2012 Pedagojik Formasyon Veren Üniversiteler

Üniversiteler bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  2012 Pedagojik Formasyon Veren Üniversiteler Hangileridir?
  2012 pedagojik formasyon veren üniversitelerin isimleri
  2012 pedagojik formasyon veren üniversiteler


  2011 -2012 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMLARI

  Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 80 sayılı Kararı (Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar) eki çizelgede yer alan yükseköğretim programlarından pedagojik formasyon programını tamamlayanlar koşulunun yer aldığı programlar için uygulanmak üzere 2011-2012 eğitim-öğretim yılında,
  Aşağıda yer alan üniversitelerde karşılarında gösterilen kontenjanlar dahilinde Pedagojik Formasyon Sertifika Programı açılması uygun görülmüş,

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi 200

  Adıyaman Üniversitesi 200

  Adnan Menderes Üniversitesi 200

  Ahi Evran Üniversitesi 200

  Akdeniz Üniversitesi 200

  Ankara Üniversitesi 400

  Anadolu Üniversitesi 400

  Atatürk Üniversitesi 400

  Atılım Üniversitesi 200

  Bahçeşehir Üniversitesi 200

  Balıkesir Üniversitesi 200

  Başkent Üniversitesi 200

  Celal Bayar Üniversitesi 200

  Cumhuriyet Üniversitesi 200

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 200

  Çukurova Üniversitesi 400

  Dicle Üniversitesi 200

  Dokuz Eylül Üniversitesi 400

  Dumlupınar Üniversitesi 200

  Ege Üniversitesi 400

  Erciyes Üniversitesi 400

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 200

  Fatih Üniversitesi 200

  Fırat Üniversitesi 200

  Gazi Üniversitesi 400

  Gaziantep Üniversitesi 200

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi 200

  Harran Üniversitesi 200

  İnönü Üniversitesi 200

  İstanbul Üniversitesi 400

  Kafkas Üniversitesi 200

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. 200

  Karadeniz Teknik Üniversitesi 200

  Kırıkkale Üniversitesi 200

  Zirve Üni. 200

  Kocaeli Üniversitesi 200

  Marmara Üniversitesi 400

  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 200

  Mersin Üniversitesi 200

  Muğla Üniversitesi 200

  Nevşehir Üniversitesi 200

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi 400

  Pamukkale Üniversitesi 200

  Rize Üniversitesi 200

  Sakarya Üniversitesi 400

  Selçuk Üniversitesi 400

  Süleyman Demirel Üniversitesi 200

  Trakya Üniversitesi 200

  Uludağ Üniversitesi 200

  Uşak Üniversitesi 200

  Yıldız Teknik Üniversitesi 400

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi 200

  Zonguldak karaelmas Üniversitesi 200

  Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu alanlar ve uygun görüşü dikkate alınarak düzenlenmesine, karar verilmiştir.