Akciğer Apsesi

Göğüs Hastalıkları bölümünde yer alan bu konu SaMeT46 tarafından paylaşıldı.

 1. SaMeT46

  SaMeT46 Moderatör

  Akciğerlerde irin oluşumuyla ortaya çıkan bu hastalık günümüzde antibiyotiklerle tedavi edilebilmektedir.Akciğer apsesi akciğerlerdeki irinli hastalıkların en doğal sonucudur. Tedavide antibiyotiklerin günümüzdeki gibi kullanılmadığı zamanlarda kendine özgü gelişme çizgisi sebebiyle kolay teşhis konan bir hastalıkaken zamanımızda teşhisi zor farklı ve karışık belirtiler gösteren bir hastalık durumuna gelmiştir. Bilimin ilerlemesiyle geanel durumu kötü hastaların uzun sürealerle hayatta tutulabilmesi eskiden pek karşılaşılmayan apse çeşitlerine sebep olmaktadır. Önceleri nadir rastlanan apse çeşitlerinin günümüzde oldukça fazla yaygınlaşması da beliratilerin teşhisini oldukça zorlaştırmaktadır.
  Sebepleri:
  Akciğer enfeksiyonuna yol açan başlıca bakteriler şunlardır: Başta spiroketler olmak üzere saramal biçimli bakterilerKangren yapıcı bakteriler İrin yapıcı (piyojen) bakteriler
  Bacaklardaki tromboflebit akciğer apsesine yol açabilir mi?
  Evet. Tromboflebit toplardamarlarda damar duvarına yapışık kan pıhtısı oluşmasıyla ortaya çıkan iltihaptır. En sık görülen kompiikasyonu da akciğerlerde pıhtıyla tıkanma (trombo-emboli) yapmasıdır. Bu durum iltihaplı toplardamaradan kopan pıhtı parçasının genel kan dolaşımına girmesinden kaynaklanır ve akciğerdeki sonuçlan pıhtıyla tıkanan atardamara göre değişir. Akciğerin ana atardamarı tıkanırsa şok durumuna ve ardından ölüme yol açar. Sık sık yineleanen küçük damar tıkanmaları ise pıhtı parçalarında enfeksiyon bulunması duarumunda akciğerlerde birçok apse odağı oluşturur.