Dandanakan Savaşı'nın Önemi

Osmanlı bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  1040 yılında Selçukluların Gaznelileri yendiği ve Gazne Devleti'nin dağılmasına yol açan savaş. Bu savaşın sonunda Seçuklu Devleti kurulmuştur.
  dandanakan savasi.jpg
  Dandanakan Savaşının Sebep ve Sonuçları
  Çağrı ve Tuğrul Beyler'in gitgide büyüyen Türkmen kuvvetleri Gazne şehirlerini tehdit edip, yağmalamaya başlamıştı. Gazne hükümdarı Sultan Mesud, Selçuklu tehlikesine son vermek için zırhlı askerlerden oluşan ordusu ile Selçukluların üzerine sefere çıktı. 23 Mayıs 1040 tarihinde Dandanakan'da iki ordu çarpışmaya başladı. Üç gün süren savaş Selçukluların büyük galibiyeti ile sonuçlandı. Sultan Mesud'un 100 süvarisi ile canını zor kurtardığı savaş Selçukluların bölgede hakimiyetinin başlangıcı ve Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu olarak kabul edilir. Sultan Mesud askerleri tarafından öldürüldü.

  Dandanakan Savaşı Türk Tarihinde bir dönüm noktası olarak sayılır. Türkmenler tarih sahnesine bu savaşın ardından çıkmış ve Horasan'ın fethi başlamıştır. Bu savaştan sonra Tuğrul Bey hükümdar ilan edilmiş ve "sultan" unvanını almıştır. Tuğrul Bey, az zamanda Horasan, Toharistan ve Cürcan'ı ele geçirerek buralarda Gazne egemenliğine son vermiştir. Daha sonra İran'a yönelmiş, İran ve Azerbaycan'ı alarak Rey şehrini başkent yapmıştır.