Eserleri, Biyografisi Bağdatlı Ruhi - Bağdatlı Ruhi Kimdir - Bağdatlı Ruhi Hayatı

Edebiyat TR bölümünde yer alan bu konu pesimist tarafından paylaşıldı.

 1. pesimist

  pesimist sanal alem

  Bağdatlı Ruhi Kimdir - Bağdatlı Ruhi Hayatı

  Bağdat doğumlu olduğu bilinen şairin doğum tarihi bilinmemektedir. Bağdat doğumlu olduğu için Bağdatlı Ruhî olarak anılmıştır. Gerçek ismi Osman'dır. Babası Osmanlı ordusunda bir askerdi, kendisi de sipahi olmuştur. Dönemin önemli, ünlü isimleriyle arkadaşlık kurmuştur. Çeşitli savaşlara katılmıştır. Eleştirel tarzı ve yalın üslubu ile ünlenmiştir. Toplumun sorunlarına ilişkin yazmayı tercih etmiştir. 1605 yılında Şam'da öldüğü bilinmektedir.

  Çalışmaları

  Bağdatlı Ruhi'nin en çok etkilendiği şair Fuzuli'dir, Fuzuli'nin oğlu Fazlı ile de arkadaşlık kurmuştur. Revaçta olan aşk, kahramanlık gibi konular üzerine yazmaktansa yaşadığı bölgelerin idari sistemlerinin meseleleri, toplumun sorunlu ve eksik noktaları, yanlış din anlayışı gibi konularda, eleştirel bir stilde yazmıştır.

  Bağdatlı Ruhi'nin en ünlü ve en önemli eseri Terkib-i Bend isimli manzumesidir. 17 bendlik manzumeye Türk edebiyatının önemli isimleri (Şeyh Galip, Ziya Paşa gibi) nazireler yazmıştır.

  Eserlerinden örnek

  Terkib-i Bend'in birinci bendi

  Sanmam bizi kim şîre-i engûr ile mestüz
  Biz ehl-i harabâtdanuz mest-i Elest’üz

  Ter-dâmen olanlar bizi alûde sanur lîk
  Biz mâil-i bûs-i leb-i câm ü kef-i destüz

  Sadrın gözedüb neyleyelim bezm-i cihânın
  Pâ’yi hum-i meydir yirimüz bâde-perestüz

  Mâil değiliz kimsenin âzârına ammâ
  Hâtır-şiken-i zâhid-i peymâne şikestüz

  Erbâb-i garez bizden ırağ olduğu yeğdir
  Düşmez yare zirâ okumuz sâhib-i şeştüz

  Bu âlem-i fânîde ne mîr ü ne gedâyuz
  A’lâlara a’lâlanuruz pest ile pestüz

  Hem-kâse-i erbâb-ı dilüz arbedemiz yok
  Mey-hânedeyüz gerçi velî ışk ile mestüz

  Biz mest-i mey-i mey-kede-i âlem-i cânuz
  Ser-halka-i cem’iyyet-i peymâne-keşânuz

  Bağdatlı Ruhi Türk edebiyatında da önemli bir yere sahiptir

   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 1 Aralık 2010