Yerkabuğunun Malzemesi

Coğrafya bölümünde yer alan bu konu HENA tarafından paylaşıldı.

 1. HENA

  HENA Üye

  Yeryuvarının kabuğu kayalardan meydana gelmektedir. Jeomorfoloji açısından kayaların incelenmesi, birçok açıdan önemlidir. Yer şekillerinin meydana gelişi ve evrimleri Üzerinde kayaların mekanik (direnç, geçirimlilik ve su tutma, genişleme katsayısı v.b.) ve kimyasal özellikleri (bileşimleri, erime dereceleri, unsurlar arasındaki bağın kolayca çözülüp çözülememesi v.b.) doğrudan veya dolaylı olarak derin etkiler yapar. Diğer taraftan, çeşitli kayaların oluşum şartları, bulunuş durumları ve diğer kayalarla ilişkileri topografya ile ilgili problemlerin çözülmesine yardım eden kıymetli anahtarlar sağlarlar.  Kayalar kökenlerine göre üç büyük grup halinde toplanırlar: a. Mağmatik Kayalar; b. Tortul Kayalar; c. :):):):)morfik Kayalar. Bütün bu gruplardaki kayalar, minerallerin bir araya gelmesi ile oluşmuşlardır. Ancak saf kalker, mermer, peridotit, piroksenit ve hornblendit gibi kayalar yalnız bir çeşit mineralden oluşmuşlardır ve bu bakımdan bir ayrıcalık oluştururlar..
   
  Benzer Konular
  1. YerkabuĞunun (lİtosfer) Yapisi

  Yükleniyor...