C# Maaş Hesaplama

Rockn_

Üye
Adı soyadı=________
Çalıştığı gün_______
Günlük yevmiye______

Hesapla çıkış..

(Formun görüntüsü)

Hesapla button'n koduna:
{
int issayisi;
decimal yevmiye;
string ad;
decimal netmaas;
decimal maas;

issayisi=Convert.ToInt32(txtgunsayisi.Text);
yevmiye=Convert.ToDecimal(txtyevmiye.Text);
ad=Convert.ToString(txtad.Text);
maas= (issayisi*yevmiye)
netmaas=(maas-maas*18/100);
MessageBox.Show(ad+ "çalışanın maaşı= " + maas + "net maaşı= " + netmaas);
}
}

Çıkış:
Close();


(rockn)
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
17B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
13B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Üst