2012 Pedagojik Formasyon Veren Üniversiteler

Ömer
Yönetici
2012 Pedagojik Formasyon Veren Üniversiteler Hangileridir?
2012 pedagojik formasyon veren üniversitelerin isimleri
2012 pedagojik formasyon veren üniversiteler


2011 -2012 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMLARI

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 80 sayılı Kararı (Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar) eki çizelgede yer alan yükseköğretim programlarından pedagojik formasyon programını tamamlayanlar koşulunun yer aldığı programlar için uygulanmak üzere 2011-2012 eğitim-öğretim yılında,
Aşağıda yer alan üniversitelerde karşılarında gösterilen kontenjanlar dahilinde Pedagojik Formasyon Sertifika Programı açılması uygun görülmüş,

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 200

Adıyaman Üniversitesi 200

Adnan Menderes Üniversitesi 200

Ahi Evran Üniversitesi 200

Akdeniz Üniversitesi 200

Ankara Üniversitesi 400

Anadolu Üniversitesi 400

Atatürk Üniversitesi 400

Atılım Üniversitesi 200

Bahçeşehir Üniversitesi 200

Balıkesir Üniversitesi 200

Başkent Üniversitesi 200

Celal Bayar Üniversitesi 200

Cumhuriyet Üniversitesi 200

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 200

Çukurova Üniversitesi 400

Dicle Üniversitesi 200

Dokuz Eylül Üniversitesi 400

Dumlupınar Üniversitesi 200

Ege Üniversitesi 400

Erciyes Üniversitesi 400

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 200

Fatih Üniversitesi 200

Fırat Üniversitesi 200

Gazi Üniversitesi 400

Gaziantep Üniversitesi 200

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 200

Harran Üniversitesi 200

İnönü Üniversitesi 200

İstanbul Üniversitesi 400

Kafkas Üniversitesi 200

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. 200

Karadeniz Teknik Üniversitesi 200

Kırıkkale Üniversitesi 200

Zirve Üni. 200

Kocaeli Üniversitesi 200

Marmara Üniversitesi 400

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 200

Mersin Üniversitesi 200

Muğla Üniversitesi 200

Nevşehir Üniversitesi 200

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 400

Pamukkale Üniversitesi 200

Rize Üniversitesi 200

Sakarya Üniversitesi 400

Selçuk Üniversitesi 400

Süleyman Demirel Üniversitesi 200

Trakya Üniversitesi 200

Uludağ Üniversitesi 200

Uşak Üniversitesi 200

Yıldız Teknik Üniversitesi 400

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 200

Zonguldak karaelmas Üniversitesi 200

Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu alanlar ve uygun görüşü dikkate alınarak düzenlenmesine, karar verilmiştir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Misafir
M
Yanıtlar
2
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
7B
Üst