8.Sınıf Fen ve Teknoloji Sorular

SBS bölümünde yer alan bu konu Mr.Jackson tarafından paylaşıldı.

 1. Mr.Jackson

  Mr.Jackson Sagopa Kajmer

  1
  I. K maddesi ele kayganlık veriyor
  II. L maddesi çinkoya (Zn) etki ederek Hidrojen gazı açığa çıkarıyor
  III. K ve L maddesi birleşerek M maddesini oluşturuyor
  Buna göre K,L,M Aşağıdakilerden hangisidir?
  K M L
  A) baz asit tuz
  B) tuz baz asit
  C) asit baz tuz
  D) baz tuz asit

  2. Aşağıdakilerden hangisi asit-baz reaksiyonuna örnek olabilir?
  A) HCl + KOH KCl + H2O

  B) 2HCl + Ca CaCl2 + H2

  C) CO + ½ O2 CO2

  D) NaOH Na+ + OH-


  3.Eşey hücresinde 26 kromozom bulunan bir canlının vücut hücresinde kaç kromozom bulunur
  A)104 B)52 C)26 D)13


  4.Aşağıdakilerden hangisi asit ve baz çözeltilerinin ortak özelliğidir?
  1-Acımsı olma
  2-Elektrik akımını iletme
  3-Turnusol kağıdına etki etme
  a)yalnız 1 b)yalnız 2 c)1 ve 3 d)2 ve 3


  5.Kimyasal tepkimeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Atomların sayısı korunur.
  B) Kütle korunur
  C) Moleküllerin sayısı korunur.
  D) Atom türü korunur.  6.C2HXO2 +3O2 2CO2 + 4H2O denkleminde bulunan C2HXO2 bileşiğindeki x ‘in değeri aşağıdakilerden hangisidir?
  a.2 b. 4 c. 6 d. 8


  7. Aşağıdaki Bileşiklerin hangisinde apolar kovalent bağ vardır?
  A) CH4 B) NH3 C) O2 D) MgCl2


  8. C + O2 ----> CO2 + ısı tepkimesi nasıl bir tepkimedir?

  A)Endotermik, sentez tepkimesi
  B)Ekzotermik, analiz tepkimesi
  C)Endotermik, analiz tepkimesi
  D)Ekzotermik, sentez tepkimesi

  9. A+ B C denklemindeki maddeler için,

  Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

  A) A bileşiktir B) B elementtir C) C elementtir D) C bileşiktir

  129. *Deniz yıldızının kopan parçasından yeni canlı oluşumu
  *Tohumdan kök ve yaprakların çıkması
  *Öglenanın boyuna bölünmesi

  Yukarıda verilen olayların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Eşeyli çoğalma örnekleridir
  B)Olaylar mitozla meydana gelir.
  C)Oluşan canlılar n kromozomludur.
  D)Rejenerasyonla üreme örnekleridir.


  1-D 2-A 3-B 4-D 5-C 6-C 7-C 8-D 9-D 10-B
   
  Son düzenleme: 27 Kasım 2009