Yer Kabuğunun Yapısı

Coğrafya bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  YERKABUĞUNUN (LİTOSFER) YAPISI
  Yerküre, çeşitli kayalardan oluşmuş katı bir kabukla çevrilidir. Buna yerkabuğu denir.
  *Yerkabuğunun ortalama kalınlığı karalarda 35-40 km ,denizlerde ise 8-10 km dir.
  *Yerkabuğu yoğunluğu ve kalınlığı farklı iki tabakadan oluşur. Bunlar;
  a)Sial: Üzerinde yaşadığımız katmandır. Silisyum ve alüminyum bileşikleri fazla olduğu için bu isim verilmiştir.
  *Kalınlığı karalarda fazla, denizlerde azdır.
  *Granit , kalker ve kumtaşı gibi hafif olan taşlardan oluşur.
  b)Sima: Bu katman henüz katılaşmamış taşlardan oluşur.
  *Yoğunluğu daha fazla olan bazalt türü taşlardan oluşur.
  *Silisyum ve magnezyum bileşikleri fazla olduğu için bu isim verilmiştir.
  *Kalınlığı karalarda az , deniz diplerinde fazladır.
  YER YUVARLAĞININ İÇ YAPISI
  *Yerin iç yapısıyla ilgili en geçerli bilgiler deprem dalgaları ile elde edilir. Ayrıca volkanizma ile çıkan malzemelerin ve taşların incelenmesiyle de gerekli bilgiler elde edilir.
  1)MANTO: Yer kabuğunun altındadır ve malzemeler koyu eriyik haldedir.
  *Yeryüzünü etkileyen volkanizma ve depremler kaynağını buradan alırlar.
  2)ÇEKİRDEK: Yoğunluğu ve kalınlığı en fazla olan katmandır.
  *Demir ve nikel fazla olduğu için buraya NİFE denilmektedir.
  *Yoğunluğu fazla olduğundan barisfer de denilmektedir.
  *Yoğunluğun fazla olmasından dolayı iç çekirdekte malzemeler katı haldedir.
  JEOLOJİK DEVİRLER
  1)İlk Zaman (antekambriyen)
  *İlk canlı algler oluşmuştur.
  *En eski kıvrımlarla kıta çekirdekleri oluşmuştur.
  2)I. Zaman (paleozoik)
  *Yer kabuğundaki şiddetli kırılma ve kıvrılmalarla kıta çekirdekleri büyümüştür.
  *Sıcak ve bol yağışlı iklim döneminde gür bitki toplulukları oluşmuştur.
  *Taşkömürü yatakları oluşmuştur.
  3)II. Zaman (Mezezoik):
  *Durgunluk dönemidir. Büyük oranda tortulaşma olmuştur.
  4)III. Zaman (Neozoik)
  *Şiddetli yer kabuğu hareketleri olmuştur.
  *Atlas ve Hint Okyanusları oluşmuştur.
  *Petrol, linyit, tuz ve bor yatakları oluşmuştur.
  *Alp-Himalaya kıvrım dağları oluşmuştur.
  5)IV. Zaman (Antropozoik) iki dönemden oluşur.
  a)Buzul çağı :Özellikle Kuzey Yarım Kürede şiddetli soğuma görülür. Bunun etkisiyle Batı Avrupa, İskandinavya ve Kanada gibi karalar buzullar altında kalmıştır.
  b)Buzul çağı sonrası dönem:
  *İstanbul –Çanakkale boğazları oluşmuştur.
  *Egeid karası çökmüştür.
  *İnsan yaratılmıştır.
  Not: Jeolojik devirlerle ilgili bilgiler fosillerin incelenmesiyle elde edilir.