C# Maaş Hesaplama

C Programlama bölümünde yer alan bu konu Rockn_ tarafından paylaşıldı.

 1. Rockn_

  Rockn_ Üye

  Adı soyadı=________
  Çalıştığı gün_______
  Günlük yevmiye______

  Hesapla çıkış..

  (Formun görüntüsü)

  Hesapla button'n koduna:
  {
  int issayisi;
  decimal yevmiye;
  string ad;
  decimal netmaas;
  decimal maas;

  issayisi=Convert.ToInt32(txtgunsayisi.Text);
  yevmiye=Convert.ToDecimal(txtyevmiye.Text);
  ad=Convert.ToString(txtad.Text);
  maas= (issayisi*yevmiye)
  netmaas=(maas-maas*18/100);
  MessageBox.Show(ad+ "çalışanın maaşı= " + maas + "net maaşı= " + netmaas);
  }
  }

  Çıkış:
  Close();


  (rockn)