uluslararası spor kısaltmaları

Genel Kültür bölümünde yer alan bu konu SüKuN tarafından paylaşıldı.

 1. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  Bu bölümde spor alanında, spor basınında, spor bilimlerinde veya spor hekimliği alanında kullanılan bazı kısaltmaların açılımlarını bulacaksınız.
  A
  AA : Anadolu Ajansı
  AAA : Amateur Athletic Association/ Amatör Atletizm Birliği;
  AAAD : American Athletic Association of the Deaf/Amerikan Sağır-Dilsiz Spor Birliği
  AAASP : American Association of Applied Sports Pschology/Amerikan Uygulamalı Spor Psikolojisi Birliği
  AACPR : American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation/Amerikan Kalp-Damar ve Akciğer Rehabilitasyon Birliği
  AAFPSC : American Academy of Family Physicians, Sports Committee/ Amerikan Aile Hekimliği Akademisi Spor Komitesi
  AAHPER : American Alliance for Health, Physical Education and Recreation/ American Sağlık, Beden Eğitimi ve Boş Zamanları Değerlendirme Birliği/İttifakı
  AAHPERD : American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance/ American Sağlık, Beden Eğitimi, Boş Zamanları Değerlendirme ve Dans Birliği/ İttifakı
  AAHPERDYFT : American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance Youth Fitness Test/ Amerikan Sağlık, Beden Eğitimi, Boş Zamanları Değerlendirme ve Dans Gençlik Uygunluk Testi Birliği/İttifakı
  AAOSSMC : American Academy of Orthopaedic Surgeons, Sports Medicine Committee/Amerikan Ortopedik Cerrahi Akademisi Spor Tıp Komitesi
  AAPSC : American Academy of Pediatrics, Sports Committee/ Amerikan Pediatri Akademisi Spor Komitesi
  AAPSM : American Academy of Pediatrics Sports Medicine/ Amerikan Pediatrik Spor Tıbbı Akademisi
  AATACB : American Athletic Trainers Association and Certification Board/ Amerikan Spor Çalıştırıcıları Birliği ve Sertifikasyon (Yönetim) Kurulu
  AAU : Amateur Athletic Union/Amatör Spor Birliği
  ABA : American Basketball Association/Amerikan Basketbol Birliği
  ABBA : American Blind Bowlers Association/Amerikan Kör Bowlingciler Birliği
  ABC : Asian Basketball Confederation/Asya Basketbol Konfederasyonu
  AC : Athletic Club/Spor Kulübü
  ACB : Associacion De Clubs Baloncesto/Basketbol Kulüpleri Birliği
  ACCME : Accreditation Council for Continuing Medical Education/ Uzatılmış Tıp Eğitimi Akreditizasyon Konseyi
  ACE : American Council on Exercise/Amerikan Egzersiz Konseyi
  ACHA : American College Health Association/Amerikan Kolej Sağlık Birliği
  ACLA : Association of Collegiate Licensing Administrators/ Üniversiteli Lisans Yöneticileri Birliği
  ACLS : Advanced Cardiac Life Support/Gelişmiş Kalp Yaşam Desteği
  ACNO : Association des Comites Nationaux Olympiques/Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği
  ACNOE : Association des Comites Nationaux Olympiques d’Europe/ Avrupa Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği
  ACOG : American College of Obstetricians and Gynaecologists/ Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Koleji
  ACOM : Association of Collectors of Olympic Memorabilia/Olimpik Hatıra Koleksiyoncuları Birliği
  ACSM : American College of Sports Medicine/ Amerikan Spor Hekimliği Koleji
  ACTH : Adrenocorticotropic Hormone/ Adrenokortikotropik Hormon
  ADP : Adenozin Di(iki) Phospate/ Fosfat
  AEMA : Athletics Equipment Managers Association/Spor Ekipmanları(gereç, malzeme) Menejerleri Birliği
  AENOC : Association of European National Olympic Committees/ Avrupa Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği
  AFA : Amateur Football Association/ Amatör Futbol Birliği
  AFB : Association for Fitness in Business/ İşte Uygunluk Birliği
  AFC : Association of Football Clubs/Futbol Kulüpleri Birliği
  AGFIS : Association Generale des Federations Internationales de Sports/ Uluslararası Spor Federasyonları Genel Birliği
  AHA : American Heart Association/ Amerikan Kalp Birliği
  AIBA : Association Internationale de Boxe Amateur/Uluslararası Amatör Boks Birliği
  AIDS : Autoimmune Deficiency Syndrome/Otomatik Bağışıklık Zarar Sendromu
  AIESEP : Association Internationale des Ecoles Superieures d’education Physique/Uluslararası Yüksek Beden Eğitimi Okulları Birliği
  AIMS : Association of International Marathons and Road Races/ Uluslararası Maraton ve Yol Yarışları Birliği
  AIPA : American International Players Association/Amerikan Uluslararası Oyuncular Birliği
  AIPS : Association Internationale de la Presse Sportive/Uluslararası Spor Yazarları Birliği
  AIWF : Association of International Winter Sports Federations/Uluslararası Kış Sporları Federasyonları Birliği
  AMA : American Medical Association/Amerikan Tıp Birliği
  AMI : Acute Myocardial Infarction/Akut Miyokard Enfarktüsü
  AMS : Acute Mountain Sickness/Akut Dağ Hastalığı
  AMTA : American Massage Therapy Association/Amerikan Masaj Terapi Birliği
  ANOC : Association of National Olympic Committees/Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği
  ANOCA : Association of National Olympic Committees of Africa/Afrika Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği
  ANSI : American National Standarts Institute/Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü
  AOSSM : American Orthopedic Society for Sports Medicine/ Amerikan Spor Tıbbı Ortopedi Topluluğu
  AOMO : International Association of Olympic Medical Officers/ Uluslararası Olimpiyat Hekimler Birliği
  APA : American Pschology Association/Amerikan Psikoloji Birliği
  APAQ : Adapted Physical Activity Quarterly/Uyarlanmış Fiziksel Aktivite Magazini
  APHA : American Public Health Association/Amerikan Halk Sağlığı Birliği
  ARISF : Association of Recognized International Sports Federations/ Tanınmış(Onaylanmış-UOK’ca) Uluslararası Spor Federasyonları Birliği
  ASA : Amateur Swimming Association/Amatör Yüzme Birliği; Amputee Sports Association/ Ampüte Spor Birliği
  ASF : Australian Sports Foundation/Avustralya Spor Vakfı
  ASGD : Anadolu Spor Gazetecileri Derneği
  ASL : American Soccer League/ Amerikan Futbol Ligi
  ASOIF : Association of Summer Olympic International Federations/ Yaz Olimpiyatları Uluslararası Federasyonlar Birliği
  ASTM : American Society for Testing and Materials/Amerikan Test ve Materyaller Topluluğu
  ATİK : Antalya Tenis İhtisas Kulübü
  ATM : Atmospher/Atmosfer
  ATP : Association of Tennis Professionals/Tenis Profesyonelleri Birliği;Adenozin Tri(üç) Fosfat
  ATPS : Ambient,Temperature and Pressure, Saturated with Water Vapor/ Su Buharına Doymuş Atmosfer Sıcaklığı ve Basıncı
  ATUS : Arbeiter Turnen und Uniun Sport /İşçi Beden Eğitimi(Cimnastik) ve Spor Birliği
  AV :Atrioventricular/ Atriyoventriküler
  AWBA : American Wheelchair Bowling Association/Amerikan Tekerlekli Sandalye Bowling Birliği
  AWPA : American Wheelchair Pilot Association/Amerikan Tekerlekli Sandalye Pilot Birliği

  B
  BAD : Basketbol Antrenörleri Derneği
  BBESB : Bölge Beden Eğitimi ve Spor Başkanlığı
  BD : Body Density/ Vücut Yoğunluğu
  BEÖD : Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği
  BESB : Beden Eğitimi ve Spor Başkanlığı
  BESGM : Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü
  BESYO : Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu
  BFB : Biofeedback/Biyofeedback
  BHD : Basketbol Hakemler Derneği
  BJK : Beşiktaş Jimnastik Kulübü
  BMI : Body Mass Index/Vücut Kitle İndeksi
  BTBM : Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü
  BTGM : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
  BTPS : Body Temperature and Pressure Saturated with Water Vapor/ Su Buharına Doymuş Vücut Sıcaklığı ve Basıncı
  BTT : Beden Terbiyesi Tüzüğü
  BTUM : Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
  BUN : Blood Urea Nitrojen/Kan Üre Nitrojen
  BW : Body Weight/Vücut Ağırlığı
  BZDİGM : Boş Zamanları Değerlendirme ve İzcilik Genel Müdürlüğü

  C
  CABMA : College Athletics Business Managers Association/ Kolej Spor İşi Menejerleri Birliği
  CAS : Court of Arbitration for Sports/ Spor Tahkim Kurulu
  CASS : Canadian Association of Sport Sciences/Kanada Spor Bilimleri Birliği
  CAT : Computerized Axial Tomograph/Kompüterize edilmiş Aksial Tomografi
  CBA : Continental Basketball Association/Kıtalararası Basketbol Birliği
  CBC : Complete Blood Count/Tam Kan Sayımı
  CBD : Confederaco Brasiliade Deportes/Brezilya Spor Konfederasyonu
  CDC : Centers for Disease Control/Hastalık Kontrol Merkezi
  CDDS : Committee for Development of Sport/Sporu Geliştirme Komitesi
  CEP : Clinical Exercise Physiology/ Klinik Egzersiz Fizyolojisi
  CEV : Confederation Europenne De Volleyball/Avrupa Voleybol Konfederasyonu
  CFL : Cuma Futbol Ligi
  CGS : Competitive Goal Setting/ Yarışmaya Yönelimli Hedef Belirleme
  CIAA : Central Intercollegiate Athletics Association/Merkezi Kolejlerarası Spor Birliği
  CIES : Centre International Etude de Sport/ Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi
  CIFP : Councill of International Fair Play/Uluslararası Fair Play Konseyi
  CIJM : Comite International oes Jeux Mediterraneens/Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi
  CIO : Comite International Olympique/Uluslararası Olimpiyat Komitesi
  CISM : Conseil International du Sport Militaire/Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi
  CJAP : Canadian Journal of Applied Phyisology/Kanada Uygulamalı Fizyolojisi Dergisi
  CMAS : Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques/Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu
  CMHC : Cihan Müsabakalarına Hazırlanma Cemiyeti
  CMS : Chronic Mountain Sickness/ Kronik Dağ Hastalığı
  CMSB : Confederation Mondiale des Sports de Boules/Dünya Boules Sporu Konfederasyonu
  CNCA : Council for National Cooperation Aquatics/Ulusal Su İşbirliği Konseyi
  CNO : Comites Nationaux Olympiques/ Ulusal Olimpiyat Komiteleri
  CNOE : Comites Nationaux Olympiques d’Europe/ Avrupa Ulusal Olimpiyat Komiteleri
  CO : Cardiac Output/ Kalp Dakika Hacmi
  COE : Les Comites Olympiques Europeens/ Avrupa Olimpiyat Komiteleri
  CONCACAF : The Confederacion Norte-Centroamerica na y del carribe de Futbol/Kuzey ve Merkezi Amerika Karabiyen Futbol Konfederasyonu
  CONMEBOL : Confederacion Sudamerican de Futbol/Güney Amerika Futbol Federasyonu
  CPG : Copyright Promotions Group/Yayın Hakları Promosyon Grubu
  CPM : Continous Passive Motion/ Sürekli Pasif Hareket
  CPR : Cardiopulmonary Resuscitation/Kardiyopulmoner Canlandırma
  CSF : Cerebrospinal Fluid/ Serebraspinal Sıvı
  CT : Computerized Tomograghy/ Kompüterize Edilmiş Tomografi
  CVP : Central Venous Pressure/ Merkezi Venöz Basınç
  CWSA : Canadian Wheelchair Sports Association/Kanada Tekerlekli Sandalye Spor Birliği

  D
  DAPRE : Daily Adjustable Progressive Resistance Exercise/Günlük Ayarlanabilir Gelişimsel Direnç Egzersizleri
  DIN : Deutsches Institut für Normung/Alman Norm Enstitüsü
  DJD : Degenerative Joint Disease/ Dejeneratif Eklem Hastalığı
  DNP : Did Not Play/Oynamadı
  DOMS : Delayed Onset Muscle Soreness/Gecikmiş Kas Ağrısı Başlangıcı
  DOZ : Deutsches Olmpia Zentrum/ Alman Olimpiyat Merkezi
  DSR : Department of Sport and Recreation/Spor ve Boş Zamanları Değerlendirme Departmanı

  E
  EAA : European Athletics Association/Avrupa Atletizm Birliği
  EABA : European Amateur Boxing Association/Avrupa Amatör Boks Birliği
  EBU : European Broadcasting Union/Avrupa Yayın Birliği
  EBUS : European Underwater and Baromedical Society/Avrupa Sualtı ve Basınç Hekimliği Topluluğu
  ECACSIDA : Eastern College Athletics Conference Sports Information Directors Associaton/ Doğu Kolej Spor Konferansı Spor Danışma Direktörleri Birliği
  ECC : Emergency Cardiac Care/Acil Kalp Kontrolü
  ECFOA:Eastern Collegiate Officials Association/Doğu Kolej Görevlileri Birliği
  ECG : Electrocardiogram/ Elektrokardiyogram
  EEG : Electroencephalogram/ Elektroensefalogram
  EFPM : European Fair Play Movement/Avrupa Fair Play Hareketi(Birliği)
  EGS : Electrical Galvanic Stimulant/ Elektriksel Galvanik Uyarıcı
  EHF : European Handball Federation/Avrupa Hentbol Federasyonu
  EIA : Exercise-Induced Asthma/ Egzersizle Uyarılmış Astım
  EIR : Exercise Immunology Rewiev/Egzersiz Bağışıklık Dergisi
  EKG : Elektrokardiyogram
  EMG : Eletromygram/ Elektromiyogram
  EMS : Electrical Muscle Stimulant/ Elektriksel Kas Uyarıcısı
  EMT : Emergency Medical Technicians/İlkyardım Tıp Teknisyenleri
  ENGSO : European Non Governmental Sports Organization/Avrupa Sivil Spor Organizasyonu
  ENOC : European National Olympic Committees/Avrupa Ulusal Olimpiyat Komiteleri
  ENT : Ear, Nose and Throat/Kulak, Burun, Boğaz
  EOC : European Olympic Committees/ Avrupa Olimpiyat Komiteleri
  EPA : Enviromental Protection Agency/Çevre Koruma Ajansı
  ERV : Expiratory Reserve Volume/ Ekspirasyon(Soluk Verme) Yedek Hacmı
  ESC : European Sports Conference/ Avrupa Spor Konferansı
  ESSR : Exercise and Sports Science Reviews/Egzersiz ve Spor Bilimleri Dergisi
  ETA : European Tennis Association/Avrupa Tenis Birliği
  EUBS : European Underwater and Baromedical Society/Avrupa Sualtı ve Basınç Hekimliği Topluluğu
  EUSC : European Union Sports Commision/Avrupa Birliği Spor Komisyonu
  EVA : Ethlyvinly Acetate/Etilvinil Asetat

  F
  F : Female/Bayan; Federation/Federasyon; Frekans
  FA : Football Association/Futbol Birliği
  FAI : Federation Aeronautique Internationale/Uluslararası Aeronautique(hava-deniz) Federasyonu
  FB : Fenerbahçe
  FBP : FIBA Basketball Promototion/ FIBA Basketbol Promosyon
  FC : Football Club/Futbol Kulübü
  FEI : Federation Equestre Internationale/Uluslararası Binicilik Federasyonu
  FEV 1 : Forced Expiratory Volume Over one Second/Bir Saniyedeki Zorlu Ekspirasyon(soluk verme) Hacmi
  FFA : Free Fat Acid/Serbest Yağ Asidi
  FFW : Fat Free Weight/Yağsız Vücut Ağırlığı
  FIA : Federation Internationale de I’Automobile/Uluslararası Otomobil Federasyonu
  FIBA : Federation Internationale de Basketball Amateur/Uluslararası Amatör Basketbol Federasyonu
  FIBT : Federation Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing /Uluslararası Bobsleigh(Bob Kızak) ve Tobogganing Federasyonu
  FIC : Federation Internationale de Canoe/Uluslararası Kano Federasyonu; Federation Internationale de Chronometreurs/Uluslararası Zaman tutucular Federasyonu
  FIDE : Federation Internationale des Echecs/Uluslararası Satranç Federasyonu
  FIDEPS : International Fund for Development of Physical Education and Sport/Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporu Geliştirme Vakfı
  FIE : Federation Internationale d’ Escrime/Uluslararası Eksrim Federasyonu
  FIEP : Federation International Education Phycial/Uluslararası Beden Eğitimi Federasyonu
  FIFA : Federation International De Football Assocation/Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği
  FIG : Federation Internationale de Gymnastique/Uluslararası Cimnastik Federasyonu
  FIH : Federation Internacionale de Hockey/ Uluslararası Hokey Federasyonu
  FIL : Federation Internationale de Luge de Course/Uluslararası Luge (Kızak) Federasyonu
  FILA: Federation Internationale des Luttes Associees/Uluslararası Güreş Birlikleri Federasyonu; Federation Internationale de Lutte Amateur/ Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu
  FIM : Federation Internationale de Motocylisme/Uluslararası Motorsiklet Federasyonu
  FIMS : Federation Internationale de Medicine Sport/Uluslararası Spor Hekimleri Federasyonu
  FINA : Federation Internationale de Natation Amateur/Uluslararası Amatör Yüzme Federasyonu
  FINO : Federation Internationale de Numismatique Olympique/Uluslararsı Olimpik Para Koleksiyoncuları Federasyonu
  FIP : Federation Internationale de Philatelie/Uluslararası Filateli Federasyon;Federation Internationale de Polo/Uluslararası Polo Federasyonu
  FIPO : Federation Internationale de Philatelie Olympique/Uluslararası Olimpik Filateli Federasyonu
  FIPV : Federacion Internacionale de Pelota Vasca/Uluslararası Pelota Vasca(Pelote Basque-Basque Pelota) Federasyonu
  FIQ : Federation Internationale des Quilleurs/Uluslararası Quilleurs Federasyonu
  FIRS : Federation Internationale de Roller Skating/Uluslararası Roller Skate Federasyonu
  FIS : Federation Internationale de Ski/Uluslararası Kayak Federasyonu
  FISA : Federation Internationale des Societes d’Aviron/ Uluslararası Kürek Birlikleri Federasyonu
  FISU : Federation International Sports of University/Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu
  F : Female / Bayan; Federation / Federasyon;
  FA : Football Association / Futbol Birliği
  FIT : Federation Internationale de Trampoline/Uluslararası Trambolin Federasyonu
  FITA : Federation Internationale de Tir a I’Arc/Uluslararası Okçuluk Federasyonu
  FIVB : Federation Internationale de Volleyball/Uluslararası Voleybol Federasyonu
  FMK : Federation Mondiale de Karate/ Dünya Karate Federasyonu
  FMSI : Federazıone Medico - Sportiva Italiana/İtalyan Spor Hekimliği Federasyonu
  FRC : Functional Residual Capacity/ Fonksiyonel Residual(Yedek) Kapasite
  FSO : FIBA Supro Legaue Office/FIBA Suprolig Bürosu
  FT : Fast Twich Fiber/Hızlı Kasılan Kas Lifi
  FTR : Fizik Tedavi Rehabilitasyon

  G
  GAIF : General Association of International Federation/Uluslararası Federasyonlar Genel Birliği
  GAIFS : General Association of International Federation of Sports/Uluslararası Spor Federasyonları Genel Birliği
  GANOC : General Assembly of National Olympic Committee/Ulusal Olimpiyat Komiteleri Genel Kurulu
  GATA : Gülhane Askeri Tıp Akademisi
  GEM : Güreş Eğitim Merkezi
  GH : Growth Hormone/Büyüme Hormonu
  GHGM: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  G/L: Gained/Lost-Kazanılan/Kaybedilen
  GS: Galatasaray
  GSB: Gençlik ve Spor Bakanlığı
  GSF: Geleneksel Sporlar Federasyonu
  GSGM:Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü/Gençlik Sorunları Genel Müdürlüğü
  GSİM: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
  GSV: Gençlik ve Spor Vakfı
  GXT: Graded Exercise Test /Derecelendirilmiş Egzersiz Testi


  H
  HAPE: High Altitude Pulmonary Edema/Yüksek İrtifa Akciğer Ödemi
  HACE: High Altitude Cerebral Edema/YÜKSEK İrtifa Beyin Ödemi
  HARH: High Altitude Retinal Hemorrhage/Yüksek İrtifa Retinal Kanaması
  HAV: Hepatit A Virüsü
  HBV: Hepatit B Virüsü
  HDK: Hazırlık Düzenleme Komitesi
  HDL: High Density Lipoprotein/Yüksek Dansiteli Lipoprotein
  HELP: Heat Escape Lessening Posture/Isı Kaybı Küçültme Duruşu
  HIV: Human Immunodeficiency Virus/İnsan Bağışıklıkkırıcı Virüsü
  HİS: Herkes için Spor
  HRR: Maximal Heart Rate Reserve/Maksimal Kalp Vurum Reservi
  HSA: Handicapped Scuba Association/Handikaplı Dalgıç Birliği
  HSV: Herpes Simplex Virus/Herpes Simpleks Virus
  HVG: High Voltage Galvanic Stimulation/Yüksek Voltaj Galvanik Uyarı

  I
  IAABO : International Association of Approved Basketball Officials/Uluslararası Lisanslı (Onaylanmış) Basketbol Hakemleri Birliği
  IAAF : International Amateur Athletic Federation/Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu
  IABA : International Amateur Boxing Association/Uluslararası Amatör Boks Birliği
  IAF : International Aikido Federation/Uluslararası Aikido Federasyonu
  IAMS : Internationale Association de Medicine Sport/Uluslararası Spor Hekimleri Birliği
  IBA : International Baseball Association/Uluslararası Beyzbol Birliği;International Boxing Association/Uluslararası Boks Birliği
  IBF : International Badmington Federation/Uluslararası Badmington Federasyonu;International Basketball Federation/Uluslararası Basketbol Federasyonu
  IBL : International Basketball League/Uluslararası Basketbol Ligi
  IBU : International Biathlon Union/Uluslarlarası Biatlon Derneği
  IC : Inspiratory Capacity/ İnspirasyon(soluk alma) kapasitesi
  ICAAAA : Intercollegiate Assocation of Amateur Athletes of America/ Amerikan Kolejler Arası Amatör Sporlar Birliği
  ICAS : International Council of Arbitration for Sport/Uluslararası Spor Tahkim Konseyi
  ICCF : International Correspondance Chess Federation/Uluslararası Yazışmalı Satranç Federasyonu
  ICDRB : International Centre for the Documentation and Research of Basketball/Uluslararası Basketbol Araştırma ve Dökümantasyon Merkezi
  ICE : Ice, Compression and Elevation/ Buz, Kompres ve Yükseltme
  ICES : Ice, Compression, Elevation and Splinting/ Buz, Kompres, Yükseltme ve Atel
  ICF : International Chess Federation/Uluslararası Satranç Federasyonu;International Canoe Federation/Uluslararası Kano Federasyonu;International Casting Federation/Uluslararası Olta Atma Federasyonu
  ICHPER : International Council for Health, Physical Education and Recreation / Uluslararası Sağlık, Beden Eğitimi ve Boş Zamanları Değerlendirme Konseyi
  ICSPE : International Council for Physical Education and Sport /Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Konseyi
  ICSSPE : International Council for Physical Education and Sport Science/Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Bilimi Konseyi
  ICTIS : International Council on Therapeutic Ice Skating/Uluslararası Terapatik Buz Pateni Konseyi
  IDEA : International Dance Exercise Association/Uluslararası Dans Egzersiz Birliği
  IDSF : International Dance Sport Federation/Uluslararası Dans Sporları Federasyonu
  IFA: International Football Agency/ Uluslararası Futbol Ajansı
  IFBB : International Federation of Body Builders/Uluslararası Vücut Geliştirme Federasyonu
  IFC : Interferential Current/İnterferensiyal Akım
  IFFHS : International Federation of Football History and Statistics/ Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu
  IFNA : The International Federation of Netball Associations/Uluslararası Netbol Birlikleri Federasyonu
  IFS : International Federation of Sumo/ Uluslararası Sumo Federasyonu
  IFSA: International Federation of Sports Acrobatics/Uluslararası Akrobatik Sporlar Federasyonu
  IFSS: International Federation of Sled-dog Sports/Uluslararası Köpekli Kızak Sporları Federasyonu
  IFSSM : International Federation of Sport and Science of Medicine /Uluslararası Spor ve Bilimsel Tıp Federasyonu
  IFWT : International Foundation for Wheelchair Tennis/Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Vakfı
  IGS : Interval Goal Setting/Aralıklı Hedef Belirleme
  IHF : International Handball Federation/ Uluslararası Hentbol Federasyonu
  IIHF : International Ice Hockey Federation/Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu
  IJF : International Judo Federation/ Uluslararası Judo Federasyonu
  IJSN : International Journal of Sport Nutrition/Uluslararası Spor Beslenmesi Dergisi
  IKF : International Krofball Federation/Uluslararası Krofbol Federasyonu
  ILS : International Life Saving Federation/Uluslararası Yaşam Koruma Federasyonu
  IMGA : International Masters Games Association/Uluslararası Ustalar Oyunları Birliği
  INGO : International Non-Governmental Organizations/ Uluslararası Sivil Organizasyon
  IOA : International Olympic Academy/Uluslararası Olimpik Akademi
  IOC : International Olympic Committee/Uluslararası Olimpiyat Komitesi
  IOF : International Orienteering Federation/Uluslararası Orientasyon Federasyonu
  IOSF : International Olympic Sports Federations/Uluslararası Olimpik Spor Federasyonları
  IPF: International Powerlifting Federation /Uluslararası Kuvvet Kaldırma Federasyonu
  IRB : International Rugby Board/ Uluslararası Rugby Yönetim Kurulu
  IRF : International Racquetball Federation/Uluslararası Raketbol Federasyonu
  IRV : Inspiratory Reserve Volume/Soluk Alma Yedek Hacmı
  ISA : International Surfing Association/ Uluslararası Surf Birliği
  ISAF : International Sailing Federation/ Uluslararası Yelken Federasyonu
  ISF : International Sports Federations/Uluslararası Spor Federasyonları; International Softball Federation/Uluslararası Softbol Federasyonu
  ISL : International Sports and Leisure Marketing/Uluslararası Spor ve Eğlence Pazarlama
  ISMGF : International Stoke-Mandeville Games Federation/ Uluslararası Stoke-Mandeville Oyunları Federasyonu
  ISMM : International Sports Media and Marketing/Uluslararası Spor Medya ve Pazarlaması
  ISO : International Organization for Standardization/Uluslararası Standartlaştırma Organizasyonu
  ISOD : International Sports Organisation for the Disabled/ Uluslararası Özürlüler Spor Organizasyonu
  ISSF : International Shooting Sport Federation/Uluslararası Atış Sporu Federasyonu
  ISSP : International Scientific Sport Pschology/Uluslararası Bilimsel Spor Psikolojisi
  ISU : International Skating Union/ Uluslararası Paten Derneği
  ITA : Intercollegiate Tennis Association/ Kolejlerarası Tenis Birliği
  ITAC : Intercollegiate Tennis Association/Kolejlerarası Tenis Birliği
  ITF : International Tennis Federation/Uluslararası Tenis Federasyonu
  ITTF : International Table Tennis Federation/Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu
  ITU : International Triathlon Union/ Uluslararası Triatlon Birliği
  IWBF : International Wheelchair Basketball Federation/Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu
  IWF : International Weightlifting Federation/Uluslararası Halter Federasyonu
  IWGA: International World Games Association/Uluslararası Dünya Oyunları Birliği
  IWRRC : International Wheelchair Road Racers Club/Uluslararası Tekerlekli Sandalye Yol Yarışcıları Kulübü
  IWSF : International Water Ski Federation/Uluslararası Su Kayağı Federasyonu
  IWUF : International Wushu Federation/Uluslararası Wushu Federasyonu
  IYRU : International Yacht Racing Union/Uluslararası Yat Yarış Birliği

  İ
  İFB : İstanbul Futbol Birliği
  İFKL : İstanbul Futbol Kulüpleri Ligi
  İİHM : İdman İttifakı Heyet-i Muvakkatesi
  İTÜ : İstanbul Teknik Üniversitesi
  İÜSK : İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü
  İYK : İstanbul Yelken Kulübü
  İZTİK : İzmir Tenis İhtisas Kulübü

  J
  JAB : Journal of Applied Biomechanics/Uygulamalı Biyomekanik Dergisi
  JAPA : Journal of Aging and Physical Activity/Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite Dergisi
  JJIF : Ju-Jitsu International Federation/ Uluslararası Ju-Jitsu Federasyonu
  JPS : Journal of the Philosopy of Sport/Spor Felsefesi Dergisi
  JSEP : Journal of Sport and Exercise Physiology/Spor ve Egzersiz Fizyolojisi Dergisi
  JSM : Journal of Sport Management/Spor Yönetimi Dergisi
  JSMS : Journal of Science and Medicine Sport/Spor Tıbbı ve Bilim Dergisi
  JSR : Journal of Sport Rehabilitation/Spor Rehabilitasyon Dergisi
  JTPE : Journal of Teaching in Physical Education/Beden Eğitiminde Öğrenme Dergisi

  K
  KE : Kinetic Energy/Kinetik Enerji
  KSK : Karşıyaka Spor Kulübü
  KVS : Kalp Vurum Sayısı

  L
  L.A.: Local Anesthetics/Lokal Anestezik
  LA : Laktic Acid/Laktik Asit
  LBW : Lean Body Weight/Yağsız Vücut Ağırlığı
  LBM : Lean Body Mass/Yağsız Vücut Kitlesi
  LDL : Low Density Lipoprotein/Düşük Dansiteli Lipoprotein
  LOC : Locus of Control/Denetim Odağı
  L.S.D : Long Slow Distance/Düşük Tempolu Uzun Mesafe
  LSI : Lucerne Sports International/Lucerne Spor Enternasyonali
  LTH : Lactogenic Hormone/Laktojenik Hormon

  M
  M : Male/Erkek
  MABE : Multidisciplinary Advisory Board on Exercise/Egzersiz ile ilgili Multidisipliner Danışma Kurulu
  MAIAW : Main Association Intercollegiate Athletics for Women/Kolejlerarası Bayanlar Ana Spor Birliği
  MATT : Mesafe, Ara, Tempo, Tekrar Sayısı
  MAY-RA : Marmara Yat Rallisi
  MCK : Merkez Ceza Kurulu
  MEB : Milli Eğitim Bakanlığı
  MEBTTK : Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu
  MET : Metabolic Equivalent/Metabolik Denklik
  MHK : Merkez Hakem Kurulu
  MIPTC : Male International Professional Tennis Council/Uluslararası Erkek Profesyonel Tenis Konseyi
  MLB : Major League Baseball/Büyük Beyzbol Ligi
  MMEFR : Maximal Mid-Expiratory Flow Rates/Orta Solunum Maksimum Soluk Verme Değerleri
  MMPI : Minessota Multiplicity Personality Inventory/Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
  MR : Manyetic Resonance/Manyetik Rezonanz
  MSSE : Medicine and Science in Sports and Exercise/Spor ve Egzersizde Tıp ve Bilim
  MTA : Maden Tetkik Arama

  N
  NABC : National Association of Basketball Coaches/Ulusal Basketbol Koçları Birliği
  NAGA : National Amputee Golf Association/Ulusal Ampüte Golf Birliği
  NAHNIR : National Athletic Head and Neck Injury Registry/Ulusal Spor Baş ve Boyun Yaralanmaları Kayıdı
  NAIA : National Association of Intercollegiate Athletics/Ulusal Kolejler Spor Birliği
  NASL : North American Soccer League/Kuzey Amerikan Futbol Ligi
  NATA : National Athletic Trainers Associations/Ulusal Spor Çalıştırıcıları Birliği
  NAYRU : North American Yacht Racing Union/Kuzey Amerikan Yat Yarış Birliği
  NBA : National Basketball Association/ Ulusal Basketbol Birliği
  NBDL : National Basketball Development League/ Ulusal Basketbol Geliştirme Ligi
  NBL : National Baseball League/Ulusal Beyzbol Ligi
  NCAA : National Collegiate Athletic Association/Ulusal Kolej Spor Birliği
  NCBNA : National Collegiate Baseball Writers Association/Ulusal Kolej Beyzbol Yazarları Birliği
  NEBL : North Eastern Basketball League/Kuzey Doğu Basketbol Ligi
  NEISS : National Electronic Injury Surveillance System/Ulusal Electronic Yaralanma Gözetim Sistemi
  NESRA : National Employee Services and Recreation Association/ Ulusal İşçi Servisi ve Boş Zamanları Değerlendirme Birliği
  NF : National Federation/Ulusal Federasyon
  NFL : National Football League/ Ulusal Futbol Ligi
  NFR : National Federation of Rodeo/Ulusal Rodeo Federasyonu
  NFSHSA : National Federation of State High School Association/ Devlet Liseler Birliği Ulusal Federasyonu
  NFWT : National Foundation Wheelchair Tennis/Ulusal Tekerlekli Sandalye Tenis Vakfı
  NGO : Non-Governmental Organization/Sivil Organizasyon
  NHL : National Hockey League/ Ulusal Hokey Ligi
  NHSACA : National High School Athletic Coaches Association/ Ulusal Lise Spor Koçları Birliği
  NHSIR : National High School Injury Registry/Ulusal Lise Yaralanmaları Kayıdı
  NHSRA : Natinoal Handicapped Sports and Recretaion Association/ Ulusal Handikaplılar Spor ve Boş Zamanları Değerlendirme Birliği
  NIOSH : National Institute for Occupational Safety and Health/ Ulusal Mesleki Emniyet ve Sağlık Enstitüsü
  NISSS : National Institute for Sports Science and Safety/Ulusal Spor Bilimleri ve Güvenliği Enstitüsü
  NJCAA : National Junior Collegiate Athletics Assocation/Ulusal Gençler Kolej Spor Birliği
  NLP : Neuro Linguistic Programme/Sinir Dili Programı
  NOA : National Olympic Academy/Ulusal Olimpik Akademi
  NOC : National Olympic Committees/Ulusal Olimpiyat Komiteleri
  NOCSAE : National Operating Committee on Standarts for Athletics Equipment/Spor Gereçleri Standartları Ulusal İş İdaresi Komitesi
  NOCT : National Olympic Committee of Turkey/Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
  NOSI : New International Sports Order/Uluslararası Yeni Spor Tüzüğü
  NSC : National Sports Council/ Ulusal Spor Konseyi
  NSCA : National Strength and Conditioning Association/Ulusal Kuvvet ve Kondisyon Birliği
  NSF : National Sanitation Foundation/Ulusal Hıfzısıhha Vakfı
  NSGB : National Sport Governing Body/Ulusal Spor Düzenleme Topluluğu
  NSPF : National Swimming Pool Foundation/Ulusal Yüzme Havuzu Vakfı
  NSPI : National Spa and Poll Institute/Ulusal Kaplıca(Termal Sular) ve Havuz Enstitüsü
  NSSF : National Shooting Sports Foundation/Ulusal Atıcılık Sporları Vakfı;National Scholastic Sports Foundation/Ulusal Skolastik Sporlar Vakfı
  NWA : National Wellness Association/ Ulusal Sağlık Birliği
  NWAA : National Wheelchair Athletic Organization/Ulusal Tekerlekli Sandalye Spor Organizasyonu
  NWM : National Wheelchair Marathon/ Ulusal Tekerlekli Sandalye Maratonu
  NYSSF : National Youth Sports Safety Foundation/Ulusal Gençlik Sporları Güvenliği Vakfı

  O
  OBC : Oceania Basketball Confederation/Okyanusya Basketbol Konfederasyonu
  OCA : Olympic Council of Asia/ Asya Olimpik Konseyi
  OCOG : Organization Committee of Olympic Games/Olimpik Oyunlar (Olimpiyat Oyunları) Düzenleme Komitesi
  ODK : Olimpiyat Düzenleme Komitesi
  OECS : Organization of Eastern Caribbiean States/Doğu Karayip Devletleri Organizasyonu
  ODEPA : Organizacion Deportiva Panamericana/Pan Amerikan Spor Organizasyonu
  OFC : Oceania Football Confederation/Okyanusya Futbol Federasyonu
  OG : Olympic Games/Olimpiyat Oyunları
  OİBSGM : Okul İçi Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü
  OMOC : Osmanlı Milli Olimpiyat Cemiyeti
  ONOC : Ocenia National Olympic Committees/Okyanusya Ulusal Olimpiyat Komiteleri
  OR : Olympic Record/Olimpiyat Rekoru
  OSHA : Occupational Safety and Health Administration/Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yönetimi
  OTAB : Olympic Television Archive Bureau/Olimpik Televizyon Arşiv Bürosu

  P
  PADI : Professional Association of Diving Instructors/Profesyonel Dalış Eğitmenleri Birliği
  PASO : Pan-American Sports Organization/Pan Amerikan Spor Organizasyonu
  PC : Phosphocreatin/Fosfokreatin
  PCPFS : President’s Council on Physical Fitness and Sports/Fiziksel Uygunluk ve Spor Başkanlık Konseyi
  PEFR : Peak Expiratory Flow Rates/ Ekspirasyon Akımı Pik Değeri(Oranı)
  PES : Pediatric Exercise Science/ Pediatrik Egzersiz Bilimleri
  PFD : Personal Floatation Device/ Kişisel Yüzer Makinası(Aleti)
  PFDK : Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
  PNF : Proprioceptive Neuromuscular Facilitaiton
  POMS : Profiler of Mood State/Duygu - Durum Ölçer
  PRE : Progressive Resistance Exercise/Artan Direnç Egzersizleri
  PSİ : Profesyonel Spor İdaresi
  PSVT : Paroxysmal Supraventricular Tachycardia/Paroksimal Supraventriküler Taşikardi

  R
  RICE : Rest, Ice,Compression and Elevation/Dinlenme, Buz, Kompres ve Yüksekte tutma
  RICED : Rest, Ice,Compression, Elevation and Diagnosis/Dinlenme, Buz, Kompres, Yüksekte tutma ve Teşhis
  RM : Repetition Maximum/ Maksimum Tekrar
  RV : Residual Volume/Yedek Hacım

  S
  SAD : Spor Adamları Derneği
  SCAT: Sport Competition Anxiety Test/Spor Müsabakaları Anksiyete Testi
  SCSPF: Sualtı, Can kurtarma, Su kayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu
  SDE : Spesifik Dinamik Etki
  SESAM : Sporcu Eğitim Sağlık Araştırma Merkezi
  SFDB : Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
  SGMA : Sporting Goods Manufacturers Association/Spor Giyim Üreticileri Birliği
  SHR : Sport History Rewiev/Spor Tarihi Dergisi
  SIPP : Sports Injury Prevention Program/Spor Yaralanmaları Önleme Programı : Sports Medicine Bulletin/Spor Tıp Bülteni
  SMCC: Sports Medicine Council of Canada/Kanada Spor Tıp Konseyi
  SOS: Sum of Skinfolds/Toplam Deri Kıvrımı(Kalınlığı)
  SPTSAPTA: Sports Physical Therapy Section of the American Physical Therapy Association/Amerikan Fiziksel Terapi Birliği Spor Fiziksel Terapi Bölümü
  SRI: Sponsorship Research International/Uluslararası Sponsor Araştırması
  SSJ: Sociology of Sport Journal/Spor Sosyolojisi Dergisi
  ST: Slow-Twich Fiber/Yavaş Kasılan Kas Lifi
  STAI: State Trait Anxeity Inventory/Sürekli Kaygı-Durum Envanteri
  STPD: Standart,Temperature and Pressure,dry/Kuru Standart Sıcaklık ve Basınç
  SV: Stroke Volume/Atım Hacmi
  SWD: Short Wave Diathermy/Kısa Dalga Diatermi

  T
  TA : Tansiyon Arteriyel
  TAAF : Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu
  TAF : Türkiye Atletizm Federasyonu
  TASKK : Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu
  TAYK : Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü
  TBF : Türkiye Basketbol Federasyonu;Türkiye Boks Federasyonu;Türkiye Binicilik Federasyonu;Türkiye Briç Federasyonu;Türkiye Badmington Federasyonu;Türkiye Bilardo Federasyonu
  TBSF : Türkiye Buz Sporları Federasyonu
  TBTF : Türkiye Bisiklet ve Triatlon Federasyonu
  TCF : Türkiye Cimnastik Federasyonu
  TDF : Türkiye Dağcılık Federasyonu
  TEF : Türkiye Eskrim Federasyonu
  TENS : Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation
  TEPE : Teaching Elementary Physical Education/Fiziksel Eğitime Başlangıç Öğretimi
  TESYEV : Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı
  TFF : Türkiye Futbol Federasyonu
  TFFHGD : Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği
  TGF : Türkiye Güreş Federasyonu; Türkiye Golf Federasyonu
  TGSDF : Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu
  TGV : Türk Güreş Vakfı
  THF : Türkiye Hentbol Federasyonu;Türkiye Halter Federasyonu
  THISF : Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu
  THR : Target Heart Rate/Hedef Kalp Vurum Sayısı
  TİCİ : Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı
  TİESF : Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu
  TİF : Türkiye İzcilik Federasyonu
  TJK : Türkiye Jokey Kulübü
  TJKAF : Türkiye Judo,Kuraş ve Aikido Federasyonu
  TKF : Türkiye Kayak Federasyonu;Türkiye Kürek Federasyonu; Türkiye Karate Federasyonu
  TKV : Türk Kayak Vakfı
  TKRF : Türkiye Kano ve Rafting Federasyonu
  TLC : Total Lung Capacity/Toplam Akciğer Kapasitesi
  TMOK : Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
  TMTF : Türkiye Masa Tenisi Federasyonu
  TODAİE : Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
  TOK : Türkiye Okçuluk Federasyonu
  TOMSFED : Türkiye Otomobil ve motor Sporları Federasyonu
  TRH : Thyroid Regulating Hormone/Triod Düzenleyen Hormon
  TS : Trabzonspor
  TSCSPF : Türkiye Sualtı, Can Kurtarma, Su Kayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu
  TSE : Türk Standartlar Enstitüsü
  TSF : Türkiye Satranç Federasyonu
  TSH : Thyroid Stimulating Hormon/Troid Uyarıcı Hormon
  TSHD : Türkiye Spor Hekimleri Derneği
  TSK : Türk Spor Kurumu
  TSKN : Türk Spor Kurumu Nizamnamesi
  TSP : The Sport Psychologist/Spor Psikologu
  TSV : Türk Spor Vakfı
  TSYD : Türkiye Spor Yazarları Derneği
  TTF : Türkiye Tenis Federasyonu; Türkiye Teakwondo Federasyonu
  TTSSF : Türkiye Tekerlekli Sandalye Sporları Federasyonu
  TÜBGEV : Türk Basketbolunu Geliştirme ve Eğitim Vakfı
  TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel Ve Teknik Araştırma Kurumu
  TÜFAD : Türkiye Futbol Adamları Derneği
  TÜRDOK : Türkiye Bilimsel ve Teknik Dökümantasyon Merkezi
  TÜSF : Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu
  TÜTEGEV : Türk Tenisini Geliştirme Vakfı
  TV : Tidal Volüm/Tidal Hacım
  TWIF : Tug of War International Federation/Uluslararası Halat Çekme Federasyonu
  TVF : Türkiye Voleybol Federasyonu
  TVGFF : Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu
  TVV : Türkiye Voleybol Vakfı
  TYASF : Türkiye Yüzme, Atlama ve Sutopu Federasyonu
  TYF : Türkiye Yelken Federasyonu
  TYV : Türkiye Yelken Vakfı


  U
  UCI : Union Cycliste Internationale/ Uluslararası Bisiklet Birliği
  UCLA : Universty of Colifornia,Los Angeles/Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles
  UEFA : Union of European Football Association/Avrupa Futbol Birlikleri(Federasyonları) Birliği
  UIAA : Union Internationale des Associations d’Alpinisme/ Uluslararası Alpinizm (Dağcılık ve Tırmanma) Birlikleri Birliği
  UIM : Union Internationale Motonautique/Uluslararası Motonautique Birliği
  UIPM : Union Internationale de Pentathlon Modern/Uluslararası Modern Pentatlon Birliği
  UIPMB : Union Internationale de Pentathlon Modern et Biathlon/ Uluslararası Modern Pentatlon ve Biatlon Birliği
  UIT : Union International de Tır/Uluslararası Atıcılar Birliği
  ULEB : Union De Ligas Europea Baloncestro/Avrupa Basketbol Ligleri Birliği
  UOK : Uluslararası Olimpiyat Komitesi
  U.R.T.I : Upper Respiratory Tract Infection/Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu
  USAFS : United States Armed Forces Sports/ Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetler Sporları
  USBL : United States Basketball League/Birleşik Devletler Basketbol Ligi
  USF : Uluslararası Spor Federasyonları
  USNA : United States National Archives/Birleşik Devletler Ulusal Arşivi
  USOC : United States Olympic Committee/Birleşik Devletler Olimpiyat Komitesi
  USÖ : Uluslararası Spor Örgütü
  USPTR : United States Professional Tennis Registery/Birleşik Devletler Profesyonel Tenis Sicili
  USSF : United States Soccer Federation/Birleşik Devletler Futbol Federasyonu
  USSRA : United States Squash Racquets Association/Birleşik Devletler Squasch Raket Birliği
  USTA : United States Tennis Association/Birleşik Devletler Tenis Birliği

  V
  V : Volüm/Hacım
  VA : Vücut Ağırlığı
  VAD : Voleybol Antrenörler Derneği
  VC : Vital Capacity/Kapasite
  VIA : Virtual Imaging Alliance/Sanal Görüntüleme Birliği
  VLDL : Very Low Density Lipoprotein/ Çok Düşük Dansiteli Lipoprotein
  VTB : Veteran Tenisciler Birliği
  VTR : Video Tape Recording/Video Teyp Kayıdı
  VYO : Vücut Yağ Oranı
  VYY : Vücut Yağ Yüzdesi

  W
  ABC : World Association of Basketball Coaches/Dünya Basketbol Koçları Birliği
  WAGC : World Amateur Golf Council/ Dünya Amatör Golf Konseyi
  WBF : World Bridge Federation/Dünya Briç Federasyonu
  WBGT : Wet Bulb Glove Temperature/Islak Ampul Eldiven Sıcaklığı
  WCA : Wellness Councils of America/ Amerikan Sağlık Konseyi
  WCBS : World Confederation of Billiards Sports/Dünya Bilardo Sporları Konfederasyonu
  WCF : World Curling Federation/Dünya Curling Federasyonu
  WE : Work Energy/İş Enerjisi
  WHO : World Health Organisation/ Dünya Sağlık Örgütü
  WIPTC : Women International Professional Tennis Council/ Uluslararası Kadınlar Profesyonel Tenis Konseyi
  WITA : Women International Tennis Association/Uluslararası Kadınlar Tenis Birliği
  WKF : World Karate Federation/Dünya Karate Federasyonu
  WNBA : Women National Basketball Association/Kadınlar Ulusal Basketbol Birliği
  WOA : World Olympians Association/ Dünya Olimpian Derneği
  WR : World Records/Dünya Rekoru
  WSF : World Squash Federation/ Dünya Squash Federasyonu; Women’s Sports Foundation/ Kadınların Spor Vakfı
  WSSF : Women’s Shooting Sports Foundation/Kadınlar Atış Sporları Vakfı
  WTF : The World Teakwondo Federation/Dünya Teakwando Federasyonu
  WWF : World Wrestling Federation/Dünya Güreş Federasyonu

  X
  XL : Extra Large
  X-ray : Röntgen

  Y

  YM : Yağ Miktarı
  YMCA : Young Men’s Christian Associaton/Genç Erkekler Hristiyan Birliği
  YRA : Yacht Racing Association/Yat Yarışları Birliği
  YWCA : Young Women’s Christian Association/Genç Bayanlar Hristiyan Birliği
  YVA: Yağsız vücut ağırlığı