Ali Kuşçu Resmi

Resim Galerisi bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  1403 tarihinde alimler şehri Semerkand'da dünyaya gelen ve asıl ismi Ali bin Muhammed olan Ali Kuşçu İslam tarihinin en büyük alimlerindendir.

  Matematik ilminin yanı sıra, Astronomi ve kelam alimi de olan Ali Kuşçu Uluğ Bey ile birlikte çalışmalar yapmış ve rasathane müdürlüğü yapmıştır.

  En bilinen eseri matematik, cebir ve hesap üzerine yazdığı kitabı Risale fi'l Muhammediye ve Arapça sarf ilmi konusunda kaleme aldığı El-‘Unkûdu’z-Zevâhir fî Nazmi’l-Cevâhir kitabıdır.

  Fatih Sultan Mehmed Han döneminde yaşamış olan Ali Kuşçu Ayasofya medresesinde müderrislik de yapmıştır. 16 Aralık 1474 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir.

  ali-kuscu.jpg
  ali-kuscu-1.jpg
  ali-kuscu-2.jpg
   
  Son düzenleme: 21 Ocak 2015