yaşamayı, namazını kılemm,orucunu tutan ve
  sana itaat eden saliha bir hanım olarak cennetine girmeyi nasip et.

  Evinin; Kur'an okunan, Islam konuşulan ve meleklerin ziyaret ettiği bir yuva
  olmasını nasip eyle. Onları gece ibadetinden uzak kılma.

  ALLAHım!

  Onun kalbini zikrine aç. Sana ve Rasulüne itaat etmeyi ve Kitabınla amel
  etmeyi nasip eyle. Bütün işlerinin sonucunu güzel eyle. Onu dünya perişanlığından
  ve ahiret azabından koru.

  ALLAHım!

  Onu Peygamberin Muhammed (s.a.s.)'in sünneti üzere yaşat, ona Islam
  üzere yaşamayı ve Islam üzere hayata göz yummayı nasip et ve şeytanın ve
  fitnecilerin saptırmasından muhafaza buyur.

  Sadakatten ayırma. Eşini kendine bağlı ve vefalı eyle.

  Kötü arkadaş ve kötü komşudan uzak eyle. Iyi komşular ver. Şerlilerin şerrinden,
  fitnecilerin fitnesinden, iftiradan, kıskançlıktan muhafaza eyle.

  ALLAHım!

  Eşiyle birlikte bugünü, Islami hayatlarında daha iyiye ve daha güzele
  doğru önemli bir değişim durağı eyle. Bir insan olarak geçmişte işlediği günahlar
  var ise, onları bağışlayıver, gelecekte ise onu günahlara bulaşmaktan muhafaza
  buyur. Eşiyle birlikte senin rızana uygun olarak hareket etmeyi nasip eyle, Ey lütuf
  ve ihsan sahibi!

  ALLAHım!

  Bizler insanız ve senin kulunuz. Birçok kusurlarımız, açıklarımız ve
  eksikliklerimiz var. Bu kardeşimiz de senin kulundur. Onun eksikliklerini,
  kusurlarını, açıklarını kapatıver. Sağından, solundan, önünden, arakasından,
  yukarıdan ve aşağıdan gelecek tehlikelere karşı onu muhafaza eyle.
  Onu, altından kalkamayacağı sıkıntılardan ve korkulardan uzak kıl.

  Rabbim!

  Kendisine Müslüman olmayı nasip ettiğin gibi, ölünceye kadar Müslüman
  kalmayı da nasip eyle. Neslini Islam'dan koparma. Ona, verdiğin nimetlere
  şükretme, takdirine razı olma, sıkıntılara, musibetlere, taatlara ve dünya hayatının
  olumsuz çekiciliklerine karşı sabretme bilinci ver. Selim bir kalp, doğru sözlülük,
  daima seni anan bir zihin nasip eyle. Kalbine bir nur, gönlüne bir nur, gözüne bir
  nur, kulağına ve bütün uzuvlarına bir nur ver. Günahlardan uzak durma şuuru
  nasip eyle. Onu, dünya ve ahiret hayatı açısından hiçbir yararı olmayacak faydasız
  işlerle uğraşmaktan muhafaza buyur.

  ALLAHım!

  Ona helal ile yetinerek haramdan sakınmayı, sana itaat ederek
  günahlardan uzak kalmayı nasip et ve lütfunle onu başkalarına muhtaç etme.
  Helalinden yeterince ver ki harama muhtaç olmasın. Lütfun ve ihsanını esirgeme ki
  senden başkasına ihtiyacı kalmasın. Hayırlı ve faydalı işlerle uğraşmayı nasip et ki
  dünya ve ahiret hayatı açısından boş ve faydasız işlerle uğraşamasın.

  ALLAHım!

  Onu, en güzel işler yapmaya muvaffak kıl ve en güzel ahlaka eriştir.
  Bunlara ancak sen eriştirirsin. Kötü işlerden ve kötü ahlaktan koru. Bunlardan da
  ancak sen korursun.

  ALLAHım,

  Onu kafirlerin, imansızların, fasıkların, zalimlerin ve sana karşı sorumluluk
  bilinci taşımayanların baskı ve şiddetiyle karşılaştırma.

  Rabbim!

  Şeytanın yönlendirmelerine karşı onu sana emanet ediyoruz.
  Onu şeytanın tasallutundan uzak eyle.

  Ey kalpleri evirip çeviren ALLAHım! Onun kalbini dininde sabit kıl.
  Kalbinde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma!

  ALLAHım!

  Kendisine seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve sana yakın kılacak her
  işi sevmeyi nasip et. Ona imanı sevdir ve çekici kıl. Gönlünde inkarcılığa, fasıklığı
  ve isyana karşı bir nefret yarat ve bunları itici kıl ki onlardan uzak kalsın.

  ALLAHım!

  Sen onun Rabbisin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Onu yaratan sensin,
  o, senin kulun. Onu, sana verdiği söz ve ahdine bağlı kıl. Işlediği günahlar var ise,
  onların şerrinden kurtar. ıhsan ettiğin nimetlerin kadrini bilmeyi nasip et.

  ALLAHım!

  Bu gelinimize öyle bir rahmet ver ki, iki cihanda da doğruluktan hiç
  ayrılmasın ve mutlu olsun. Öyle içten bir tövbe nasip et ki onu bir daha ebediyen
  bozmasın ve öyle bir istikamet ver ki ebediyen bu doğrultudan sapmasın.

  ALLAHım!

  Ona, hayırlar işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi nasip
  et. Onu, hıyanetten, küfürden, şirkten, Islam'ın emir ve yasaklarına karşı
  gelmekten, münafıklıktan, gösterişten, riyadan, kötü ahlaktan faydasız ilimden,
  korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve Kabul olmayan duadan uzak tut.

  ALLAHım!

  Onu, sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan,
  cimrilikten, kalp katılığından, gafletten, zilletten, meskenetten muhafaza eyle.


  ALLAHım!

  Onu zulmetmekten de, zulme uğramaktan da koru. Üzerine kul hakkı ve
  hayvan hakkı geçirme. Günahtan, zenginliğin fitnesinden, fakirliğin fitnesinden
  muhafaza eyle.

  ALLAHım!

  Çekilmez belalardan, isyana düşmekten, görülmez kazalardan ve
  düşmanlarını sevindirecek musibetlerden onu muhafaza eyle.

  ALLAHım!

  Kendisine sıhhat, iffet, emanet, güzel ahlak ve takdire rıza anlayışı ver.

  ALLAHım!

  Bu kulunun kalbini nifaktan, amelini riyadan, dilini yalandan, gözünü
  hıyanetten uzak tut.

  ALLAHım!

  Geçmişte işlediği günahlar var ise
  onları bağışla, ömrünün geriye kalan
  kısmında da onu günah işlemekten muhafaza buyur.

  ALLAHım!

  Verdiğin güzellikleri, nimetleri ve yetenekleri ondan çekip alma. Bundan
  sonraki her gününü bundan önceki günlerinden daha mutlu ve huzurlu geçirmeyi
  nasip eyle, geçmişi aratma.

  (Amin)